Bellona og Natur og Ungdom gjør seg klare for å aksjonere ved Trænarevet

Aktivister både fra Bellona og Natur og Ungdom er på vei ut i båt til Trænarevet på Helgeland for å aksjonere. De ønsker å være fremme i god tid før oljeriggen kommer.

Bellona og Natur og Ungdom er på vei ut til Trænarevet på Helgeland for å aksjonere mot prøveboring etter olje. Lofotveggen i bakgrunnen.

De skal holde stand i området hvor det er åpnet for prøveboring. Lederen av Bellona, Frederic Hauge, er provosert og sier til NTB at de venter å ankomme stedet i kveld.

– Vi er dermed fremme i god tid før oljeriggen kommer, sier han.

Boreriggen West Hercules fra det tyske oljeselskapet DEA Wintershall satte lørdag kursen nordover. Målet er en prøveboring nær Trænarevet. Ifølge Frederic Hauge vil riggen ankomme i løpet av natten eller onsdag morgen.

Klagen ble avslått

Natur og Ungdom, Bellona, Norges Miljøvernforbund (NMF) og Norges Kystfiskarlag vant ikke frem med sin klage på et vedtak om å tillate prøveboring nær Trænarevet på Helgeland. Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet. Direktoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk. Men alle parter er ikke enige i det.

Les også

Elvestuen gir grønt lys til omstridt leteboring

Hauge provosert av Elvestuens uttalelse

Bellona og Natur og Ungdom er på vei ut til Trænarevet for å aksjonere mot prøveboringen.

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Det provoserer Hauge.

– Vi har et behov for å markere at det i denne saken har gått skikkelig galt. Vi ble ikke akkurat mindre provosert av Elvestuens uttalelser, sier han.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å stanse prøveboring

Bellonas Frederic Hauge er provosert, og Bellona og også Natur og ungdom er på vei til å aksjonere.

Også Miljøpartiet De Grønne reagerer på at regjeringen nå tillater prøveboringen og vil foreslå i Stortinget at dette stanses umiddelbart. Partiet vil foreslå at prøveboring stanses både ved Trænarevet og havområder som er planlagt innlemmet som særlig verdifulle områder i den kommende nasjonale planen for marine verneområder.

Les også

Miljøvernere mener Trænarevet kan bli «det nye Lofoten»

Ønsker at Riksrevisjonen skal granske saksgangen

Frederic Hauge reagerer også på at selskapet sendte oljeriggen nordover før klagen deres var ferdigbehandlet. Han mener dessuten at saksgangen ikke har vært forsvarlig, noe han mener at de kan dokumentere.

Etter aksjonen vil Bellona sende over disse dokumentasjonene til Riksrevisjonen.

– Jeg håper det blir en granskning, sier han.

Elvestuen viste mandag til at beslutningen om å åpne for leteboring ble tatt i 2011.

– Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen, sa Elvestuen.

Forberedt på aksjon

Informasjonssjef Kjetil Hjertvik i DEA Wintershall sa mandag til Helgelands Blad at de registrerer at enkelte organisasjoner har uttalt at de kan komme til å aksjonere mot boreriggen. Han sier videre at selskapet er forberedt.

– Vi synes det er uproblematisk at ytringsfriheten blir brukt. Samtidig vil det viktigste for oss alltid være å ivareta liv og helse til både eventuelle aksjonister og personell som arbeider for oss, sa han.