Politikk

Forslag om hvilke kvinner som skal få donere egg får krass kritikk

Bioteknologirådet mener bare kvinner som har overskuddsegg etter assistert befruktning skal få donere. – En fryktelig dårlig modell, sier eksperter.

Leder Kristin Halvorsen hører til flertallet i Bioteknogirådet som går inn for en forsiktig åpning for eggdonasjon i Norge.
 • Tine Dommerud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Flertallet i rådet har tvilt seg frem til at de vil anbefale politikerne å si ja til eggdonasjon i Norge.

Men rådet legger klare premisser, blant annet:

 • Kun kvinner som selv behandles med hormoner og har overskuddsegg etter å ha tatt ut egg til bruk i egen assistert befruktning får gi.
 • Søstre eller andre slektninger får ikke hjelpe hverandre ved å donere egg.

Kritikk fra Helsedirektoratet

Men forslaget får liten støtte i fagmiljøene.

Helsedirektoratet advarer i sin gjennomgang av bioteknologiloven mot løsningen Bioteknologirådet foreslår.

Direktoratet skriver at fagpersoner som har bidratt i arbeidet med rapporten lister opp en rekke innvendinger:

 • Donasjon må gjøres på et tidspunkt i behandlingen der paret ikke vet om de selv vil ha mulighet til å lykkes med å få barn. Det kan være problematisk psykologisk for dem å skulle donere egg.
 • Kvinnene som kommer til assistert befruktning er ofte litt eldre og er derfor ikke ideelle donorer.
 • Erfaringer fra utlandet, for eksempel fra Danmark, har vist at dette ikke er et optimalt behandlingstilbud.

Kan gi bort «gullegget» uten å bli gravid selv

Peter Fedorcsak ved seksjon for assistert befruktning på Oslo universitetssykehus (OUS) er en av ekspertene som ga råd til Helsedirektoratet.

Han tviler på at modellen rådet foreslår vil gi nok egg til å dekke etterspørselen fra kvinner som sliter med å få barn.

Fedorcsak sier potensielle donorer er kvinner som har 20 eller flere egg ved assistert befruktning (IVF). Tall fra OUS viser at bare 4 prosent av pasientene har så mange egg ved IVF.

– Sett at «gullegget» fra en kvinne som ikke blir gravid, ender opp med et svangerskap og barn hos en annen kvinne. Tror du at dette er vanskeligere for kvinner enn for menn som donerer sæd?

– Ja, dette er klart en utfordring. Egen fertilitet er ikke et problem hos sædgivere: Mange har allerede barn, og ellers har alle har god sædkvalitet.

– Ingen i fagmiljøet synes det er en god løsning

– Dette er en fryktelig dårlig modell. Det er ingen i fagmiljøet som synes det er en god løsning, sier Øyvind Nytun, gynekolog ved St. Olavs Hospital i Trondheim med assistert befruktning som spesialfelt.

Han mener modellen rådet foreslår vil gi et dårligere tilbud både for kvinnen som skal donere eggene og kvinnen som skal motta egg.

– Den typen pasienter som går gjennom IVF-behandling har ofte strevd med å få barn av en grunn. Selv om det er mannens sædkvalitet som er hovedproblemet, er det ofte en tilleggsfaktor hos kvinnen, påpeker Nytun.

Øyvind Nytun ved St. Olavs hospital i Trondheim mener modellen Bioteknologirådet legger opp til er en dårlig løsning både for kvinnene som skal donere og de som skal motta egg.

Han mener det ikke vil være mulig å vente med å ta samtalen om donasjon med kvinnene som er potensielle eggdonorer til etter at man vet om de selv har lykkes med å bli gravide og har gått gjennom et vellykket svangerskap.

– For meg som lege er det er stort problem å skulle diskutere med disse pasientene før de har fått barn om de vil gi bort eggene sine, sier Nytun.

Høyre: – Reiser mange etiske spørsmål

Helsepolitisk talsperson for Høyre Tone W. Trøen, som selv er motstander av eggdonasjon, sier hun er veldig overrasket over modellen Bioteknologirådet har lagt opp til.

– Den er så smal at den nesten ikke vil kommer noen kvinner til gode, mener Trøen.

Hun mener bruk av overskuddsegg fra kvinner som selv er i fertilitetsbehandling, reiser mange etiske spørsmål.

– Par som selv ikke blir gravide med egne egg kan oppleve at de donerer til andre, uten at de selv lykkes med å få barn, påpeker Trøen.

Hun mener en annen problematisk side ved løsningen det rådgivende organet legger opp til, er alderen til kvinnene som får assistert befruktning.

Halvorsen: Ville ikke blitt ja uten denne løsningen

Leder Kristin Halvorsen og et annet medlem i rådet tvilte seg selv frem til løsningen med begrenset åpning for eggdonasjon i Norge ved at kvinner kan gi bort overskuddsegg som ellers ville blitt destruert.

– Det hadde ikke blitt flertall for eggdonasjon hvis ikke denne løsningen hadde kommet opp. Da hadde jeg vært mot, sier Halvorsen.

Hun kan forstå at en del leger heller vil ha 20-åringer som donorer av fysiologiske grunner, men understreker at det er flere hensyn å ta.

– Hvis du bare skal tenke på eggkvaliteten, burde man ha rekrutteringskampanjer på videregående skoler og bedt unge kvinner med ferske egg om å gjennomgå hormonkur og ta ut egg. Men da ville vi ha mobilisert jenter som senere i livet kunne komme til å oppleve at de ikke fikk egne barn, og som ikke har tenkt godt nok gjennom hva dette innebærer, mener Halvorsen.

– Legene sier de synes det er vanskelig å ta denne samtalen med en kvinne som skal i gang med assistert befruktning før hun vet hvordan det går med henne selv?

– Det er ikke noe enklere å ta denne samtalen med en 20-åring som kanskje ikke vet hva livet bringer på et senere tidspunkt.

– Naturen har gjort det vanskeligere å donere egg

– Hvordan er det i et likestillingsperspektiv at dere vil gjøre det vanskeligere for en kvinne å donere egg enn for en mann å donere sæd?

– Det er naturen som har gjort det vanskeligere for kvinner å gi bort egg. Du bryter noe som fra naturens side har vært en nær forbindelse – at til nå har alle visst at den kvinnen som fødte deg også var din genetiske mor – derfor er det et større etisk dilemma.

– Hvorfor skal ikke kvinner få gi bort egg for eksempel til en søster?

– Det vil sette i system andre utfordrende problemer: At den som har donert egget kan følge med et barn hele veien. Det kan oppstå krevende situasjoner der den som donerer ønsker å ha en tettere tilknytning til barnet enn det som har vært intensjonen.

– Har dere havnet på en modell som i praksis vil føre på at det er svært få kvinner som kan donere egg?

– Det er jeg uenig i. Vi vet for eksempel at kvinner som går gjennom assistert befruktning er en viktig gruppe blant donorer i Storbritannia.

Les mer om

 1. Bioteknologi
 2. Bioteknologirådet
 3. Kristin Halvorsen
 4. Helse
 5. Politikk
 6. Kvinner