Politikk

Senterpartiet er trolig positive til «solidarisk samfunnstjeneste»

Et forslag om å utrede muligheten for å innføre en verneplikt i eldreomsorgen høster positiv respons på Sps landsmøte. I morgen skal det avgjøres. Flere vil stemme for.

Kjersti Toppe sparket i gang debatten om solidarisk samfunnstjeneste. Nå kan mye tyde på at Senterpartiet vi utrede muligheten for å iverksette det.
  • Marie Melgård

Mye kan tyde på at Senterpartiet vil gå inn for å se på mulighetene for å innføre en verneplikt som også gjelder i omsorgstjenesten.

Sentralstyret i Senterpartiet gått innfor å utrede muligheten for iverksette en «solidarisk samfunnstjeneste», etter Hagen-utvalgets forslag- En opptelling før landsmøtet skal stemme over forslaget viser at åtte fylkeslag ønsker å stemme i tråd med innstillingen.

Syv fylkeslag sier de ikke har diskutert saken, noe som kan tyde på at også de vil følge innstillingen fra sentralstyret.

Kun et fylkeslag sier de vil stemme i mot.

De resterede fylkene har ikke oppgitt noe standpunkt.

Men — alt kan skje når delegatene skal avgi sin stemme søndag morgen.

- Vernepliktige er en arbeidsressurs

Hagen-utvalget har sett på innovative løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer (NOU 2011:11).

De mener vernepliktig ungdom må anses for å være en arbeidsressurs som bør brukes i en sektor hvor behovet er stort og ressursene stadig færre.

Utvalget ser for seg at man har en tre måneders «rekruttskole» med en grunnleggende innføring i omsorgsarbeid, og at man finner tilpassede arbeidsoppgaver til de som utfører omsorgstjeneste.

I Hagen-utvalgets forslag ser man for seg at hvis en person jobber ett år i omsorgstjenesten før man starter på høyere utdanning, eller arbeider tre månedsverk per år i sektoren mens man studerer, så kan man komme ut av et femårig studium uten studielån.

Forslaget som sentralstyret i Senterpartiet har gått inn for, lyder slik:

"Utrede muligheter for å iverksette Hagen-utvalgets forslag om en solidarisk omsorgstjeneste, der ungdom stimuleres til å bruke tid og arbeidsinnsats for å løse enkle oppgaver innen helse og omsorg. Dette skal komme i tillegg til og ikke til erstatning for faglært helsepersonell."

Toppe: Veldig fornøyd

Som Aftenposten tidligere har omtalt var det stortingsrepresentant Kjersti Toppe som først brakte på bane ideen om en verneplikt i eldreomsorgen.

Det ble rabalder.

Venstres Trine Skei Grande mente forslaget hørte hjemme på historiens skraphaug "i likhet med andre forslag om tvangsarbeid".

SU-leder Andreas Halse mente det ville være mange autoritære regimer som ville klappe Toppe på skulderen for forslaget.

Forslaget som sentralstyret har vedtatt, kommer fra Per Inge Bjerknes. Toppe stiller seg bak dette, og er fornøyd med at landsmøtet virker like positive.

- Et enstemmig sentralstyre går for, og det er ingen i programdebatten som har gått i mot forslaget. Det synes jeg er bra, sier Toppe.

Søndag morgen skal landsmøtet stemme over programmet og endringsforslagene som har kommet.

Hvis partiet går inn for å se på muligheten for å iverksette en sosial omsorgsplikt, håper Toppe man kan sette i gang arbeidet i neste stortingsperiode.

— Vi må se på hvordan det praktisk kan implementeres, sier hun.

Må møte eldrebølgen

Hun sier det er viktig med flere hender inn i eldreomsorgen for å møte eldrebløgen.

— 1/3-del må ta seg jobb i omsorgsyrkene skal vi opprettholde dagens standard. Det betyr at vi enten må kutte i tilbud eller få inn folk utenifra. Da synes jeg det er fint at man kan bruke egen ungdom til å yte litt av sin tid i en sektor som trenger hjelp, sier Toppe.

- Men hvorfor må det være en plikt man skal påføre ungdom?

- Går man for å innføre det som en plikt, må det være gode fritaksløsninger og gode incentiver, sier hun og viser til forslagene fra Hagen-utvalget om lønn og nedbetaling av studielån.

Les mer om

  1. Politikk