Høyres Torbjørn Røe Isaksen: – Jeg tar meg av og til i å savne Jens Stoltenberg.

Arbeiderpartiet og Høyre kunne under Jens Stoltenbergs tid som partileder, samarbeide om store reformer. Denne tradisjonen har Jonas Gahr Støre brutt, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken (H).

Torbjørn Røe Isaksen savner tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg. Han mener Jonas Gahr Støres Ap ikke lenger er et ansvarlig styringsparti i de store og viktige sakene for landet.

– På viktige områder har Høyre og Ap tradisjonelt stått sammen om de store endringene og tålt kritikken fra både høyre og venstre. Slik er det ikke lenger, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren beskriver Jens Stoltenberg som en formidabel motstander.

– Ingen kunne raljere over borgerlig side som ham. Stoltenberg holdt på tradisjonen for at Ap og Høyre står sammen om store og viktige reformer for landet. Denne tradisjonen er brutt under Støres lederskap, sier Isaksen (H).

Han legger til:

– Jeg tar meg av og til i å savne Jens Stoltenberg.

Torbjørn Røe Isaksen savner av og til Jens Stoltenberg. Her er sistnevnte fotografert under Aftenpostens avskjedsintervju i oktober 2013.

Ap-topp savner Kåre Willoch

– Ha-ha, har han senket seg ned til dette nivået nå? Selv savner jeg Kåre Willoch og Jan Petersen, som var forbilledlig klare på at det var uaktuelt å slippe Frp inn i regjering, sier nestleder i Ap, Hadia Tajik.

– Den snuoperasjonen Erna Solberg har gjort her, er den største trusselen mot ansvarlighet vi har opplevd i denne stortingsperioden.

Hadia Tajik savner Kåre Willoch, her fotografert da han som statsminister besøkte Statfjord C-plattformen sammen med Finlands daværende statsminister Kalevi Sorsa i februar 1986.

Trekker frem kommunereformen

Isaksen trekker frem kommunereformen som et eksempel på det han mener er endringen fra Stoltenberg til Støre.

– Kommunestrukturen i Norge var, og er, overmoden for endring. De to store partiene, Ap og Høyre, styringspartiene, har i tiår ønsket å gjøre noe. Men Ap var i den rødgrønne regjeringen parkert av Sp i denne saken, mens Høyre saboterte for Ap og Gunnar Berge på 90-tallet.

Han sier «alt» lå til rette for en tverrpolitisk storreform da Regjeringen i 2014 inviterte Ap med på en omfattende kommunereform.

– Men hva skjer? Ap starter som en nølende partner, men var likevel med på vedtaket i Stortinget som var startskuddet for reformen. Så trekker de seg brått ut. De lander til slutt på at hele reformen skal reverseres. Det er knapt til å tro.

– Ap gikk fra å være pådriver til å bli motspiller akkurat da det gjaldt i en sak partiet har slåss for lenge. Det er ganske sjokkerende, sier Røe Isaksen.

Isaksen er ganske sikker på at Stoltenberg ville ha grepet sjansen begjærlig da kommunalminister Jan Tore Sanner inviterte Ap til å være med på en større kommunereform.

– Høyre hadde en soleklar ambisjon om å gjennomføre en kommunereform som skulle få støtte hos Ap.

– Kommunereformen var rett og slett ideell for den «stoltenbergianske» metode som forutsetter tillit mellom sentrale politikere som er i stand til å heve seg over partipolitikken i saker som er viktige for landet.

Torbjørn Røe Isaksen.

– Jeg konstaterer bare at Ap gikk mot egen politikk

– Dere har sittet med makten i fire år. Blir det ikke feil å skylde på opposisjonen for at f.eks. kommunereformen ikke ble det den kunne blitt, Isaksen?

– Jeg skylder ikke på Ap. Jeg bare konstaterer at partiet gikk mot egen politikk, og jeg tror flere med meg ser tegn til at Ap som parti endrer seg, sier Isaksen.

– Høyre har vel ansvaret for å gjennomføre sine egne reformer?

– Selvfølgelig, og i noen saker har vi også funnet sammen. Men jeg synes å se et taktskifte hvor Ap er blitt mer opptatt av kortsiktig gevinst enn av langsiktig samfunnsbygging.

– Gjorde dere et godt nok forarbeid da dere inviterte Ap med på en kommunereform?

– Det er helt sikkert ting vi kunne og burde gjort annerledes, men det kan ikke ha vært noen tvil i Ap om at Regjeringen var villig til å strekke seg svært, svært langt for å få Ap med på laget. Og at vi tok utgangspunkt i den politikken de hadde i sitt eget program.

Tajik: – Negativ kampanje uten substans

Tajik mener Isaksens utspill er et tydelig tegn på at Høyre er i gang med valgkampen.

– Dette er ikke annet enn personangrep og negativ kampanje uten substans. Det ble avdekket av Aftenposten allerede i januar i fjor at dette var Høyres strategi, sier Tajik.

– Dette handler selvsagt ikke om at Isaksen savner Jens, men at han misbruker Jens Stoltenberg i et forsøk på å sverte Arbeiderpartiet. Det er jeg heldigvis sikker på at folk gjennomskuer, sier Tajik.

Hadia Tajik.

Hun sier at Regjeringen umulig kan være overrasket over at Ap sier nei til tvangssammenslåing av kommuner.

– Ap har støttet opp under de sammenslåingene som er frivillige og har vært pådrivere for dette mange steder lokalt. Nå har Regjeringen og Venstre likevel valgt å slå sammen en håndfull kommuner med tvang. Det er uklokt, og å late som at disse få tvangssammenslåingene er avgjørende for landet, blir bare dumt, sier hun.

– Stoltenberg insisterte på brede forlik

Torbjørn Røe Isaksen mener «ansvarligheten» i Ap og Høyre i de store spørsmålene har vært en styrke for norsk politikk og ført til at Norge har greid å gjennomføre reformer som andre land sliter med å få til.

– Ta for eksempel pensjonsreformen. Den var ingen velgermagnet for Jens Stoltenberg, men den var nødvendig. Og vi var med.

Han nevner også uførereformen:

– Den rødgrønne regjeringen hadde allerede flertall, men Stoltenberg insisterte på at opposisjonen skulle være med. Og vi ble med og fikk samtidig sette vårt preg på reformen.

– Det er dette Ap jeg ikke ser nå, sier Røe Isaksen.

– At Støre nå også vil reversere en viktig del av Stoltenbergs pensjonsreform fordi pensjonistene har kommet ut i minus de to siste årene, er talende. Og det uten å konferere med avtalepartene først. Det ville aldri skjedd i Stoltenbergs tid.

Ap: – Vi kunne gjerne inngått flere forlik

Tajik avviser fullstendig at Aps forslag til endringer av pensjonistoppgjørene er å «reversere viktige deler av pensjonsreformen» og kaller kritikken hårreisende.

– Forslaget et fullstendig i tråd med pensjonsreformen. Det vil ikke gi økte kostnader på sikt og det bidrar til at pensjonistene ikke får mindre i år hvor andre grupper får med, sier Tajik.

– Røe Isaksen vet godt at Arbeiderpartiet er like klare til å ta ansvar som vi alltid har vært. Vi har inngått skatteforlik, forlik om langtidsplanen i forsvaret, om politireform og funnet sammen i flere andre spørsmål. Og vi kunne gjerne inngått flere.

Aps partileder Jonas Gahr Støre må tåle krass kritikk av Høyres Torbjørn Røe Isaksen.

– Ap strør om seg med penger

Isaksen mener Ap under Støres ledelse også har utviklet en budsjettkultur som var Stoltenberg fjern.

– De gir løfter i Nasjonal Transportplan som de ikke kan finansiere uten å spise opp store deler av skatteregningen sin. De strør rundt seg med løfter uten inndekning: Skolemat, fysisk aktivitet i skolen, høyere lærertetthet, Ipad til alle elever, eldre, dobling av fagforeningsfradraget for å nevne noe.

– Men din regjering har satt nye rekorder i offentlig pengebruk. Er det mer «ansvarlig»? Bør ikke dere først feie for egen dør?

– Oljepengebruken har vært tilpasset en økonomisk krise. Min anklage mot Ap er at de lover langt mer enn de kan holde, og at de har tatt flere skritt bort fra en ansvarlig budsjettpolitikk.

Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener Ap nå betaler prisen for dette.

– Jeg tror mange velgere som er opptatt av helhet og styring, mange av de «lilla» velgerne, har lagt merke til dette. Både Ap og Høyre har tradisjonelt fått stemmer fra velgere som kan ha adskillig sympati for andre partier, men som likevel vil ha et parti som kan styre og ta upopulære avgjørelser.

Han understreker at han ikke stiller spørsmål ved Støres lederevner.

– Jeg tror det tydelige linjeskiftet under Støre er ønsket og villet. Det er neppe et resultat av bevisstløshet. Men han har kanskje ikke overskuet konsekvensene?

– Skulle ikke du være glad for Ap faller på målingene?

– Jeg håper ikke at Ap vinner valget, men jeg vil gjerne ha et Ap som kan være med og ta ansvar i de store sakene.

– Dette er imagebygging

– Dette er et retorisk grep Høyre har brukt de fire årene de har sittet i regjering, sier professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

– Hver gang Ap protesterer på en reform, sier Høyre at Ap er gammeldags og ikke reformvennlige. Dette er et grep de gjør for å fremheve seg selv som et fremtidsorientert parti, sier Jenssen, som mener utspillet er et forsøk på å fjerne debatten fra innholdet om reformen.

– De store partiene er vel avhengige av hverandre for å gjennomføre reformer, forstår du sånn sett Isaksen?

– De er avhengige av hverandre for at en reform skal bli sittende, men det er ikke slik at den ene siden kan sitte og diktere en reform og forvente at opposisjonen er med.

– Så dette utspillet handler mer om retorikk enn politikk?

– Det handler mer om imagebygging enn om endringsvilje, sier Jenssen.

– Den store forskjellen er at Ap sitter i opposisjon

Statsviter Signe Bock Segaard mener Ap har vært endringsvillige, i opposisjon.

Statsviter ved Institutt for samfunnsforskning, Signe Bock Segaard, mener Isaksens utspill er en måte å agere på for å tydeliggjøre den borgerlige regjeringens motto om å være handlekraftig.

– Ap har støttet en del av de reformene som er blitt gjennomført under den sittende regjeringen. Den store forskjellen er at Ap satt i regjering under Stoltenberg, nå sitter de i opposisjon, sier Segaard.