Kraftig byråkratvekst i Kommune-Norge: 5000 flere på fire år

Regjeringens mål om å redusere antallet til tross: Det er blitt 5000 flere byråkrater i norske kommuner fra 2015 til 2019.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er ikke overrasket over tallene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall sysselsatte i kommunebyråkratiet økte fra i overkant av 58.000 til over 63.500 fra 2015 til 2019, en vekst på over 9 prosent.

Det får Senterpartiet til å reagere.

– Dagens regjering overstyrer kommunene, og det gjør at det blir et enormt økt byråkrati, sier Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet, til Klassekampen.

Siden kommunereformen ble vedtatt i 2014, er 119 kommuner blitt slått sammen til 47, og antallet kommuner i Norge har gått ned fra 428 til 356. Men antall byråkrater har altså økt.

Les også

Eksperter: – Kommune- og regionreformen er Erna Solbergs aller største reformtabbe som statsminister

Greni mener dette skyldes kommunesammenslåingene, og at det er en myte at sammenslåingene skulle føre til mindre byråkrati.

– Skal du ha nye, store administrative enheter, kommer det automatisk også nye mellomlederledd og prosjektorganisasjoner og så videre. Myten om at kommunene skulle spare penger og slanke administrasjonen ved å slå seg sammen, tror jeg ikke på, sier hun.

Sps Heidi Greni mener kommunesammenslåingene er årsaken til byråkratveksten.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er ikke overrasket over tallene. Han mener det er som forventet å se en økning når tjenestene i kommunene øker. Samtidig mener han at tallene fra SSB ikke gir et riktig bilde.

Han mener at en økning i antall sysselsatte i kommuneadministrasjonen i mange tilfeller skyldes endringer av stillingsbenevnelse innen kommunen og ikke nødvendigvis flere ansatte.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, har Erna Solbergs regjeringskonstellasjoner også slitt med å nå målene om å redusere antallet byråkrater i staten.