Politikk

Frp-opprørere får mer innflytelse i regjeringsforhandlingene

Økende regjeringsslitasje gjør at Frp-leder Siv Jensen må pleie forholdet til Christian Tybring-Gjedde og andre opprørere tett. Nå er Tybring-Gjedde invitert til forhandlingene på Gran.

Økende regjeringsslitasje gjør at Frp-leder Siv Jensen må pleie forholdet til ledende partifeller tettere enn i tidligere forhandlinger.
  • Thomas Spence

Det klareste beviset for voksende misnøye i parti og stortingsgruppe kom til syne da Frps stortingsgruppe før jul med kun 12 mot 9 stemmer aksepterte budsjettforliket med KrF.

– Det er et uttrykk for at stortingsgruppen mener vi trenger større gjennomslag i budsjettet og i regjeringsforhandlingene, sier en kilde.

  • Les også: Jeløya-plattformen

Flere opprørere enn forventet

Antallet opprørere var på forhånd anslått til seks, men viste seg å være farlig nær et flertall selv uten at alle de velkjente opprørerne var til stede.

En slik situasjon vil Jensen for enhver pris unngå igjen ved å forankre og sikre seg støtte underveis i forhandlingene.

– Når formuleringene om innvandring finslipes, er det viktig at vår innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sier ja til dem for at de senere skal aksepteres av et flertall i stortingsgruppen, sier en Frp-kilde.

Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde er innkalt til regjeringsforhandlingene på Gran.

Slitasje, kompromisser og frustrasjon over KrF skaper spenninger i Frp.

– Det er en avstand mellom Frps statsråder og stortingsrepresentanter, og det er et økende gap. Det skaper oppgitthet og apati, sier Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde.

Da Høyre, Frp og Venstre søndag 14. januar i fjor ble enig om Jeløya-plattformen, ble dokumentet båret inn i esker på hoteller i Moss og på Jeløy en snau time før møtene med respektive stortingsgrupper og landsstyrer startet.

Alle ble fratatt mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr for at ikke noe skulle lekke ut fra møtene. Samtidig hindret det eventuell intern koordinering.

Kort frist sist

En kilde i Frp sier at gruppen i fjor bare fikk 26 minutter til å lese gjennom det 80 sider lange dokumentet. Deretter var det grundig debatt før hver enkelt representant skulle ta stilling:

Enten stemme ja til plattformen og Venstre inn i regjeringen. Eller stemme nei med fare for å felle både regjering og partiledelsen.

Årets regjeringsforhandlinger foregår på en helt annen måte og med mye tettere kontakt med stortingsgruppen.

– Det er en tettere dialog nå. Det er naturlig fordi det er en mer krevende situasjon: Vi har sittet lengre i regjering, og det er snakk om en utvidelse. Da er det naturlig at man involverer mer, sier en representant som ikke vil snakke åpent om interne prosesser.

Tybring-Gjedde invitert til Gran

Tybring-Gjedde bekrefter at han er invitert til Gran for å diskutere aktuelle saker med partiets forhandlere.

– Jeg er kalt inn til forhandlingene for å snakke med våre folk. Det er noe nytt. Jeg har ikke opplevd før at man prøver å forankre så godt i stortingsgruppe og parti, sier han.

Frps forhandlingsdelegasjon består av Siv Jensen, nestlederne Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi.

De ulike fraksjonene har bidratt med dokumenter og politiske ambisjoner før sonderingene startet, og underveis i forhandlingene.

Tybring-Gjedde sier det er utfordrende å bli invitert inn til forhandlerne:

– Enten blir man et gissel eller godt inkludert. Det er jo isolert positivt å bli tatt inn i prosessen. Men etterpå risikerer du å høre at «du har jo vært med på dette», sier han.

Tybring-Gjedde har uansett ikke tro på et langvarig samarbeid, med KrF.

– KrF er et døende parti

– KrF er et døende parti. Det er ikke et parti som har fremtiden foran seg. Det har marginal oppslutning og spisse meninger som har liten oppslutning i befolkningen. Jo mindre partier er, jo mer spisse meninger kan du ha uten å støte noen velgere fra deg, sier han.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen, som var aktiv i opprøret mot budsjettforliket, vil ikke svare på om han er invitert til å bidra med innspill.

– Ingen kommentar, skriver Hagen i en SMS.

Les mer om

  1. Christian Tybring-Gjedde
  2. Siv Jensen
  3. Sylvi Listhaug