SV vil strupe den offentlige oljeforskningen. «Svermeri», mener Høyre.

SV vil si nei til nye offentlig finansierte forskningsprosjekter på olje og gass og heller vri midlene over til fornybar-forskning.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og nestleder i SV, ønsker å vri energiforskningen fra petroleumsforskning til grønn forskning.

SV vil ha en grønn revolusjon i den norske energiforskningen fastslår SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Derfor vil partiet avslutte den statlig finansierte oljeforskningen og heller bruke pengene på annen næringsrettet forskning, som forskning på fornybar energi.

– Nå må vri den næringsrettede forskningen over til det grønne skiftet. Hvis ikke, har vi ikke noe grønt skifte, sier Fylkenes.

– Nå foregår det ikke noe grønt skifte i Norge, heller ikke i forskningen. Vi er like petroleumsavhengige som før, og forskningen bidrar til det, legger han til.

Les også

LES OGSÅ: Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel

Store summer til petroleum

Fylkesnes og SV viser til statistikk over kostnadene næringslivet og utdanningssektoren bruker på forskning og utvikling (FoU-utgifter). I en rapport fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning (Diku) heter det:

«Sammenligningen mellom petroleumsforskning og forskning på fornybar viser at det per i dag ikke er tegn til et grønt skifte i den samlede FoU-innsatsen innen områdene miljø og energi».

Det siste året i statistikkserien i Dikus rapport, fra mai, er 2015. Dette året ble det rapportert om totalt 5,7 milliarder kroner til petroleumsforskning, mot 1,7 mrd. til fornybar energi.

Tegn til grønt skifte i dag

Men tar man med nyere tall, blir bildet grønnere.

I 2017 ble det forsket for knappe 10 milliarder kroner innen energi. Oljeforskningen var da i nedgang, men fortsatt størst, med 5,2 mrd. Samtidig var den samlede fornybarforskningen på 2 milliarder, i tillegg til 2,3 mrd. på energieffektivisering.

Michael Spjelkavik Mark er forskningsleder ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

– Ja, svarer han på spørsmål om det finnes tegn til et grønt skifte i forskningen.

Forskningslederen viser særlig til at petroleumsforskningen sank med 8,8 prosent fra 2015 til 2017, mens fornybarforskningen økte med 16,5 prosent i samme periode. Han mener dessuten at man må ta med forskningen på energieffektivisering, som har økt rundt 38 prosent.

Les også

LES OGSÅ: «Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge produsere det», er Oljeministerens svar til klimastreikende ungdom

Vil flytte på forskningsmidler

Fylkenes vil uansett ha sin grønne revolusjon. Han sier at SV ikke ønsker å bruke offentlige midler på å motvirke et grønt skifte.

– Hvor raskt vil du fase ut den offentlig finansierte oljeforskningen?

– Når forskningsprogrammene tar slutt. Allerede tildelte midler og programmer må selvsagt løpe, men vi vil ikke si ja til noen nye. Og når dagens programmer løper ut, skal de pengene gå til nye prosjekter, gjerne med tanke på å bruke kompetansen fra oljesektoren til noe nytt. Men altså ikke for å opprettholde petroleumssatsingen.

Les også

LES OGSÅ: Leteboring, arrestordrer og krigsskip – Kampen om havenes skjulte gull blir stadig hetere.

Anklager SV for symbolpolitikk

Forskningsminister Iselin Nybø fra Venstre støtter seg til de ferske tallene:

«Jeg er enig i at omstillingen til forskning som skal bidra til det grønne skiftet ikke har gått raskt nok til nå, men det er svært gledelig at nyere tall tyder på at dette er i ferd med å snu og at Regjeringens langsiktige satsing på å utvikle miljø- og klimaløsninger har hatt effekt», skriver hun i en e-post.

«Spesielt positivt er det at det er næringslivet sammen med universitetene og høyskolene som driver veksten innen grønn forskning», legger hun til.

Stefan Heggelund, Høyres klimapolitiske talsperson, blir mildt sagt oppgitt over forslaget fra SV, som han anklager for «svermeri».

– Jeg lurer på om SV vet hva som foregår innenfor dette forskningsarbeidet. For det handler også om hvordan vi kan kutte utslipp på sokkelen, om hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn, om hvordan Norge skal overføre kompetanse fra petroleumsnæringen til fornybarnæringen og maritime næringer, sier han.

– Dette viser at når SV snakker om klimapolitikk, så er det bare svermeri. De har ingen reelle løsninger på omstillingen, de går for symbolvedetak. Husk at dette her er bare symbol. Det kommer ikke noe godt ut av å kutte forskning på petroleum i det hele tatt, sier han.