Politikk

Billigere for hybridbiler, men dyrere for forurensende SUV-er i bomringen

Får Oslo Høyre det som det vil etter kommunevalget, blir det innført differensierte satser i bomringen i hovedstaden. I praksis vil det bety billigere passering for hybridbiler, mens eiere av forurensende SUV-er må betale mer.

Lederen i programkomiteen i Oslo Høyre, Øystein Sundelin, fikk med seg årsmøtet på å vedta mer differensierte satser i bomringen. Foto: Ingar Storfjell

 • Solveig Ruud
  Journalist

— Samlet sett en offensiv satsing. Slik karakteriserer lederen i Oslo Høyre, Nikolai Astrup, vedtak fattet på fylkespartiets årsmøte i helgen.

Mens Ap puster Høyre i nakken i Oslo har Høyre vedtatt et kommuneprogram der det slås fast at «Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige» storby.

Store konsekvenser for flere typer bilister

Programmet vedtar en rekke tiltak som vil koste penger og få konsekvenser for både vanlige bilister, drosjeeiere og tungtransport - men som samtidig kan gjøre byen mer miljøvennlig:

 • Ja til å innføre miljødifferensiering i bomringen. I dag er det tre satser: gratis for elbiler, en sum for vanlige biler og en høyere for tungtransport. Astrup ser for seg en ny sats for lavutslippsbiler som kan bli liggende et sted mellom det vanlige biler og elbiler i dag betaler, og ytterligere en sats for biler med høye utslipp. Den mener han kan ligge et sted mellom satsen for vanlige biler og tungtransport. Ytterligere konkretisering vil han ikke komme med nå.
 • Dyrere bompengepassering for tungtransport i rushtiden enn ellers i døgnet. Hensikten med denne differensieringen er i størst mulig grad å unngå slik tranport når alle andre er på veiene.
 • Billigere passering i bomringen på tider av døgnet med lite trafikk.
 • Flere bilfrie gater i sentrum og flere stengte sentrumsgater for personbiler i rushtiden. Hensikten er å gjøre det lettere for buss og trikk å komme frem.
 • Krav om at nye drosjer skal ha null- eller lavutslippsstandard. Dette kan ifølge Astrup iverksettes med en gang, siden Stortinget har åpnet for slike krav.

Vil utrede S-banenettverk

Oslo Høyre vil også sette i gang bygging av bane til Fornebu og Ahus «så fort som mulig», velge trasé og starte planlegging av ny T-bane-tunnel mellom sentrum og T-baneringen og bygge en ny tverrforbinelse for å koble sammen Grorud- og Furusetbanen med jernbane ved Nyland eller Grorud stasjon.

Årsamøtet har også gått inn for å utrede muligheten for et såkalt S-bane nettverk i Oslo-regionen etter modell fra København og Berlin - altså tog og T-banehybrid.

— For å komme videre må vi ta noen nye grep, sier Astrup.

I det vedtatte programmet går partiet også inn for å fornye å forbedre signalanlegget på T-banen, samt å

gå til innkjøp av moderne og støysvake trikker.

Lettere å komme frem med sykkel

Programmet innholder også en rekke tiltak som skal gjøre det mer attraktivt å sykle - blant annet utbygging av et sammenhengende helårs nettverk av sykkelveier inn mot sentrum «i løpet av de neste fire årene» og utbygging av to sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum.

Høyre vil også bygge ut flere sykkelparkeringsplasser, men flere andre vedtak gir et signal om at det vil bli vanskeligere for bilister å få parkeringsplass i sentrum.

Ingen miljøby i Sørkedalen

Det er delte meninger i Oslo Høyre om bygging i marka. I «miljøbyen» Høyre ser for seg, skal det bygges høyere og tettere - men ikke innenfor markagrensen.

Et mindretall i programkomiteen ønsket å få årsmøtet med på å vedta at man skulle «starte arbeidet med en mulighetsstudie for å bygge en miljøby i Sørkedalen».

— Det ble nedstemt med ganske god margin. Det kom tydelig frem i debatten at en storby innenfor markagrensen er uaktuelt for Høyre, sier Nikolai Astrup, som legger til at han personlig «lever meget godt» med det resultatet.

Ønsker tettere boligbygging rundt knutepunkter

— Det er plass nok innenfor byggesonen, og det er bedre å bygge tettere rundt knutepunkter, sier han.

Årsmøtet vedtok å «fortette og bygge i høyden i nærheten til kollektivknutepunkt», samtidig som det slås fast at man vil «ta vare på de sammenhengende småhusområdene som Oslo ennå har».

Et forslag om å jobbe for mer variert boligbygging (rekkehus og småhus) i Groruddalen ble også vedtatt.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Kollektivtransport

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Troms og Finnmark Høyre varsler kamp mot Oslo Høyre om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

 2. DEBATT

  Vi vil bygge byen innenfra – ikke ute i Marka | Raymond Johansen

 3. DEBATT

  Vi håper Stortinget sier nei til å svekke markaloven

 4. DEBATT

  Førerløs byutvikling i de dype skoger

 5. OSLOBY

  Ny E18-krangel: Tvinger Oslo til å «holde seg unna» resten av utbyggingen

 6. KULTUR

  Sp om nytt regjeringskvartal: Foreslår å droppe disse byggene