Opprydding av norsk atomsøppel blir tre ganger dyrere enn antatt

Opprydningen etter atomreaktorene i Halden blir tre ganger dyrere enn antatt. Nå ber Institutt for energiteknikk (IFE) om krisemøte med Stortinget for å få mer penger.

Atomreaktoren på Kjeller.
  • Alf Ole Ask

I et brev ber Institutt for energiteknikk (IFE) om møte med energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen på Stortinget om det som fremstilles som en krise i arbeidet med å rydde opp i atomanleggene og behandle atomavfall fra reaktorene ved Kjeller og Halden.

Dette er Norges eneste atomreaktorer og har vært brukt til forskningsformål.

Direktør for IFE, Nils Morten Huseby.

Administrerende direktør ved IFE, Nils Morten Huseby, sier at det i fjor høst ble gjort nye beregninger for kostnadene ved å rive og håndtere avfallet bare fra Halden-reaktoren.

– De nye tallene viser at det blir tre ganger dyrere å nedbygge Halden-reaktoren, og det er seks ganger mer avfall fra rivingen av Halden-reaktoren enn det som ble beregnet i statlige utredninger i 2016, sier han.

I budsjettet for 2019 skriver regjeringen om en opprydding både i Halden og Kjeller og viser til rapporten fra 2016: «Opprydding vil koste om lag 15 mrd. kroner over flere tiår. Det er knyttet betydelig usikkerhet til anslaget.»

For inneværende år ble det bevilget 280,4 millioner kroner.

I 2016 ble det anslått at rivingen av Halden-reaktoren alene ville koste rundt 1 milliard kroner.

Direktør for strategi og kommunikasjon Silje Aspholm Hole i IFE har signert brevet til de to komiteene.

Håndteringen av avfallet fra atomreaktoren på Kjeller blir dyrt.

«Den nukleære virksomheten på IFE har et budsjettert underskudd på 81 millioner kroner i 2019. IFE har ikke økonomi til å dekke det», heter det i brevet.

Overrasket komitéleder

Geir Pollestad (Sp) leder i næringskomiteen på Stortinget.

Lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), sier han er overrasket over den situasjonen som beskrives i brevet fra IFE, og er innstilt på å møte IFE.

Det er næringskomiteen som har budsjettansvaret for sikring og opprydding av atomavfall i Norge.

Halden-reaktoren ble lagt ned i 2018.

I brevet understreker IFE at ulike krav fra norske myndigheter heller ikke gjør dette billigere.

«De økonomiske rammene for Haldenreaktoren og atomavfall i statsbudsjettet for 2019 er ikke tilstrekkelige for å følge anbefalingene fra IAEA (det internasjonale atomenergibyrået). De er heller ikke tilstrekkelige for å overholde konsesjonskravene og påleggene fra (DSA) Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og (NSM) Nasjonal sikkerhetsmyndighet.»

Atomreaktoren i Halden.

«IFE er i en svært krevende situasjon. Orienteringen vil inneholde viktig informasjon til arbeidet med revidert nasjonalbudsjett for 2019 og budsjettet for 2020», heter det i brevet.

Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité Ketil Kjenseth (V) sier at komiteen i likhet med næringskomiteen skal vurdere henvendelsen fra komiteen torsdag.

Det er ikke dagligkost at noen kommer med en slik henvendelse til to komiteer.

Alvorlig situasjon

– Norge har et klart ansvar for å sikre en trygg lagring av vårt atomavfall og en trygg avvikling av atomreaktorene vi har. Situasjonen hos Institutt for energiteknikk virker svært alvorlig og er noe ikke minst regjeringen må ta tak i. Gjør de ikke det, må vi gjøre det fra Stortingets side, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Administrerende direktør Huseby viser til at IFE har god dialog med Nærings- og fiskeridepartementet i denne saken, men har funnet det riktig å tilby seg å orientere Stortinget.

Avfallshåndtering og riving av gamle atomanlegg kommer til å pågå i mange år.

– Vi vet at det å rydde opp i atomavfallet etter de norske reaktorene og sikringene vil koste mye. Jeg synes det er greit at Stortinget får denne informasjon, sier Pollestad til Aftenposten.