Stortingets tidligere direktør beklager uttalelser i byggesaken: – Jeg var upresis

I en oppsiktsvekkende e-post trekker tidligere stortingsdirektør Ida Børresen i ettermiddag deler av pressemeldingen hun sendte ut da hun trakk seg 15. februar.

Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen og Stortingets president Olemic Thommessen (H) fotografert under presseseansen 15. februar, der det ble klart at Børresen trekker seg som stortingsdirektør.

– Jeg beklager at jeg har bidratt til denne uklarheten, og jeg ser nå at mine uttalelser om dette var upresise, skriver Børresen i e-posten som ble sendt til Stortingets presidentskap mandag kveld.

I hennes opprinnelige pressemelding het det:

«Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 milliarder og ha behov for en tilleggsbevilgning. På dette tidspunktet var vi ikke kjent med at beløpet kunne bli så betydelig.»

Senere forsterket Børresen dette i et intervju med Dagens Næringsliv den 16. februar i år hvor hun sa at hun allerede 7. desember 2017 ga stortingspresidentskapet informasjon som tydet på at budsjettet ville sprekke.

Dette har økt presset mot stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Bakgrunnen var blant annet den redegjørelsen han holdt i Stortinget 20. desember, på Stortingets siste arbeidsdag før jul. Der han gjentok at prosjektet lå an til å holde seg innenfor budsjettrammene.

Ble kjent med kostnadssprekk på en halv milliard 7. februar

Tirsdag skrev Aftenposten at Stortingets administrasjon først ble klar over omfanget av den nye kostnadssprekken 7. februar, én uke før presidentskapet ble informert.

I e-posten til presidentskapet som ble kjent og først omtalt i Aftenposten i dag, trekker Børresen uttalelser og deler av pressemeldingen der det tegnes et bilde av at presidentskapet ble informert allerede i fjor.

I e-posten skriver hun følgende:

«Jeg ser at det i media er gjort et poeng ut av at jeg i pressemeldingen etter min avgang torsdag 15. februar – og vel også i noen av intervjuene jeg gjorde umiddelbart etter min avgang – ga inntrykk av at jeg hadde gitt Stortingets presidentskap informasjon om den økonomiske stillingen byggeprosjektet som ikke fremgikk av stortingspresidentens redegjørelse i Stortinget like før jul. Jeg beklager at jeg har bidratt til denne uklarheten, og jeg ser nå at mine uttalelser om dette var upresise»

– Thommessen villedet ikke Stortinget

Hun skriver videre: « Slik jeg ser det, ble presidentskapet i desember 2017 gitt et todelt budskap; for det første at prosjektets økonomi var presset, men for det andre at rammen på ca. 1,8 milliarder. fortsatt lå fast. Det var altså en bekymringsfull situasjon, men en ville arbeide med tiltak for å sikre at rammen ble holdt.»

«Det ble ikke gitt informasjon til stortingspresidenten eller presidentskapet som tilsa at det presidenten sa i stortingssalen var uriktig,» slår hun fast og fortsetter:

«Saksfremleggene til presidentskapets møte 7. desember viser jo også dette. Jeg kan ikke tilskrive den uklarheten om dette som ble skapt av min pressemelding annet enn at det var en utrolig stressende dag der jeg på kort tid måtte ta stilling til spørsmål av stor personlig betydning, og hvor det var vanskelig å få alle detaljer riktig», skriver hun og avslutter:

«Håper dette var klargjørende og beklager igjen at jeg har vært upresis.»

Presset mot Thommessen avtar

Disse opplysningene fører til at presset mot Thommessen avtar foran onsdagens krisemøte der hele finanskomiteen og de parlamentariske lederne skal orienteres om byggeskandalen av presidentskapet.

Et av hovedspørsmålene, som Aps finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud sa til Aftenposten, er hvem som visste hva og når.

Medlemmer av presidentskapet, som er seks personer fra ulike partier, har sluttet opp om den beskrivelsen som Thommessen har levert.

Stortingets byggeprosjekt ligger nå an til å koste 2,3 milliarder kroner.

Det bekreftet Stortingets tredje visepresident Magne Rommetveit i et intervju med Aftenposten tirsdag. Der både han og Morten Wold fra Frp stilte seg bak Thommessens versjon.

Men frem til nå har Thommessen og presidentskapets versjon vært noe annerledes enn den Børresen kom med i sin pressemelding og som hun har utdypet i ulike intervjuer.

Viktig møte onsdag

Onsdag morgen klokken 0830 møtes Stortingets presidentskap, partienes parlamentariske ledere og finanskomiteen. Der skal Thommessen redegjøre for tidslinjen og hvem som har fått vite hva på de ulike tidspunktene.

Deretter åpnes det for spørsmål, og finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) utelukker ikke at det blir behov for nye møter. Opposisjonen viste allerede under valget av presidentskap i høst at de ikke har tillit til Thommessen, som ble valgt med Høyre, Frp, Venstre og KrFs stemmer.

– Vi må bli ferdig med denne saken, og vi er derfor nødt til å få en «sak» slik at finanskomiteen kan begynne å arbeide med den. Det mest naturlige er at presidentskapet legger frem et forslag om en fullmakt til å bevilge mer penger, sier han.

Henrik Asheim (H) er leder i finanskomiteen på Stortinget.

Asheim sier at komiteen vil stille de samme spørsmål og krav til Stortinget som de ville gjort til enhver annen statlig etat som overskrider budsjettrammene.

– Det er viktig signal. Også Stortinget må sette tæring etter næring. Stortinget har en milliard kroner i budsjett. Vi må se om og hvor de kan kutte i budsjettet, for eksempel til andre bygge- og oppussingsprosjekter, sier han.

– Har komiteen tillit til stortingspresidenten?

– Nå skal vi ha et møte, og svarene vi får vil være avgjørende. Men det er ikke tvil om at Stortingets presidentskap har ansvaret for byggesaken, sier Asheim.

Ida Børresen skriver i en SMS at hun ikke ønsker å kommentere saken.