Politikk

- Sanner kastrerer fylkeskommunen

KrF og Venstre mener kommunalminister Jan Tore Sanner (H) stripper fylkeskommunen for oppgaver - i strid med Stortingets ønske.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) tømmer fylkeskommunen for innhold, i strid med stortingsflertallet, mener Venstre og KrF.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Jan Tore Sanner reiser nå landet rundt for å få norske kommuner til å slå seg sammen til "store og robuste" enheter.

Samtidig har Regjeringen akseptert at fylkeskommunen – det regionale nivå mellom stat og kommune – ikke skal røres, selv om både Høyre og Frp egentlig ønsker å skrote den.

Et klart flertall – Ap, KrF, Venstre, Sp og SV – har slått fast at det også i fremtiden skal være et regionalt nivå.

Les også:

Les også

Regjeringen kommer Ap i møte

I forrige uke møtte Sanner samtlige ordførere i Akershus, i regi av Fylkesmannen, i et oppstartsmøte for kommunereformen.

Ifølge flere sa Sanner under møtet at han ser for seg fire store akershuskommuner.

Sanner lokket med at disse storkommunene da kunne få "Oslo-status" og få overført oppgavene som i dag ligger hos fylkeskommunen. I dag er det 22 kommuner i Akershus.

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen

Provosert

KrFs fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen, var til stede da Sanner presenterte Regjeringens forventninger. Han ble provosert av det Sanner sa.

— Det var liten tvil om hva Sanner mente: Vi bør ende opp med fire storkommuner i Akershus, og så kan disse fire kommunene få "Oslo-modellen" og få overført oppgavene som i dag tilligger fylkeskommunen, sier Salvesen.

— Regionnivået ble ikke nevnt med ett ord.

Les også:

Les også

De beste argumentene - for og imot

I Oslo er de kommunale og fylkeskommunale funksjoner og oppgaver slått sammen i én enhet.

— Aldri akseptere

Også Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i Akershus, reagerer på det Sanner sa.

— Det virker som at her skal det slås sammen, koste hva det koste vil, uten at det er avklart hvilke oppgaver de ulike nivåene skal løse. Det er opplagt at det ikke bare skal flyttes oppgaver fra dagens fylkeskommune til de nye kommunene, men også fra staten til de nye regionene. Dette minner mistenkelig om en stille omkamp om regionnivået. Det vil vi aldri akseptere, sier Schytz.

Også Andre N. Skjelstad (V) i kommunalkomiteen på Stortinget mener kommunalministeren "kjemper en omkamp" om det Høyre og Frp har lidd nederlag for på Stortinget.

Solveig Schytz (V)

Kastrert— Regjeringen har formelt akseptert at det er flertall for tre nivåer, men Sanner kjører i det samme, gamle sporet og snakker om en kastrert fylkeskommune. Vi kan stå igjen med et regionalt nivå uten innhold når Sanner er ferdig.

Hvilke oppgaver de nye storkommunene skal ha skal avgjøres av Stortinget i 2015, etter at Regjeringen – etter planen – har presentert sitt forslag våren 2015.

— Sanner og Høyre må ta innover seg at det ikke er flertall for å fjerne fylkeskommunen, sier Salvesen.

- Mangler Sanner respekt for stortingsflertallet?

— Dette er enten amatørskap eller så er det manglende respekt for Stortinget, sier Salvesen.

— Det er i hvert fall ikke flertall i Stortinget for den tonivå-modellen Sanner legger opp til, sier Schytz.

Les også:

Les også

Stort flertall for storkommuner

På Høyres kommunalkonferanse sist helg var det overveldende oppslutning i partiorganisasjon for å tømme fylkesnivået for oppgaver. Ved siden av å ta over ansvaret for videregående skole ønsker Høyres lokalpolitikere også at tannhelse, arealplanlegging, vei— og kollektivtrafikk, BUF-etat/barnevern og deler av Nav skal bli kommunale oppgaver i fremtiden.

Råtne på rot

Også KrFs fylkesleder i Vest-Agder, Vennesla-ordfører Torhild Bransdal reagerer på prosessen, etter et møte med Fylkesmannen i Vest-Agder.

— Fylkesmannen har fått et oppdrag som ikke er i overensstemmelse med mandatet fra stortingsflertallet. Det regionale nivået kan råtne på rot hvis denne prosessen fortsetter slik, sier Bransdal.

- Ikke konkludert

Kommunalministeren bekrefter at han på møtet med akershusordførerne sa at han vil vurdere om store kommuner kan få Oslo-status.

Les også: Thomas Boe Hornburgs kommentar om kommunereformen

— Vi har ikke konkludert her, men vi har fått innspill om dette fra bl.a. professor Jørn Rattsø. Dette er en idé vi vil se nærmere på, i forbindelse med at vi skal legge frem et forslag om oppgavefordeling i 2015, sier Sanner.

Han avviser imidlertid at han forsøker å tømme fylkeskommunen for oppgaver i den hensikt å fjerne den.

— Ja, både Høyre og Frp mener et mellomnivå er unødvendig, men vi respekterer stortingsflertallets ønske.

Utreder region

Sanner sier at "på grunn av godt samarbeid med Venstre og KrF" har Regjeringen allerede startet arbeidet med å utrede det nye, regionale nivå som eventuelt skal erstatte fylkeskommunen.

— Departementet har nå lyst ut dette oppdraget, sier Sanner.

Ikke fire

Sanner avviser at han har sagt at han vil ha fire akershuskommuner.

— Jeg er veldig påpasselig med ikke å tegne kart i møter med kommunene, men jeg understreket selvsagt behovet for sammenslåing. Hovedstadsområdet vil vokse med 300.000 innbyggere de neste 15 årene. Det vil gi store utfordringer, sier Sanner

- Hvordan forklarer du at bl.a. KrFs fylkesvaraordfører har oppfattet at du vil ha fire kommuner?

— Det vet jeg ikke.

Les også:

Les også

  1. – Leve Bærum!

  2. Ap gir tommelen ned for Sanners kommunereform

  3. – Dette er ikke bra nok

  4. De blå tabbene, tapene og triumfene

  5. Ap og KrF vil ha regionreform for å gå med på kommunereform

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk