Politikk

Mistillitsforslaget mot Hauglie legges fram onsdag

Et mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) blir lagt fram for Stortinget onsdag. Det kan bli nedstemt samme dag, selv om opposisjonen mener det kan stilles spørsmål ved hennes håndtering av Nav-saken.
Rødts ene stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes vil fremme mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) onsdag på grunn av hennes håndtering av Nav-skandalen.

Rødts mistillitsforslaget mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) kan bli avgjort på Stortinget onsdag. De andre opposisjonspartiene er irritert.

  • NTB

Rødts Bjørnar Moxnes opplyser at han vil legge fram mistillitsforslaget onsdag og sier til VG at Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget alt samme dag. Han sier imidlertid at han selv ikke krever noen hastebehandling.

– Vi vil gjerne at Hauglie skal gå så fort som mulig, men vi er lydhøre for andre partier som sier at de ønsker mer tid. Det er underlig om de samme partiene går inn for hastebehandling samme dag som vi leverer forslaget, sier Moxnes til NTB.

Moxnes mener han alt nå har nok opplysninger om Hauglies håndtering av Nav-skandalen til å si at han ikke har tillit til statsråden. Men han tilføyer at det ikke er noe formelt i veien for at Stortinget bestemmer seg for å sende mistillitsforslaget til kontroll- og konstitusjonskomiteen, og at dette inngår i granskingen som komiteen har satt i gang. Komiteen bestemte tirsdag at det skal være høring i saken 9. januar.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) bekrefter at presidentskapet vil gå inn for umiddelbar behandling av saken.

– Med bakgrunn i sakens karakter vil forslaget fra presidentskapet være å behandle saken i morgen og at det voteres over ved møteslutt. Det er Stortingets flertall som beslutter behandlingsmåten, sier hun til NTB.

– Feil rekkefølge

Rødts framgangsmåte møter liten forståelse hos Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

– Vi skylder alle de som er rammet av denne skandalen å gå gjennom alt. At Rødt nå velger å kaste inn et mistillitsforslag, blir å ta ting i helt feil rekkefølge. Vi utelukker ikke mistillit, men vi vil gjøre jobben med å finne ut alt før vi eventuelt kommer dit, sier Eva Kristin Hansen (Ap) som er saksordfører for Nav-saken i kontrollkomiteen.

Hun mener det ikke styrker saken å ha den liggende uavklart i lang tid, i påvente av komiteens behandling av saken.

Sp vil behandle saken nå

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier de vil gå inn for at saken behandles umiddelbart.

– Det vil være høyst uvanlig dersom et mistillitsforslag oversendes komiteen og blir liggende i Stortinget over lengre tid. Da vil statsråden i mellomtiden vanskelig kunne gjennomføre sitt arbeid som vanlig overfor Stortinget, skriver hun i en melding til NTB.

SVs Freddy André Øvstegård (SV) kaller Rødts forslag forhastet og mener det er alvorlig at Stortinget må stemme over det før komiteen har fått svar på spørsmålene om hvordan Hauglie og andre har håndtert saken.

– SV har ikke ønsket votering over mistillit nå, men når Rødt valgte å fremme forslag, åpnet de for at flertallet på Stortinget kunne sikre en rask votering, og på den måten svekke muligheten for å faktisk få stilt noen til ansvar for skandalen, mener han.

Presidentskapets innstilling om å behandle saken umiddelbart, kan stoppes dersom en femdel av representantene motsetter seg det, går det fram av Stortingets forretningsorden.

Flertallet i Stortinget kan i stedet bestemme at representantene får minst en dag på seg til å vurdere saken før de stemmer over den, eller at det sendes videre til kontrollkomiteen. Saken kan også avvises eller «ikke tas under behandling».

Les også

  1. Rødt fremmer mistillitsforslag mot arbeidsministeren

  2. Rødt om nye opplysninger om regjeringens rolle i trygde-dom: «Særdeles oppsiktsvekkende og graverende»

  3. Hauglie sier hun ikke visste om Nav tillot opphold i EU eller ikke

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Bjørnar Moxnes
  3. Nav
  4. Anniken Hauglie