Politikk

Hareide: Rogaland KrF sender et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til

KrF-nestleder Olaug Bollestad er den eneste i partiledelsen som deltar på det ekstraordinære landsmøtet i Rogaland KrF i dag som skal ta stilling til om KrF skal felle Solberg-regjeringen.

KrF største fylkeslag har bestemt seg: Bare én av 16 delegater støtter partileder Knut Arild Hareide forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

  • Robert Gjerde
    Journalist

I en kommentar til Aftenposten sier Hareide følgende:

– Jeg er naturlig nok glad for at 1 av 3 støtter meg i Rogaland. Men jeg er overrasket over at Rogaland KrF velger å ikke lytte til et råd fra hele partiledelsen om å gjøre hva de kan for å sørge for at begge sider blir hørt på landsmøtet.

– De sender med sin avstemning et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til. Vi trenger et resultat 2. nov som har legitimitet i hele partiet.

Det ble altså en nesten helblå delegasjon fra Rogaland til KrFs landsmøte 2. november.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Aust-Agder vil at partiet skal fortsette i opposisjon, men er enig med Hareide.

– Det er viktig at vi får god representativitet i delegasjonene som ivaretar de ulike syn som er på fylkesårsmøtene. Det er viktig for å gi sluttresultatet legitimitet og for at vi skal kunne bygge broer etter 2. november.

– Det har vært en kraftig polarisering og det vil sikkert ikke avta de neste to ukene. Det er viktig at alle blir hørt og representert selv om de ikke nådde frem på fylkesårsmøtet. Min oppfordring til de neste fylkesårsmøtene er å ivareta de syn som er til stede på årsmøtene på en best mulig og representativ måte, sier han.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som er enig med Hareide om regjeringsvalget, er også enig i partilederens kritikk av Rogaland:

– Det burde vært fem delegater som støttet partilederen. Men det lyttet ikke Rogaland til. Vi har hele tiden snakket om at 2. november vedtaket skal ha legitimitet.

– Det er synd hvis delegatene reiser fra landsmøtet og er urolig for at det ikke er det reelle flertallet som nådde gjennom, sier Bekkevold.

Han understreker at fylkesårsmøtene står fritt til å velge sin delegasjon. Men at skjev representasjon nå kan få alvorlige konsekvenser:

– Det er ikke bra hvis vi ikke står sammen. Jeg håper Rogaland ikke blir en modell som alle andre fylker følger, men at man sender delegasjoner som gjenspeiler det som var resultatet av avstemningen på fylkesårsmøtet, sier Bekkevold.

To-tredjedeler gikk mot Hareide

Av 16 delegater vil 15 stemme for å samarbeide med Solberg-regjeringen. Bare én vil støtte Hareide.

2. november skal KrF avgjøre om partiet skal søke regjeringsmakt med Ap og Sp, og felle Solberg-regjeringen. Eller om partiet skal samarbeide i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Av 134 delegater på fylkesårsmøtet i Rogaland stemte 91 for å søke regjeringsmakt med dagens regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre.

Bare 43 stemte for Hareides forslag om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Det innebærer at to-tredjedeler, 67 prosent, av delegatene på Rogaland KrFs årsmøte vil samarbeide med høyresiden. Men denne fordelingen samsvarer altså ikke med hvilke delegater fra Rogaland som skal på landsmøtet.

Fylkesårsmøtet valgte kun KrFs fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal som «venstreside-kandidat». De 15 andre delegatene vil stemme imot Hareides linje på landsmøtet 2. november.

Fylkesårsmøtet i Rogaland KrF avviste et forslag som ville sikret at KrFs delegasjon til KrF-landsmøtet reflekterte den reelle støtten i Rogaland for å samarbeide med henholdsvis venstre- eller høyresiden.

En slik fordeling ville gitt 5 «røde» delegater og 11 blå.

KrF-nestleder Olaug Bollestad, som var til stede i egenskap av å være Rogalands KrFs eneste stortingsrepresentant, var glad for at det ble flertall for hennes ønske om å samarbeide på ikke-sosialistisk side.

Men hun ba samtidig årsmøtet innstendig om også å sende flere delegater til landsmøtet som foretrekker samarbeid med venstresiden. Men ble ikke hørt.

– Gode fylkesårsmøte, dere vet mitt råd. Vi er ett lag, og vi har en politikk. Vi skal henge sammen både før og etter 2. november, sa hun.

– Det har vært mistanke om kupping her og der. Jeg ber dere om å tenke gjennom dette. I god KrF-ånd avslutter jeg med å si amen, sa Bollestad.

Les også

Én enkelt KrF-politiker kan avgjøre om Solberg eller Støre holder årets nyttårstale. Her er det du må vite for å henge med.

Nominasjonskomité i Rogaland hadde nemlig laget en liste med forslag med 23 mulige utsendinger til landsmøtet 2. november. Delegatene på fylkesårsmøtet skal velge 15 navn fra denne listen av 23 kandidater. De 15 som får flest stemmer blir delegater.

Listen på 23 navn hadde en klar overvekt av personer som vil beholde Erna Solberg som statsminister. Ifølge KrF-ere på talerstolen i Rogaland KrF i dag er det kun 6 av disse som støtter Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Det ble i starten av dagens ekstraordinære fylkesårsmøte fremmet et forslag som ville sikre at fordelingen av stemmer på de to resolusjonene skulle komme til uttrykk i Rogalands delegasjon til landsmøtet. Det ble imidlertid nedstemt.

Rogaland er det største fylkeslaget i KrF og er først ute av fylkeslagene i KrF til å ta stilling til Hareides forslag om venstrevri.

Rogaland KrF skal sende 16 delegater til det ekstraordinære landsmøtet i KrF 2. november der totalt 192 delegater skal avgjøre KrFs veivalg: Partiet skal avgjøre om de vil samarbeide med Sp og Ap, eller om KrF skal fortsette å tilhøre den borgerlige delen av norsk politikk.

  • Bakgrunn: Knut Arild Hareide vil samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet

De andre fylkeslagene i KrF velger sine delegater i løpet av de neste ti dagene.

Les mer om

  1. Kristelig Folkeparti (KrF)
  2. Rogaland
  3. Knut Arild Hareide