Foreldre til alvorlig syke barn vant frem på to av tre punkter om pleiepengeordningen

– Det er for tidlig å feire, men vi er likevel glade. Vi gir oss ikke før tidsbegrensningen er borte.

Statsminister Erna Solberg (H) i diskusjon med f.v. Helle Cecilie Palmer, Nina Bakkefjord og Bettina Lindgren som sammen med står bak facebookgruppen Endring av pleiepengeordningen NÅ! De tre er mødre til alvorlig syke barn, og er lettet, men vil fremdeles kjempe for barna sine.

I budsjettavtalen som ble inngått mellom de fire partiene på borgerlig side onsdag er det satt av tilsammen 61 millioner kroner til å reversere kutt i pleiepengeordningen:

  • 59 millioner kroner settes av til å øke utbetalingen fra 66 til 100 prosent. Det betyr at foreldre med alvorlig syke barn fortsatt vil få full utbetaling i inntil fem år.
  • To millioner kroner settes av til å endre ordningen slik at psykisk utviklingshemmede over 18 år fortsatt skal inkluderes.
  • På et tredje punkt vant foreldrene til de alvorlig syke barna ikke frem: Det skal fortsatt være en tidskvote på inntil fem år, slik at foreldre med barn som er alvorlig syke lenge mister muligheten til å få støtte etter dette.
– Tidsbegrensningen rammer de familiene som har barn som er alvorlig syke over lang tid, eller som er alvorlig syke i flere perioder gjennom barndommen, sier moren til Aurora, Helle Cecilie Palmer.

Det skapte stort engasjement da det ble kjent at det skulle innføre en maksgrense på 1300 dager med pleiepenger. Tidligere har det ikke vært noen slik tidsbegrensning.

– Vi som har kjempet hardt og lenge for endringer i pleiepengeordningen, er glade for at to av tre hovedkrav er innfridd. Det betyr mye for mange familier, som fikk ekstra bekymringer på lasset med den nye ordningen. Likevel er det for tidlig å feire, sier Helle Cecilie Palmer på vegne av gruppen «Endring av pleiepengeordningen NÅ!».

Fikk hjernehinnebetennelse

Palmer er mor til Aurora som fikk hjernehinnebetennelse som baby og som vil trenge hjelp i mange år.

  • Les historien om Aurora her

Hun sier kampen ikke er over.

– Tidsbegrensningen må bort. Den rammer de familiene som har barn som er alvorlig syke over lang tid, eller som er alvorlig syke i flere perioder gjennom barndommen. Unntaksregelen fra tidsbegrensningen som det iblant vises til, er altfor snever, da den ekskluderer to grupper med svært syke barn, sier hun.

Tre av medlemmene i aksjonsgruppen møtte statsminister Erna Solberg i vandrehallen i høst.

Gruppen presiserer at barn med varig sykdom som utvikler seg til å bli livstruende, og barn som blir alvorlig, men ikke livstruende, syke, ikke er omfattet av unntaksregelen.

– Tidsbegrensning på fem år må fjernes

– Den eneste løsningen er å fjerne tidsbegrensningen på fem år, og la barnets pleie- og tilsynsbehov være styrende for hvor lenge foreldrene kan motta pleiepenger.

Disse kvinnene gir seg ikke, og lover å være til stede når Stortinget diskuterer budsjettet senere i desember.

Palmer sier de ikke vil gi seg før stortingspolitikerne forstår at pleiepengeordningen fortsatt ikke er rettferdig.

– Vi håper de stemmer for å fjerne tidsbegrensningen når saken behandles i Stortinget 11. desember. Vi kommer til å sitte på galleriet og følge med.

Kjell Ingolf Ropstad vil kjempe mot femårsregelen.

Krfs Kjell Ropstad mener Regjeringen viste god vilje til å gjøre noe med pleiepengeordningen.

– Regelen om fem år vil først tre i kraft om en god stund, så vi prioriterer å kunne gjøre noe med kompensasjonsgraden nå. Vi er fortsatt motstander av denne grensen og kommer til å arbeide videre mot den, sier han.