Nav-ofre til statsråden: Vi må gå rundt som straffedømte

– Uansett hva de måtte finne på å sette inn på kontoen, kan det ikke veie opp for alt det vonde, sier Nav-offer Marianne Evensen etter møte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra venstre: Heidi Schjetne, Rune Halseth, Marianne Evensen, Nav-sjef Hans Christian Holte og statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Et titall ofre for trygdeskandalen møtte tirsdag statsråd Torbjørn Røe Isaksen og Nav-sjef Hans Christian Holte.

– Jeg ville møte menneskene bak systemsvikten, og som er rammet av systemsvikten. Og jeg ville ha deres innspill til hvordan Nav og vi kan bli bedre til å følge dem opp, sier Røe Isaksen.

I oktober i fjor ble det kjent at reglene om å kunne ta med trygdeytelser til EØS-land har vært feiltolket minst siden 2012. Minst 85 personer ble dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag, 48 av dem til ubetinget fengsel. Nærmere 2000 personer har urettmessig fått krav om tilbakebetaling av utbetalte ytelser.

Marianne Evensen sonet 75 dager i fengsel og måtte betale tilbake 236.730 kroner. Rune Halseth sonet nær fem måneder i høyrisikofengsel, og trebarnsmor Heidi Schjetne fikk en betinget dom på 40 dagers fengsel.

Det har gått snart ett år siden skandalen ble kjent. Men det vil sannsynligvis gå minst ett til før feilaktige dommer kan bli omgjort.

Årsaken er at Høyesterett har bedt om en autoritativ uttalelse fra EFTA-domstolen om hvordan trygdedirektivet skal forstås.

Først når den foreligger, har norske domstoler grunnlag for å omgjøre dommene som er felt i strid med EØS-reglene.

- Vi må leve og gå rundt som straffedømte, sier Heidi Schjetne (t.v.) og Marianne Evensen.

Øverst i maktpyramiden

Gårsdagens møte ble arrangert for å gi personene øverst i maktpyramiden personlig kjennskap til ofrenes erfaringer.

– Møtet ble innkalt for få frem historiene til dem som er berørt av EØS-saken. Og for å få høre noen gode råd om hvordan vi bør håndtere saken og ivareta de berørte.

– Det har vært ekstremt nyttig å få lytte til disse historiene for å hjelpe dem best mulig. Det er delvis saker som vi jobber for å rette opp, og delvis saker som er i rettssystemet, sier Nav-sjef Holte.

Evensen, Halseth og Schjetne står i spissen for en nystartet stiftelse som skal bistå de mange tusen ofrene. Selv har de opplevd så mange skuffelser at smørbrød og møte med statsråden ikke kunne forandre bildet totalt:

– Både Holte og Isaken fremstår tilsynelatende ydmyke, påtatt ydmyke, sier Heidi Schjetne.

– Hvor mye de tar til seg, vil tiden vise, sier Marianne Evensen.

– Har de sagt når alle saker vil være ferdig behandlet?

– Nei, langt derifra. Det var absolutt ikke mulig å få noe som helst konkret om det i dag. For meg som har et begrenset tidsaspekt, så er det egentlig veldig lite konkret når jeg ikke får vite at innen den tid vet vi at de skal ha sett på saken, og vet vi at ting skal ha skjedd, sier Evensen, som fortsatt har penger til gode.

190 saker om tilbakebetaling gjenstår. Nav sier at de har som mål at de innen utgangen av året er ferdig med alle saker fra perioden etter 1.6.2012.

– Gått på livet løs for folk

Det store spørsmålet for de tre er imidlertid når dommene blir omgjort, og de kan møte familie og samfunn som uskyldige.

– Vi må ha den frikjennelsen. Det har gått på livet løs for folk. En som sonet flere måneder blant drapsdømte og pedofile orket ikke å komme i dag, sier Schjetne.

– Vi må leve og gå rundt som straffedømte med alle de konsekvensene det innebærer når du ikke har gjort noe feil, sier Evensen.

Hun sonet i 2017–2018, og vil tidligst kunne frikjennes nær fire år senere. Til A-magasinet har hun fortalt at hun bor i en leilighet i et nedlagt hvilehjem i Telemark, det billigste hun fant etter en periode i campingvogn.

I tillegg til kreft har hun fibromyalgi, slitasjegikt, kols, skjev rygg blir utredet for leddgikt og lever på i underkant av 13.000 kroner i måneden.

Noe positivt fikk hun ut av møtet:

– Muligheten til å være ett ansikt, ikke bare et saksnummer eller et vedtak. At de ser at det er reelle mennesker bak.

– Vil dere noen gang få ord og erstatning som fjerner det vonde dere har opplevd?

– Nei. Aldri. Uansett hva dem måtte finne på å sette inn på kontoen, det kan ikke veie opp i det hele tatt, sier Evensen.

– De greier aldri å rette opp feilen de har gjort. Det menneskelige aspektet, det er ødelagt, sier Halseth.

Nav-sjefen ble berørt av historiene:

– Det er sterke historier jeg fikk høre og som viser at Nav er en organisasjon som kan berøre mennesker sterkt- på godt og vondt, sier Holte.

Vet ikke når alt er løst

Røe Isaksen tør ikke love når siste urett er gjort opp:

– Den økonomiske siden skal Nav ferdigbehandle i løpet av året. Men så er det rettssporet. Det er utenfor vår kontroll. Det er det Høyesterett som behandler, sier han.

– Når tror du alle ofre får sin rettferdighet?

– Det vet vi ikke rett og slett ikke fordi det ikke er fastslått hvor langt tilbake dette strekker seg, sier Røe Isaken.