Politikk

Splittet Venstre foran skjebneuke: Han: Surrealistisk at mange vil regjere med Frp. Hun: Det gir størst gjennomslag.

Erling Moe, kommunalråd for Venstre i Trondheim.

Venstrepolitiker Erling Moe i Trondheim kjemper mot at Venstre skal regjere sammen med Frp. I Bergen jobber hans kollega Astrid K. Hårstad for det motsatte.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Vi får desidert størst gjennomslag ved å gå inn i regjering, sier Astrid K. Hårstad, nestleder i Bergen Venstre.

– Det er feil, mener kommunalråd Erling Moe i Trondheim, som karakteriserer det som en «maktpolitisk dårligere deal» for Venstre å gå inn i Regjeringen enn å påvirke politikken fra Stortinget.

  • Samtaler om regjeringssamarbeid med Venstre over i ny fase

Skjebneuke for et splittet parti

Neste helg skal Venstres sentralstyre og landsstyre vurdere resultatet av de samarbeidssonderingene som har pågått mellom Høyre, Frp og Venstre denne høsten. VG skriver i dag at statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og Venstres leder Trine Skei Grande satt i et flere timer langt møte i Statsministerboligen bak Slottet i Oslo søndag kveld. De tre partilederne har nå utarbeidet en liste over alt de er uenige om.

Uenigheten i Venstre handler om hvorvidt Venstre skal gå inn i regjeringen eller ikke. Her er uenigheten stor. Enkelte fylkeslag er splittet. Det samme er partiets ordførere og politikere på mange andre plan.

Lokalpolitiker Moe i Trondheim og lokalpolitiker Hårstad i Bergen gjenspeiler splittelsen blant medlemmene.

– Helt surrealistisk

– For meg er det helt surrealistisk at vi nå plutselig skal samarbeide med Frp i regjering, sier Erling Moe, som minner om at samarbeidet med Frp var svært omstridt i Venstre for bare ett år siden. Han mener et regjeringssamarbeid vil utgjøre en trussel mot Venstre som landsomfattende parti, fordi det vil være svært utfordrende for partiet «utover i landet».

Moe er kommunalråd i Trondheim. Foruten lang politisk erfaring i kommune- og fylkespolitikken, har han tidligere vært medlem av Venstres sentralstyre og ledet Unge Venstre på 80-tallet.

Erling Moe mener det er en illusjon å tro at Venstre får størst innflytelse når det kun er snakk om å sitte i en mindretallsregjering.

Hårstad: Størst gjennomslag om vi går inn

– Fra mitt ståsted handler dette om dem som har stemt på oss og som har ønsket Venstre i posisjon der vi kan få gjennomslag for vår politikk, sier Moes partifelle i Bergen.

Astrid Hårstad roser ledelsen for så langt å ha ført en god dialog og åpen prosess i partiet. Med samme gode prosess videre tror hun Venstre klarer å enes uansett utfall.

Hun har lokallaget i Bergen Venstre i ryggen,når hun mener at «vi desidert får størst gjennomslag ved å gå inn i regjering» sammenlignet med å opptre som støtteparti.

– Jeg mener at Venstres rolle som støtteparti førte til at vi ikke tydelig fikk vist hva vi fikk til, sier hun.

Moe: Må kunne telle til 85

– Maktpolitisk er det en meget farefull ferd å gå i regjering med Frp og Høyre, mener Moe. For ham er det uforståelig at partikolleger tror på størst gjennomslag i regjering.

– De må kunne telle til 85, sier han og understreker at V, Høyre og Frp bare vil kunne danne en mindretallsregjering. Venstre må først forhandle med de to partiene i Regjeringen. Deretter må partiet gå til Stortinget og forhandle med «frispilleren» KrF og andre.

Han påpeker at selv om Venstre i en slik posisjon vil få «fra-dag-til-dag- innflytelse,» vil partiet også bli bundet opp.

– Vi må stå last og brast med det Frp står for i regjering. Det tror jeg blir veldig vanskelig for mange av våre folk, sier han.

– Maktpolitisk blir det derfor fort en illusjon å tro at det gir mer makt å sitte i regjering, spår han og poengterer at han tror Venstre får større innflytelse ved å forbli på Stortinget og påvirke politikken sammen med KrF.

Astrid Knutsen Hårstad tror Venstre får mest igjen ved å sitte rundt kongens bord.

Hårstad: Satser på gjennomslag og hjertesaker

– Er det et problem at dere eventuelt kommer til å gå inn i en regjering sterkt splittet?

– Jeg tenker at det må vi klare, sier Hårstad og legger til følgende:

– Hvis politikken ivaretas, hvis Venstre i regjering fører en raus, liberal og grønn politikk som medlemmene kjenner seg igjen i, vil det bli lettere, sier hun og viser til at det blir avgjørende at Venstre får gjennomslag for et oljefritt Lofoten, bedre vilkår for gründere og den skole- og barnehagepolitikken partiet kjemper for.

Hun presiserer at regjeringsdeltagelse selvsagt avhenger av resultatet i sonderingene og eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Vi kan ikke gå inn, hvis Venstre ikke får gjennomslag for politikken sin. Det er det viktigste, sier hun.

På spørsmål om det også betyr noe at deltagelse i regjering vil kunne medføre at Venstre får flere fjes å vise frem utad, svarer hun at det også er vesentlig, men ikke det viktigste.

Moe: For stor verdimessig avstand

I tillegg til at Moe mener Venstre maktpolitisk har lite å hente ved å gå inn, understreker han at det alltid har vært «stor verdimessig avstand» mellom Venstre og Frp i viktige saker som bl.a. asyl og miljøpolitikk.

– For oss er saker som miljøpolitikk, skole og sterkt sosialt ansvar viktigst. Vi må fortsatt være et attraktivt parti for sentrumsvelgere, lyseblå H-folk og lilla sosialdemokrater. Det gjør vi best ved ikke å knytte oss for sterkt til én blokk. Venstre er et ikke-sosialistisk parti som samarbeider best til høyre. Men i enkeltsaker må vi ha mulighet til å velge andre samarbeidsløsninger.

Moe har ikke noe imot en eller annen form for ny samarbeidsavtale. Han anbefaler at partiet inntar en konstruktiv holdning til regjeringen, oppfyller valgløfter om borgerlig samarbeid og sier nei «til å flørte med Ap.»