Venstres Abid Raja får kritikk for å søke traineer uten lønn: – Jeg lar meg ikke stoppe av LO!

Mens partier som KrF og Senterpartiet lønner alle sine traineer etter statens lønnstrinn 23 og 24, får de unge som skal jobbe for Akershus Venstre i valgkampen mat, reisekort og Venstre-anorakk.

Abid Raja sier på Facebook at han fortsetter å søke etter frivillige, og ikke lar seg stoppe av LO.

«Jeg kan ikke gjøre noe med overføleriet fra LO, men jeg kan fortelle at frivillig «arbeid» lønner seg, og jeg er sikker at dersom du er interessert i politikk at en måned av din tid vil være vel anvendt tid», skriver Venstres førstekandidat i Akershus på sin Facebookside.

Raja har fått kritikk fra blant andre LO etter at han mandag la ut en stillingsutlysning på Twitter med teksten:

«Vil du ha erfaring med valgkamp? Jeg søker traineer. Du får lite betalt men må jobbe mye».

«Sosial dumping»

Mange reagerer på utlysningen, og kaller det sosial dumping. Andre mener det er helt vanlig at valgkamparbeid er basert på frivillighet.

I utlysningen søker Akershus Venstre «engasjerte ungdommer til intensivt og lærerikt valgkamparbeid fra august og ut valget». Det oppfordres til å opplyse i søknaden om man har grafisk kompetanse eller tilgang på bil. Jobben er frivillig, men godtgjøres med blant annet få mat, reisekort og «valgkampeffekter fra Venstre, inkludert Venstre-anorakken».

– Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid. Hvordan skatter man på en anorakk?, sier ungdomsrådsgiver i LO, Pål Henriksen Spjelkavik til VG.

Spjelkavik påpeker at utlysningen har konkrete oppgaver og arbeidstid, og dermed nærmer seg et arbeidsforhold som «skal lønnes». Men han er åpen for at han kan ha feiltolket annonseteksten.

Raja kaller kritikken fra LO «overføleri», og sier til VG at i dette tilfellet har arbeidstagerorganisasjonen «bommet grovt», fordi det ikke er arbeid, men frivillige han søker.

Abid Raja

Raja får også støtte av partileder Trine Skei Grande på Twitter:

Mindre partier lønner også

Flere av stortingspartiene har praktikanter eller traineer som hjelper til med valgkamp, sosiale medier og politikk gjennom sommeren. Men hva de får for jobben, bortsett fra erfaring, varierer.

– Vi er ikke kritisk ettersom Venstre er et parti som har lite penger. I Høyre kompenserer vi slike utlysninger, men vi har ofte litt lengre ansettelsesforhold, sier Joackim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre til VG.

Andre mindre partier som KrF og Senterpartiet har også søkt hjelp fra ungdom til valgkampen i sommer. Med full lønn.

KrF har nå traineer i Møre og Romsdal, Rogaland og Agder med lønnstrinn 24, som tilsvarer en årslønn på 309.700 kroner. Det samme får de to traineene som skal jobbe for partiets stortingsgruppe fra midten av juni til september. En av dem er Tove Welle Haugland, som svarer på medietelefonen når Aftenposten ringer.

– Det er vanlig hos oss at alle traineene får lønn, enten de jobber i fylkene eller på Stortinget, sier Haugland.

Hun forteller at mange av traineene fortsetter i andre stillinger i KrF, og at de får lederkurs i forbindelse med jobben.

– De frivillige i politikken kan alltid styre sin egen innsats og hvor mange timer de bruker på å bidra i valgkampen, mens vi ansatte har forpliktelser og en kontrakt med arbeidsgiveren, sier Haugland.

– Vi vil ikke gjøre det på den måten

Senterpartiet søkte etter sommertraineer via sin nettside allerede i april. Fulltidsstillingene skal vare fra midten av juni til valget, og er lønnet etter statens lønnstrinn 23, tilsvarende en årslønn på 305.800 kroner.

– Vi lønner våre ansatte, for å si det sånn, sier generalsekretær i Senterpartiet Knut Olsen til Aftenposten.

Knut Olsen, generalsekretær i Senterpartiet

Partiet pleier å ha to traineer i året, men det varierer om de jobber på Stortinget eller i hovedorganisasjonen.

– De bistår i valgkampen i valgår, og med alt mulig annet i mellomvalgår. Det er ofte studenter som jobber fra midten av juni til august, eller frem til valgdagen om de får til det, sier Olsen.

– Hva synes du om at Venstre bruker traineer på frivillig basis?

– Vi vil ikke gjøre det på den måten. Det er viktig med klare arbeidsforhold både for oss og traineene, sier Olsen.

Gir lønn til Stortings-traineene

Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) oppgir alle partiene at deres praktikanter og traineer er ansatt og får lønn i henhold til tariffavtaler.

Rådgiver i Venstres stortingsgruppe, Astrid Knutsen Hårstad understreker at partiet sentralt har kontrakter med sine traineer på Stortinget og betaler tilsvarende minimum 350.00 kroner i årslønn.

– I den omtalte saken angående utlysning av valgkamp i Akershus Venstre er det snakk om frivillig arbeid. Jeg vil påpeke at ordet trainee har aldri vært i utlysningsteksten. For å være helt klar: det er snakk om en frivillig posisjon, ikke et ansettelsesforhold, skriver Hårstad i en e-post til Aftenposten.

Partiet definerer trainee som «en som er under opplæring i organisasjonen, med lønn, på kortere sikt».

Avdelingsdirektør for lov og regelverk i Arbeidstilsynet, Gry Singsaas

Ikke ulovlig

Ifølge Arbeidstilsynet finnes det ingen definisjon av «trainee» i arbeidsrettslig forstand, men det er det reelle innholdet og ikke navnet på stillingen som er relevant for om det faktisk kan defineres som et ordinært arbeidsforhold.

Blant annet må varighet, omfang, arbeidstid og muligheter til å kombinere med annet lønnet arbeid eller utdanning tas med i vurderingen av om det er et normalt arbeidsgiver-arbeidstagerforhold.

– Frivillig, ulønnet politisk arbeid vil vanligvis ikke være i strid med arbeidsmiljøloven, uttaler avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Gry Singsaas.