Anniken Hauglie om Støres kritikk: Hult angrep på Regjeringens politikk

– Snakk om å møte seg selv i døren, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om kritikken Ap-lederen kommer med mot Regjeringens arbeidslinje.

Anniken Hauglie reagerer på den krasse kritikken Ap-lederen kommer med av Regjeringens arbeidslinje.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått svært hardt ut mot veksten i kontante ytelser til barnefamiliene, ytelser som gjør det mer lønnsomt å være hjemme og passe egne barn.

– Hvis man rundt kjøkkenbordet finner ut at man taper på å jobbe, er det noe i samfunnet som er fundamentalt galt, sa han til Aftenposten i helgen og ga uttrykk for at «arbeidslinjen står for fall».

– Høyre-regjeringen velger kontantytelser fremfor tjenester, sa Støre.

  • Med borgerlig regjering er det blitt betraktelig mer lønnsomt for ikke-yrkesaktive kvinner å få barn og passe dem selv. KrF har sørget for en kraftig økning og vil øke summene ytterligere.
– Høyre-regjeringen beveger seg i rekordfart bort fra arbeidslinjen, sa Jonas Gahr Støre til Aftenposten i helgen.

Barnefamiliene får ytelsene i relativt kort tid

Nå slår arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hardt tilbake.

– Støre har et poeng når han sier det alltid må lønne seg å jobbe, men dette låter som et hult angrep på Regjeringens politikk, sier hun.

– Barnefamiliene får disse ytelsene i relativt kort tid sammenlignet med trygd. Han overdriver effekten, sier hun.

Hauglie minner om at Ap og Støre «konsekvent» har gått imot flere tiltak Regjeringen har iverksatt for å styrke arbeidslinjen.

Mot endringer i uførereformen

Hun trekker ikke minst frem uførereformen, der de fire borgerlige partiene har gjort det umulig for en ufør å få utbetalt mer tilsammen i trygd og barnetillegg enn den uføre kunne få i inntekt før uførhet.

– Da vi foreslo det, ble det veldig mye bråk, og Ap var uenig, sier hun og viser til at hele hensikten med innstrammingen var å gjøre det mer lønnsomt å jobbe enn å være trygdet.

– Ap har også vært mot innføring av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere. Hensikten var å hindre langvarig opphold på sosialhjelp. Vi ser nå at antall unge sosialhjelpsmottagere går ned for første gang på ti år. Ap var også imot arbeidsretting av ordningen med arbeidsavklaringspenger, sier hun og nevner også Aps skepsis til Regjeringens fraværsgrense.

Ring til Nav før til Polen

Ifølge Hauglie er det nå flere tegn som «kan tyde på at det vi gjør, virker».

– Sysselsettingsandelen har snudd for første gang på ti år, sier hun og viser til at andelen unge uten jobb, skole og aktivitet går «ned for første gang på ti år».

– Ledigheten har knapt vært lavere på ti år, og andelen arbeidsledige i innvandrerbefolkningen går også ned.

Men hun understreker at det nå er viktig å få folk utenfor arbeidslivet i jobb, nå som pilene peker i riktig retning.

– Derfor sier vi nå til arbeidsgivere at de må ringe til Nav før de ringer til Polen, sier hun.

Et angrep på KrFs kjernesaker

Støres kritikk mot Regjeringen kom på bakgrunn av Aftenpostens artikkel om økningen i barnetrygd, kontantstøtte og i engangsstønaden ved fødsel. Hauglie stusser ellers over at Støre går til så hardt angrep på «KrFs kjernesaker og gjennomslag».

– De på KrFs venstreside som ønsker samarbeid med Ap, bør merke seg det. Samarbeidsviljen er ikke så stor når det kommer til stykket, sier hun.

På spørsmål om hun føler seg bekvem med det nivået flere av de nevnte ytelsene nå er kommet opp i, svarer hun at dette er summer KrF har klart å forhandle seg frem til.

– Nivået har ikke stått i noen regjeringsplattform utarbeidet av Høyre og Frp eller av Høyre, Frp og Venstre, sier hun.

Hauglie vil ikke gi direkte svar på hva hun synes om ett av de mest sentrale kravene KrF har med seg inn i forhandlingene: 194.000 kroner i minstestønad til mødre som ikke har vært i jobb før de får barn.

– Dette er ikke noe vi har foreslått selv, sier hun.

Les også

Støre hardt ut mot kraftig vekst i ytelser til hjemmeværende: – Arbeidslinjen står for fall.