Politikk

Regionkartet blir lagt i skuffen hvis Ap overtar makten

– En elendig prosess med et svært dårlig resultat. Slik omtaler Aps Helga Pedersen forslaget om å slå nitten fylkeskommuner sammen til om lag ti nye regioner.

Aps kommunalpolitiske talskvinne, sier forslaget om en ny regioninndeling blir lagt dødt om de overtar makten.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Onsdag formiddag la Høyre, Frp, Venstre og KrF frem forslaget om å slå sammen en rekke fylkeskommuner for å få om lag ti nye og mer slagkraftige regioner.

– De har bestemt seg for om lag ti uten noen nærmere begrunnelse, sier Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen og legger til at det nye kartet de har tegnet opp, ikke er basert på behov og ønsker ute i landet.

Ap: Vilkårlig resultat

Hun omtaler resultatet som «helt vilkårlig» og synes det er rart at de fire partiene har latt Rogaland og Møre og Romsdal få viljen sin om ikke å bli slått sammen med noen, mens Hedmark og Oppland blir slått sammen mot sin vilje.

I Ap er det også sterke reaksjoner på opprettelsen av en region som går fra Hallingskarvet på Hardangervidda til svenskegrensen, samtidig som den snor seg rundt og utenom Oslo.

Helga Pedersen synes også det er bemerkelsesverdig at de har brukt så lang tid og likevel endt opp med å be om videre utredninger i Nord-Norge.

– Dette har vært en elendig prosess med et svært dårlig resultat.

– Men vil Ap da forsøke å påvirke reformen ved å gå inn i forhandlinger med Høyre, Frp, Venstre og KrF og forbedre resultatet før det vedtas i Stortinget?

– Nei, vi vil stemme imot. Vi er imot tvangssammenslåinger, sier hun og presiserer at det også gjelder fylkeskommuner.

– Vil bli lagt i skuffen om vi får makt

På spørsmål om hva som skjer med det nye kartet stortingsflertallet vedtar til våren, hvis Ap vinner valget til høsten, svarer hun slik:

– Dette er et kart vi ikke stiller oss bak, hvis vi får flertall. Endringer i inndelingen må skje i samråd med fylkene, sier hun og gir uttrykk for at dette forslaget til kart «er dødt» hvis Ap inntar regjeringskontorene.

– Dere vil altså legge det i skuffen?

– Ja, sier hun, men legger til at frivillige sammenslåinger vil stå ved lag.

Ønsket regionreform selv i 2005

Konfrontert med at Ap selv ønsket en regionreform da de dannet den rødgrønne regjeringen – uten at de fikk det til – svarer hun at «vi har justert vår tilnærming til dette siden 2005.»

Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning, forskning, næringsutvikling og miljø.

Ap mener regionene bør får mer makt

Ifølge Helga Pedersen vil det være naturlig at regionene kan få overført mer ansvar over miljø og landbruk på bekostning av fylkesmannen, i tillegg til f.eks. oppgaver Innovasjon Norge i dag har.

Men hun motsetter seg Regjeringens forslag om å gi de største kommunene mer ansvar f.eks. for videregående utdanning og kollektivtrafikk og mener regionleddet må beholde ansvaret for tannhelse.

 • Sanner satte i gang prosessen med ti regioner i april i fjor – til tross for at hverken Høyre eller Frp i utgangspunktet ønsket et folkevalgt ledd mellom stat og kommune. Her kan du lese mer om startskuddet for reformen.

KrF: Ikke endelig ferdig rundt Oslo

KrF har vært med på å fremme forslaget til ny regionstruktur. Partileder Knut Arild Hareide understreker at han støtter ønsket om færre og større regioner, men innrømmer også at forslaget ikke er en endelig løsning.

– Å gå fra Hardandervidda til Halden i én region, det er ikke optimalt. Og Oslo trenger det å skje noe med, sier han.

Han viser til at det i avtalen mellom de fire partiene sies at det skal utredes mer i nord og i Oslo-området.

– Vi har sagt at vi ønsker en grensejusteringskommisjon som spesielt skal se på Østlandet. Oslo er ikke vernet på mellomlang sikt, sier han.

– Buskerud, Vestfold og Telemark er en naturlig region, men Drammensregionen er veldig imot. Her kan det komme justeringer, sier han.

Prosessen er ikke helt ferdig, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Åpner for å forhandle til den andre siden

Han poengterer at det også vil ta lang tid å utrede om nye regioner skal danne utgangspunkt for valgkretser. Dagens fylker er nemlig også valgkretser til Stortinget.

På spørsmål om KrF er bundet opp til dagens forlik med Høyre, Frp og Venstre etter stortingsvalget, gir Hareide inntrykk av at han ikke er det, dersom det blir et annet flertall. Han trekker en parallell til KrFs tidligere avtale med den rødgrønne regjeringen om friskolene. Han inngikk ny med dagens regjeringspartier da de overtok makten.

– Det er derfor helt avgjørende hva som kan få flertall, sier han, men legger til at «vi vil være lojale mot tenkningen om at vi skal ha om lag ti regioner, kanskje enda færre på sikt».

– Vi vil være med å sikre en reform. Det er viktigere enn akkurat hvor grensene skal gå, sier han.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Kommunalpolitikk
 2. Regionreform
 3. Arbeiderpartiet (Ap)
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)
 5. Regjeringen
 6. Venstre (V)