SV: Frps Nobelkandidat er en krigshauk

SV mener en av Frps Nobel-kandidater, NATOs tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, er en av verdens fremste «krigshauker». Ap ønsker norske medlemmer.

SV er kritisk til Anders Fogh Rasmussen som nytt medlem i Nobelkomiteen fordi han er «en av tiårets krigshauker».

Leder av Stortingets utenrikskomité, Anniken Huitfeldt, signaliserer skepsis til tidligere statsminister i Danmark, Fogh Rasmussen:

– Det er det norske Stortinget som oppnevner medlemmer til Nobelkomiteen, og det er en fin tradisjon at vi finner norske kandidater, sier Huitfeldt.

Hun mener det er bra om partiene «går nye veier og ikke bare forslår tidligere politikere, men også kandidater fra ulike deler av samfunnet».

– Må unngå usikkerhet om økonomiske bindinger

– Vi kommenterer ikke enkeltforslag fra de ulike partiene, men mener det er viktig å unngå usikkerhet om habilitet og økonomiske bindinger, sier Huitfeldt.

SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski tar forbehold om SV vil akseptere Fogh Rasmussen.

– Vi har sagt at det er to prinsipper som må gjelde. Det ene er partienes rett til å fremme den kandidaten de vil. Det vil gjelde også for Frp og Fogh Rasmussen.

– Det andre er komiteens uavhengighet. Her må vi avklare at han ikke har noen bindinger som gjør at han er avhengig, sier Kaski.

Hun understreker at SV fremmet kandidaten Inger Skjelsbæk, som er profesjonell fredsforsker, selv om hun står oppført som «voldsforsker» i Wikipedia.

Rådgiver for statsledere

– Jeg synes det er uklokt å fremme en av dette tiårets og forrige tiårs krigshauker. Umiddelbart ser jeg ikke at han vil bidra til å følge Nobels testamente, sier Kaski.

Årsaken til SVs tvil er ikke at Fogh Rasmussen har vært generalsekretær i NATO, som SV i sin tid ble født som motstander av. Det er hans profesjonelle karrière i dag som rådgiver på den internasjonale scenen som reiser spørsmål som:

Vil han åpent informere om oppdrag og bindinger til eventuelle tvilsomme regimer, for eksempel gamle Sovjet-stater? Og hvis han har hatt slike oppdrag, vil det kunne påvirke hans holdning både til hvem som bør få, og hvem som absolutt ikke bør får Nobels fredspris.

I kontakt med Fogh Rasmussen

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i dialog med Fogh Rasmussen, og som vi har vært med andre kandidater. utover det vil jeg ikke kommentere valgkomiteens arbeid, sier valgkomiteens leder Morten Wold.

– Betyr dette at Fogh Rasmussen har svart ja, og er villig til å legge frem sine oppdrag?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Wold.

Frps valgkomité innstiller overfor stortingsgruppen som skal vedta partiets kandidat onsdag. Valgkomiteen jobber nå for å avklare hvilke bindinger Fogh Rasmussen har, og finne ut om han eventuelt er villig til å offentliggjøre alle kontrakter.

Foruten Fogh Rasmussen, kjenner Aftenposten kjenner til at forskningssjef Asle Toje ved Nobelinstituttet, og de tidligere stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Kenneth Svendsen og Kristian Norheim alle er foreslått.

Islamkritiske Hege Storhaug er også spilt inn som kandidat til valgkomiteen. Men forslaget tas ikke seriøst i Frps stortingsgruppe.

Kampen ser ut til å stå mellom Fogh Rasmussen, tidligere dansk statsminister 2001–2009, og Toje. Begge har sterke tilhengere i gruppen. Avgjørelsen tas onsdag.