Politikk

Sp-lederen kaller regjeringens klimatiltak for «tullepolitikk»

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum anklager regjeringen for å iverksette klimatiltak som slår geografisk og sosialt negativt ut - uten å ha stor effekt. Men selv vil han ikke endre Sps oljepolitikk.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forklarer fremgangen med at partiet «har vært den tydeligste røsten mot regjeringens politikk».
  • Thomas Spence
  • Solveig Ruud
    Journalist

Sp-landsmøtet starter på Hamar fredag i kraftig medvind: På Norstats siste meningsmåling for Aftenposten og NRK, rykker Sp med 12,4 prosent oppslutning forbi Frp som landets tredje største parti.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener årsaken er at velgerne liker at Sp markerer et tydelig alternativ til regjeringens politikk:

– Vi mener at viktige verdier står på spill. Det aller viktigste for oss er at vi skal ha tjenester som skole og sykehjem nær folk. Og at vi skal beholde nasjonalt eierskap til naturressursene, skape arbeidspasser og verdier, sier han.

Medlemsvekst og rekordmange valglister i kommuner fra nord til sør, gjør Vedum til optimist med mål om å øke antallet ordførere fra dagens 103.

– Nærhet har en verdi

– Regjeringen har ett hovedsvar: Stordrift og sentralisering. Vi har en annen politikk og svar: At nærhet har en verdi, sier han.

Poenget illustreres med utsagn som at «beslutninger som angår Finnmark, skal i stor grad tas i Finnmark. Verden ser ulik ut i ulike deler av landet. Det blir galt om man skulle bestemt trikkepolitikken i Oslo i Alta.»

– Er det et poeng at du er hovedfiende for flere partier?

– Helt naturlig, for vi har andre svar. I mange av de store grepene regjeringen har gjort, har vi løftet frem et alternativ og vært den tydeligste røsten for en annen politikk. Regjeringen har konsekvent tatt grep som rammer vanlige arbeidsfolk.

  • Les også: Jeg har ikke sagt ett stygt ord om Oslo-folk

– Frp er for rikfolk flest

– Kritikere mener du har lagt Sp nær Frps retorikk?

– Vi har bare sagt det vi mener. Frp har sagt at de er for folk flest, men når det kommer til stykket, har de vært for rikfolk flest. De har ført en politikk for større ulikhet. Frp har vært en av de største pådriverne for sentralisering og større forskjeller, sier han.

Vedum avfeier hele debatten om populisme ved å vise til at Sp i 2013 ble «beskyldt for å være bakstreverske» når de var imot kommunesammenslåinger, mens samme holdning ble kalt populisme i 2018.

– Jeg har jobbet i et anleggsfirma. Det gjør at jeg ikke snakker om innovasjonsprosesser. Jeg snakker om «hvordan skal vi få gravd den grøften der da», ler han.

Bildet av den folkelige Sp-lederen, med jording og nærkontakt med bygdefolket hjemme i Hedmark, dyrkes frem med tilbakevende angrep på eliten og Oslo-dominansen.

– Hvordan klarer du ikke å bli en del av Oslo-eliten?

– Jeg er folkevalgt, sier han, og legger til:

– Hvis jeg tar en dum beslutning, så møter jeg folkene på toget hjem, i nærbutikken eller på foreldremøte på skolen.

– Sp-lederen pendler hjem hver dag

Her skyter kommunikasjonssjef Lars Vangen inn:

– Jeg kan si en forskjell: Hvor sover de andre partilederne, hvor står de opp og spiser frokost og legger seg om kvelden?

– Utdyp det?

– Trygve er den eneste som bor daglig utenfor Oslo, og pendler hjem hver dag, sier Vangen.

– Jeg er bare vanlig menneske, jeg også, legger Slagsvold Vedum til.

– Er du helt annerledes enn de andre partilederne?

– Jeg har ikke sagt at jeg er bedre eller dårligere enn de andre politikerne, jeg har bare sagt hva som er mine løsninger. For meg er det utrolig viktig å være bevisst på rollen som folkevalgt, være nær folk i hverdagen, å snakke med folk og dyrke jorden.

– Hvor alvorlig er summen av sentralisering, hvor mye har distriktene tapt?

– Du ser uroen som er i politiet. Ambulansetjenesten i store deler av Distrikts-Norge svekkes. Helikopter flyttes til Sør-Norge og beredskapen blir litt dårligere. Summen av dette gjør at vi får et samfunn med større forskjeller.

– Åslaug Haga må få mene det hun vil

Vedums forgjenger Åslaug Haga gikk for en stund siden ut og tok til orde for å sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Hun viste til FNs klimapanels siste rapport og understreket alvoret for kloden.

Haga mente en sluttdato ville være nødvendig for å få satt tilstrekkelig press på satsingen på fornybar energi.

Vedum er imidlertid mest opptatt av å fortelle at Sps politikk på området ligger fast.

– Er Åslaug Haga helt på villspor?

– Åslaug Haga må få lov å mene det hun vil. Vi har et partiprogram, sier han og mener en sluttdato blir vanskelig å tenke seg.

I forkant av Sps landsmøte har det også vært en intern debatt om hvordan oljepolitikken bør påvirkes av klimahensyn. Et utvalg ledet av oljegründer og nestleder Ola Borten Moe fremmet et forslag som ble for oljevennlig for mange, og sentralstyret har kompromisset seg frem til noen formuleringer alle i styret kan leve med.

Vil etter hvert fase ut bruken av olje og gass

– Bør Norge av klimahensyn la noe av oljen og gassen ligge?

– Sp har sagt at vi må la ressursene i Lofoten og Vesterålen ligge.

– Men det er ikke av klimahensyn?

– Vårt mål er at olje etter hvert skal bli unødvendig som energibærer. Det er målet.

– Men vil dere forsere utviklingen med å fase ut fossil energi?

– Vi har en høyere CO₂-avgift, det er klokt å presse oljeindustrien hele tiden, og vi må bli bedre på fangst og lagring, sier han og legger til at «vi er veldig tydelige på at vi etter hvert vil fase ut bruken av olje og gass i Norge.»

Vedum vil ikke svare konkret på spørsmål om han støtter dem som nå tar til orde for å redusere den statlige subsidieringen av oljeletingen. Men han blir svært konkret når det gjelder å omtale en rekke klimatiltak regjeringen har iverksatt.

– Det er rart at de store, tunge grepene står stille, mens regjeringen legger på elavgiften, kutter i pendlerfradraget og øker skatter og avgifter for taxinæringen.

Beskylder regjeringen for tullepolitikk

– Det er bare tullepolitikk. Betydningen er marginal, mens de store grepene blir liggende, sier han og etterlyser f.eks. økt satsing på CO₂-fangst og -lagring.

– Man økte avgiften på en flyreise fra Bodø til Andøya mer enn en reise fra Oslo til Thailand. Det er den største faren i klimapolitikken, at man grønnsminker tiltak som egentlig dreier seg om å få inn penger til etter annet tiltak, sier han.

Les mer om

  1. Ola Borten Moe
  2. Åslaug Haga
  3. Lofoten
  4. Oljepolitikk