Lokale topper i Fagforbundet advarer mot å stemme Senterpartiet

Fagforbundet har gitt Sp 2,25 millioner kroner i støtte før årets valgkamp. Likevel advarer flere fylkesledere i LOs største forbund sine medlemmer mot å stemme Sp.

Leder Gunn Elin Høgli i Fagforbundet i Trøndelag sier det blir umulig for henne å anbefale sine medlemmer å stemme Senterpartiet i høst.

Fagforbundet, som organiserer titusenvis av kommuneansatte, er det rødgrønne samarbeidets høye beskytter og Senterpartiets største økonomiske bidragsyter. Men forholdet mellom Sp og LOs største forbund er ikke på topp like før valgkampen braker løs.

Gunn Elin Høgli, Fagforbundets fylkesleder i nye og sammenslåtte Trøndelag, vil ikke anbefale sine medlemmer stemme Sp til høsten. Årsaken er at Sp i Trøndelag nekter å avklare hvilken side partiet vil velge i det nye fylkestinget.

– Vi kan derfor ikke anbefale våre medlemmer stemme på et parti som kan vippe det politiske flertallet i blå retning, sier Høgli.

Hun er på ingen måte alene, viser en kartlegging Aftenposten har gjort:

  • I fylkene Oslo, Trøndelag, Vestfold, Telemark, Hordaland, Hedmark, Oppland, Akershus, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal gir Fagforbundets fremste tillitsvalgte uttrykk for stor skepsis eller motstand mot Sp.
  • Av Fagforbundets 17 regioner, er bare fylkeslederne i Agder, Finnmark, Nordland, Rogaland og Østfold tydelig på at de ikke vil fraråde sine medlemmer å stemme Sp.

«Umulig» å anbefale Sp

– I Oslo anbefaler vi våre medlemmer å stemme på et av tre røde partier: Ap, SV eller Rødt. Vi anbefaler ikke Sp, sier Roger Dehlin, regionleder i Oslo.

– Vi har hatt flere møter med Sp og bedt dem ta et klart valg, for at vi skal kunne oppfordre våre medlemmer å stemme rødgrønt. At de ikke har kunnet gjort det hittil, gjør oss veldig usikre, sier Ørjan Myrmel, Fagforbundets leder i Hordaland.

Regionleder Else Randi Kolby i Oppland kaller det «en umulig oppgave» å anbefale Sp.

– Sp er utydelig på konkurranseutsetting og privatisering. Så lenge de heller ikke sier klart fra hvem de skal samarbeide med, og heller ikke sier hva de vil «selge» for å komme i posisjon med Høyre, så er det en umulig oppgave for oss å aktivt anbefale medlemmene våre stemme på Sp. Det blir så feil, sier hun.

Les også

LES OGSÅ: Nå skroter Rødt betegnelsen «pampevelde». De får likevel ikke en krone fra LO.

Sp kan bli største ordførerparti

Lokalvalget i 2015 ga Senterpartiet ordfører i 103 kommuner og fylkesordfører i Hedmark og i Sogn og Fjordane.

Flere skal det trolig bli. Ifølge Kommunal Rapports siste ordførerprognose ligger Sp an til å bli landets største ordførerparti etter valget, med ordfører i 160 kommuner. Samtidig ligger Ap an til å miste 97 ordførere.

Sps vekst har ført til uro i fagbevegelsen og et krisepreget Ap. For selv om Sp vokser på kraftfull opposisjon mot den borgerlige regjeringen, samarbeider partiet alle veier lokalt. Dagens Sp-ordførere har nesten like ofte varaordførere fra et borgerlig parti som et rødgrønt.

Denne uken skrev nyhetsstedet Fagbladet at Fagforbundet ikke vil føre valgkamp for Sp i sammenslåtte Vestfold og Telemark. I stedet gir fagbevegelsen plass til Rødt.

– Vi har en lang tradisjon for å anbefale folk å stemme rødgrønt. Det går vi vekk fra i år og er helt klare på hvem LO-medlemmene bør stemme på. Det er Ap, SV eller Rødt. De har vi også inngått fagligpolitisk samarbeid med, sier Fagforbundets regionleder Marianne Nilsen Skjønstad i Telemark til Fagbladet.

Ingen av fylkeslagene i Sp har lovet troskap til rødgrønn side i forkant av fylkestingsvalget.

Les også

LES OGSÅ: Ap har styrt byen i 106 år. Til høsten kan det være slutt.

Solberg tror Sp blir valgjoker

Veksten til Sp er ikke nødvendigvis dårlig nytt for Høyre. I juni i fjor ba statsminister Erna Solberg Høyre-politikere landet rundt ta seg en kaffekopp med Sp-folk, for å få til mer samarbeid.

– Jeg opplever nok at Sp er mer konservativt lokalt enn nasjonalt. De er mer næringsvennlige. I løpet av 90-tallet utviklet Sp seg til å bli mindre næringsvennlige og mindre opptatt av skape enn å bruke verdiene, sier Solberg.

– Tror du det blir flere lokale samarbeid mellom Sp og Høyre etter valget?

– Det kan jo godt tenkes at Sp, fordi de blir større, vil sitte på vippen i en del kommuner og i større grad avgjøre om det blir et samarbeid. Da kommer Sp – slik jeg kjenner dem – til å forhandle seg til gode posisjoner, svarer hun.

Les også

LES OGSÅ: Sp kan gjøre et brakvalg i år. Her hva det betyr politisk i kommunene.

Vil ikke støtte Høyre og Frp

Hedmark er i dag styrt av Ap og Sp, med Arnfinn Nergård (Sp) som fylkesordfører.

Fagforbundets fylkesleder Helene H. Skeibrok sier hun oppfatter det slik at Sp ønsker å fortsette samarbeidet, men partiet har ikke gitt noe løfte. På kommunenivå er det enda mer usikkert.

– Hvis vi oppfordrer våre medlemmer om å stemme på Sp, kan det innebære at vi anbefaler dem å stemme på et borgerlig styre. Det ønsker vi ikke, sier hun.

For Fagforbundet står mye på spill. Fylkesleder Høgli i Trøndelag sier et blått fylkesting vil få store politiske konsekvenser:

– Det vil få betydning for arbeidsgiverpolitikken. Det vil gi mer privatisering og anbud. Det vil også trolig endre hele strukturen for våre videregående skoler, sier Høgli.

I dag samarbeider Sp med Ap, SV og KrF i fylkestinget i Trøndelag med Tore O. Sandvik (Ap) som fylkesordfører. Sp har på flere lokale målinger vært større enn Høyre og nest størst i fylket – etter Ap. Det er sannsynlig at Sp etter valget vil kunne avgjøre om det blir et rødt eller blått Trøndelag.

Sp har lenge vært klar på at de jakter fylkesordfører-posisjonen i fylket.

Høgli og Fagforbundet har bedt Sp avklare side før valget. Og purret. Men Sp og førstekandidat Tomas Iver Hallem nekter å svare.

– Hvorfor?

– Vi har gitt velgerne beskjed om at Sp er et selvstendig alternativ og et grønt sentrumsparti. I Trøndelag er det tre blokker: Sp, Ap og Høyre – selv om Ap og Høyre ønsker at det kun skal være to. Et stort Sp vi gi mye Sp-politikk. Vi vil sette oss ned etter valget og se hva som gir oss størst gjennomslag, sier Hallem.

Les også

LES OGSÅ: Han vil legge de gamle symbolene til Ap i skuffen for å fornye partiet

Har krevd troskap

Mette Nord

Fagforbundet er Sps største bidragsyter inn mot valgkampen. Fagforbundet har gitt partiet 1,25 millioner kroner i valgkampstøtte. I tillegg kommer 1 million i driftsstøtte. Sp fikk samme beløp i 2017.

Mette Nord, Fagforbundets leder nasjonalt, etterlyste for ett år siden bekreftelse fra Sp om partiet ønsker et rødgrønt samarbeid også lokalt, men uten hell.

– Vi var tidlig ute og ba om en avklaring. Det fikk vi aldri. Derfor har jeg forståelse for at noen av våre regionledere fraråder medlemmene å stemme Sp, sier Nord.

– Vil regionledernes advarsel mot å stemme Sp få konsekvenser for den økonomiske støtten fra Fagforbundet til Sp i fremtiden?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Sp nasjonalt deler mange av verdiene som vi står for. Jeg mener derfor det fortsatt vil være viktig med en rødgrønn allianse foran stortingsvalget om to år, slik at vi får et regjeringsskifte.

– Hva med den økonomiske støtten til Sp foran lokalvalget om fire år?

– Nå får vi først se hva som skjer i år. Det er for tidlig å spekulere på det.