Ap, SV og Sp vil tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter

Det er svært uvanlig at politikerne på Stortinget ber om avstemning i salen for å tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter fra regjeringen. Nå skjer det. Stikkordet er trygdeskandalen.

Dag Terje Andersen bruker Grunnloven i et forsøk på å få regjeringen til å gi kontrollkomiteen innsyn i interne dokumenter.

Anniken Hauglie er ikke lenger statsråd, men Stortinget er ikke ferdig med trygdeskandalen. Nå går Ap, SV og Sp til et drastisk skritt.

– Stortinget ber regjeringen snarest oversende dokumenter fra møtet mellom daværende statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober i fjor.

Det er hovedbudskapet i et forslag som legges frem for alle stortingsrepresentantene til avstemning i salen. Når et forslag skal opp til avstemning i salen, og ikke bare i en komité, omtaler man det som et forslag man ønsker å få opp i plenum.

25. oktober i fjor møttes Nav-direktør Sigrun Vågeng og daværende arbeids- og sosialminister første gang ansikt til ansikt for å snakke om det som senere skulle bli omtalt som en av de største rettsskandalene i vår tid: trygdeskandalen.

Viser til Grunnloven

Men hva de snakket om, hvilke sakspapirer som ble utarbeidet, og hva de eventuelt var uenige om, nekter regjeringen offentligheten innsyn i. Politikerne som fremmer forslaget, viser til at de ifølge Grunnloven har krav på å få ut slike dokumenter.

– Når regjeringen nå har lagt seg på en linje der de vanskeliggjør Stortingets kontrollfunksjon, er det dessverre nødvendig å fatte vedtak i plenum, sier Dag Terje Andersen, medlem av Stortings kontroll- og konstitusjonskomité og tidligere stortingspresident.

Han understreker at innsyn for Stortinget ikke er ensbetydende med at dokumentet offentliggjøres.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, gir Grunnloven Stortinget en mulighet til å pålegge regjeringen å utlevere interne dokumenter i en sak hvis det er nødvendig for å kontrollere at regjeringen har gjort jobben sin.

Statsminister Erna Solberg uttalte i høringen om trygdeskandalen at denne type innsyn etter pålegg fra Stortinget aldri er benyttet.

– Dette er feil, sier Dag Terje Andersen. Han viser til to tilfeller, som Aftenposten har omtalt: Under Quisling-saken i 1932 og Cuba-saken i 1959 fikk Stortinget interne dokumenter.

Hauglie avviste innsyn to ganger

Både Aftenposten og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har forgjeves forsøkt å få ut hva som ble sagt på møtet 25. oktober i fjor. Etter at Aftenposten fikk avslag på kravet om innsyn, ble det uttalt at det ikke forelå referat fra møtet. Men det foreligger andre dokumenter.

To ganger har en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget (altså også Høyres, Frps, Venstres og KrFs medlemmer) bedt om innsyn i disse dokumentene.

Like mange ganger har Hauglie avvist innsyn. Det er derfor Ap, SV og Sps medlemmer i komiteen nå går til det drastiske skritt å vise til at de har krav på å få dokumentene ut ifølge Grunnlovens paragraf 75 f – og forslaget fremmes nå i plenum i Stortinget. Det betyr at man må stemme over det i salen.

– Når denne vedtaksformen sjelden er benyttet, er det fordi det er blitt gitt slik informasjon fra komiteen uten bruk av Grunnlovens paragraf, forklarer forslagsstillerne.

Hastebehandling

De ber om at saken hastebehandles. Det betyr at når forslaget fremmes torsdag, vil det ikke bli sendt til komiteen, men rett til behandling i salen ved første anledning. Det betyr at saken trolig kommer opp til avstemning tirsdag i neste uke.

Dag Terje Andersen sier han har invitert alle partienes medlemmer i komiteen til å stå sammen om forslaget, men at regjeringspartiene valgte ikke å bli med på det denne gang. De har alle vært med på to tidligere henvendelser fra kontrollkomiteen om innsyn i de aktuelle dokumentene fra møtet.