Flere kvoteflyktninger enn asylsøkere kom til Norge i 2019

I 2019 kom det for første gang på 20 år flere kvoteflyktninger enn asylsøkere til Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

I år vil det bli hentet 3.000 kvoteflyktninger til Norge. 800 av fra Syria, 1.250 fra Kongo og 800 personer som evakueres fra Libya til Rwanda og Romania. 150 plasser er åpne.

– Fordelen med overføringsflyktninger er at de i motsetning til asylsøkere kommer i regulerte former og ikke trenger å benytte seg av menneskesmuglere eller å reise på en farlig måte, sier UDI-direktør Frode Forfang.

I fjor kom det 2.305 asylsøkere til Norge, mot 2.804 overføringsflyktninger, eller kvoteflyktninger.

Sist gang Norge tok imot flere kvoteflyktninger enn asylsøkere, var i 1999, da Norge hentet 6.092 kosovoflyktninger fra krigen på Balkan.

– Over tid har det kommet flere asylsøkere til Norge enn gjennomsnittet i Europa når man sammenligner med folketallet. Men nå ser vi at Norge ligger under snittet i Europa i antall asylsøkere, sier Forfang.

Når det gjelder kvoteflyktninger er situasjonen en annen.

– Norge tar imot flest kvoteflyktninger per innbygger, tett fulgt av Irland og Sverige. Vi er også helt i toppen når det gjelder absolutte tall, forteller UDI-direktør Frode Forfang.

I år vil det bli hentet 3.000 kvoteflyktninger til Norge, opplyser UDI.