Abid Raja: Folk i distriktene sier «du er vår mann»

Abid Rajas visjon for Venstre er å forene by og land. – Jeg vil ikke være en politiker kun for Oslo og byene. Det som varmer mitt hjerte mest, er når folk i distriktene sier at «du er vår mann», sier han til Aftenposten.

– Jeg gjør dette fordi partiet må bygges i byene og distriktene, sier Venstres Abid Q. Raja og avviser at kronikken er en lansering av seg selv som ny partileder.

I dag publiserer Aftenposten en lang kronikk av Venstres parlamentariske nestleder på Stortinget, Abid Q. Raja, hvor han presenterer sin visjon for Venstres fremtid og hvordan partiet skal forene by og land.

– Er dette en lansering av ditt kandidatur som ny partileder?

– Nei. Jeg bryr meg mindre om hva folk tillegger meg av intensjoner. Jeg gjør dette fordi partiet må bygges i byene og distriktene. Jeg vil ikke være en politiker kun for Oslo og byene. Det som varmer mitt hjerte mest, er når folk i distriktene sier at «du er vår mann». Jeg som er en bygutt født og oppvokst i Oslo.

– Når jeg får den typen tilbakemeldinger, får jeg tårer i øyene, sier han, på vei til helgebesøk på Vestlandet sammen med NRK.

Les også

Les kronikken her: Jeg er dypt bekymret. For Venstre, men også for landet vårt. | Abid Raja

Taus om lederambisjoner

I det hele tatt nekter han å kommentere lederdiskusjonen i partiet etter krisevalget. På neste års landsmøte skal Venstre velge ny ledelse. Både leder Trine Skei Grande og nestlederne Terje Breivik, partiets parlamentariske leder på Stortinget, og Ola Elvestuen, som er klima- og miljøvernminister, er alle på valg.

Diskusjonen om hvem som bør overta som partileder etter Trine Skei Grande, er i full gang internt partiet, til tross for at hun har gjort det klart at hun søker gjenvalg som leder. Uansett hvem eller hvor mange i ledelsen som skal skiftes ut, er valgkomiteen godt i gang med sitt arbeid og hadde møte torsdag ettermiddag.

– Jeg kommer ikke til å delta i noen offentlig diskusjon om valg av personer i partiet. Men jeg kommer til å delta i diskusjoner om politisk veivalg for partiet og om politisk innhold. Som en del av det store laget og partiledelsen – jeg er visepresident i Stortinget – er dette en av pilarene jeg mener Venstre må stå på, sier han til Aftenposten. Han gjentar:

– Jeg kommer overhodet ikke, ikke nå og ikke fremover, til å snakke om personer og valg. Jeg anmoder alle andre om å gjøre det samme. La oss snakke om politikk og la valgkomiteen ta seg av personkabalen, sier Raja.

– Har du varslet partileder Trine Skei Grande om kronikken?

– Nei. Men jeg er sikker på at hun er enig i budskapet. Trine og jeg har snakket mye sammen før og etter valget. Vi er veldig samkjørte.

Les også

Raja er dobbelt så populær som Grande. I Venstre er det likevel mange som ikke ønsker ham som hennes arvtager.

Vil forene by og land

– Hvorfor kommer du med denne kronikken nå?

Raja gir et langt svar om at han vil forene Distrikts-Norge og By-Norge:

– Jeg er født og oppvokst i Oslo i en muslimsk, konservativ innvandrerfamilie i trange kår hvor jeg store deler av barndommen var syk. Jeg var ikke født fri. Jeg var ikke født liberal. Jeg var ikke født som en verdensborger. Det er mitt utgangspunkt som jeg har med meg som voksen. Jeg har frigjort meg, brutt med etablerte normer i muslimske og innvandrermiljøer og omfavnet det liberale og Venstre.

Han viser videre til sin egen omfattende reisevirksomhet i Norge.

– Jo mer jeg reiser i Norge, desto mer ser jeg at det flotteste ved landet ikke er fjorder, fjell og daler. Det flotteste er menneskene som bor der, sier han mens han lar minnene strømme på:

– Den varmen jeg er blitt møtt med, ikke bare på trikken i Oslo, men på en fergekai ute på Vega, eller på sykkeltur i Lofoten med Johnny Strømsnes en dag for seks år siden. Jeg har vært glad i ham siden. Jeg vet at han er glad i meg også. Jeg vet ikke om han stemmer Venstre. Det er ikke bare ham.

Nå vil han ta erfaringene fra reisevirksomheten med seg i den nye by-land-debatten, forteller han.

– Det er folk i distriktene som misliker hovedstaden og kanskje folkene i hovedstaden. Og folk i hovedstaden som misliker folk i distriktene og mener vi syr puter under armene på dem. De forstår ikke hverandre.

– Norge eksporterer for rundt 300 milliarder i året. Det er i distriktene vi har de fleste eksportbedriftene. Vi skal være dypt takknemlig for den skaperkraften som finnes i distriktene. Den skaperkraften finnes ikke i Oslo, sier han.

Lederdebatt aktualisert

Som eksempel nevner han at nullutslippsferger ble vedtatt i Oslo. Men det var på Vestlandet teknologien ble utviklet og båtene bygget.

– Mitt poeng er at Oslo og byene må bli flinkere til å se at folk i distriktene skaper enorme verdier for seg selv, men også for staten som deler ut godene og bygger sykehus i Oslo. Felleskassen fylles opp av penger også fra distriktene.

– Jeg vil bidra med alt jeg kan for å bygge den forståelsen mellom byene og distriktene. Skal vi lykkes som land, må vi spille hverandre gode. Både byene og naustene og de små øyene, sier Raja.

Rajas poeng om Distrikts-Norge går rett inn i den interne Venstre-debatten. I Dagbladet denne uken ba Elin Seim, Venstres førstekandidat i Voss, Trine Skei Grande trekke seg som Venstre-leder. Hun sa også at det har vokst frem to grupperinger i partiet:

– Det er uten tvil en Oslo-gruppe og en distriktsgruppe i Venstre nå. Vi som sitter i distriktene, føler at partiet sentralt ikke har en følelse for hva som er utfordringene våre. Vi mangler økonomi til lærere, helsepersonell og skolebygg, men så er det legalisering av hasj vi skal snakke om, sa hun til avisen.

– Raja, i kronikken skriver du at det alltid er plass til én flyktning til. Vil du åpne grensene for alle?

– Det var plass til min familie i Norge. Da fikk dere meg. Det er plass til familiene til alle de fotballspillerne som er brune i huden, og som alle i Norge elsker. Det var plass til Lan Marie Berg. Derfor fikk vi henne. Norge har alltid plass til én til.