Politikk

Advarer partifeller mot å kvitte seg med den jødiske minoriteten i Norge

afp000508984-zG4426bJz8.jpg
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
  • Jeg vil ikke være med på vedtak som den jødiske menigheten i Norge vil oppfatte som en "bye, bye-hilsen", uttalte tidligere justisminister Odd Einar Dørum på Venstres landsmøte.

Omskjæring av guttebarn og hijab i politiet og domstolene er blant de største stridsspørsmålene på Venstres landsmøte, som avholdes på Fornebu denne helgen.

Begge forslagene er en del av partiets debatt om menneskerettigheter.

I strid med barns rettigheter

— Omskjæring av guttebarn er i strid med barns rettigheter, det er likestillingsfiendelig og helseetisk høyst diskutabelt, uttalte en av Venstre-politikerne som ønsker forbud, Anja Johansen.

En annen landsmøtedelegat uttalte at forbud mot omskjæring ikke handler om antisemittisme, men om barns rett til medbestemmelse og trosfrihet.

Bergens-politiker Geir Kjell Andersland uttalte på landsmøtets første dag et debatten om omskjæring er like vanskelig for Venstre som EU-debatten. Partiet ble som kjent delt i to på grunn av EU-strid på 70-tallet.

— Jo mer jeg jobber med temaet omskjæring, jo sikrere blir jeg på at barns ukrenkelige rett må gå foran religiøse ritualer, sa han.

Den beste måten å bli kvitt den jødiske menigheten i Norge på, er å forby tidlig mannlig omskjæring

Kohn med sterke advarsler

I dagens temadebatt om saken, var Ervin Kohn, leder av den jødiske menigheten i Oslo og nestleder i Antirasistisk senter, invitert til å holde en innledning.

afp000335916-4LgENlt_MU.jpg

Ervin Kohn, leder av den jødiske menigheten i Oslo. Han kom med sterke advarsler mot dem som mente at Norge burde bli et foregangsland og forby omskjæring.

— Det er et eksistensielt spørsmål. Det er ingen andre land som har forbud mot omskjæring, sa han og minnet om at en tredjedel av mennene i verden er omskåret.

— Den beste måten å bli kvitt den jødiske menigheten i Norge på, er å forby tidlig mannlig omskjæring, sa han. Han la til at det ikke er slik at de vil sette seg på første fly ut av landet, men han mente et forbud ville bety problemer med å få ansatt rabbiner og at mange unge norsk jøder etterhvert ville vurdere å flytte.

Dørum vil ikke hilse dem farvel

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum, som understreket at han som statsråd innførte FNs barnekonvensjon i norsk lov og var med på å utarbeide handlingsplan mot kjønnslemlestelse, støttet Kohn.

Han mente at omskjæring ikke kan sammenlignes med kjønnslemlestelse og oppfordret partifeller til å ha empati med minoriteter man ikke kjenner.

— Jeg vil ikke være med på et vedtak som den jødiske menigheten i Norge oppfatter som en "bye, bye-hilsen", sa han.

Også nestleder Ola Elvestuen advarte partifellene.

— Vi bør ikke gå inn for forbud eller for noen aldersgrense, sa han og siktet til forslag fra nordiske barneombud om å forby slik omskjæring av gutter under 15 år.

Avstemning søndag

Debatten så langt tyder på at motstanderne av omskjæring utgjør et mindretall i landsmøtesalen.

Alle forslagene skal opp til avstemning søndag. Da skal Venstre også ha omkamp om bruk av hijab og andre religiøse plagg og symboler i politiet og domstolene.

Dørum, som tidligere har ment at hijab i politiet kunne virke inkluderende, sier nå han har endret mening. Han begrunner dette med at det er en rekke andre tiltak som er viktigere for å få til inkludering.

Hijab i politiet?

afp000697528-UNiHxdJfPU.jpg

Sveinung Rotevatn (t.v.) og Iselin Nordbø er uenige om bruk av hijab i politiet og domstolene.

Venstres stortingsrepresentant Iselin Nordbø er enig med Dørum og sier nei til hijab sammen med både politiuniform og dommerkappe.

— Jeg er opptatt av å få minoriteter inn i domstolene. Men når man skal utøve makt på vegne av det offentlige, skal man være nøytral, sa hun.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, er ikke helt enig.

— Så lenge religiøse symboler ikke kommer i noen praktisk konflikt med jobben din, må man ha den typen takhøyde til f.eks. å kunne gå med et kors rundt halsen, sier han.

Les mer om

  1. Politikk