Tidligere riksadvokat Busch: – Svært viktig å få en autoritativ avklaring om Nav tar feil eller ikke

Det er reist spørsmål om Nav likevel ikke praktiserte reglene feil da en rekke personer ble dømt for trygdesvindel. Tor-Aksel Busch, som var riksadvokat da saken ble kjent, mener det trengs en avklaring «så raskt som mulig».

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch deltok i høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tidlig i januar.

«Nav har i en årrekke tolket EØS-regelverket feil. Minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel.»

Det slo tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch fast da han sammen med tidligere arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og Nav-sjef Sigrun Vågeng holdt pressekonferanse om det som raskt fikk navnet Nav-skandalen i oktober i fjor.

28. oktober gikk daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch, Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) og daværende statsråd Anniken Hauglie ut med nyheten om at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil.

Men onsdag denne uken tok saken en potensielt ny vending. Da slo tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård fast at han mener få eller ingen er urettmessig dømt.

Konklusjonen kom han med til Rett24 etter å ha studert EØS-retten og praksis i flere EU-land.

I en analyse publisert av fagbladet konkluderer han med at Norge tvert imot har tillatt mer eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn hva den omdiskuterte trygdeforordningen i EØS-avtalen hjemler.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch gikk av med pensjon kort tid etter at trygdeskandalen ble offentlig kjent. Nå kommenterer han Utgårds analyse slik:

– Det er svært viktig at vi får en autoritativ avklaring av det som nå bringes frem: Er dette i strid med EØS-forordningen, eller er det ikke i strid? Det må vi få en endelig avklaring på så raskt som mulig.

Ber om rask avklaring

I Stortingets høring sa Busch at «75 feilaktige dommer er avsagt i Nav-skandalen» og ga en uforbeholden unnskyldning til ofrene.

– Har du i likhet med andre trukket konklusjonen for tidlig?

– Det vil være et spørsmål som det ikke er riktig av meg å svare på nå. Det får den videre avklaringen vise. Jeg holder fast ved behovet for en rask og autoritativ avklaring.

– Hva blir konsekvensene hvis Utgård har rett?

– Det er det andre som må vurdere. Nå er det setteriksadvokaten, Gjenopptagelseskommisjonen, granskningsutvalget og domstolene som er i førersetet, sier Busch.

Mener regjeringen gikk for hardt ut

Tarjei Bekkedal, professor ved senter for Europarett ved Universitetet i Oslo, fulgte onsdag opp Utgårds utspill med å kritisere regjeringen «for å gå så hardt ut og erklære at det forelå en trygdeskandale og at domstolene har gjort feil».

Professor Tarjei Bekkedal mener at opprydningen etter trygdeskandalen sporet av allerede med Navs juridiske analyse.

– Jeg mener Utgårds poenger om hvordan trygdeforordningen skal forstås, er gode og ikke kan avskrives, sa Bekkedal.

Bare domstolene kan avgjøre endelig hva som er «rett». Og hvis Utgård har rett, kan det bety at myndighetenes rettslige vurdering er feil – og at trygdeskandalen får et helt nytt innhold.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted bekreftet i en kronikk i Aftenposten at de ga sin vurdering om Nav praktiserte EØS-reglene riktig én uke før saken ble kjent.

Arbeidsministeren og den tidligere riksadvokaten lente seg altså på regjeringsadvokatens vurdering da de i fjor høst gikk ut med saken.

Sejersted vil ikke kommentere Utgårds utspill.

«Det er jo i kjernen av det granskingsutvalget skal vurdere, så da får vi avvente hva de kommer til», skriver han i en e-post.

Advarer mot store konsekvenser

Leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, spurte i november Arbeids- og sosialdepartementet om den juridiske begrunnelsen for at Nav hadde tolket reglene feil.

Til Rett24 sier Johansen at svaret ga ham «følelsen av de kanskje ikke helt visste hva de drev med».

Johansen mener at trygdeskandalen er mye større hvis Utgård har rett og regjeringen har tatt feil.

– Men om regjeringen har gått ut på denne måten uten å være helt sikker på jusen, så har de ført folk bak lyset. Domfelte har latt seg lokke frem som uskyldig dømte i nærmiljøet, i lokale medier og på riksdekkende TV. De som er hentet ut av fengsel, må inn og sone likevel, sier han.

– Andre har innrettet seg på at de skal få tilbakebetalt store beløp, penger som de aldri vil få. Det ville være en virkelig stor skandale. Jeg orker nesten ikke å tenke på det. Jeg håper slik sett at Utgård tar feil, sier han.

Nav står fast på sin tolkning

Bjørn Lien, fungerende ytelsesdirektør i Nav, sier at etaten står fast på sin tolkning:

«Trygderetten endret sin praksis i disse sakene. På bakgrunn av det har vi gjort juridiske vurderinger av forholdet mellom folketrygdloven og EØS-regelverket, og kommet frem til at vi har praktisert regelverket feil når det gjaldt eksport av disse ytelsene», skriver Lien i en e-post.

Han skriver også: «Vår nåværende tolkning av regelverket i EØS-saken har støtte blant annet av kjennelser fra Trygderetten. Vi er kjent med vurderingene til Utgård og Bekkedal, men de endrer ikke vår tolkning av regelverket i denne saken.»