Store Frp-gjennomslag i budsjettforhandlingene. Men partiet brukte lang tid på å drøfte sluttresultatet.

Store kutt i alkoholavgiftene. Mer til pensjonistene. Det er noe av det Frp har oppnådd i forhandlingene med regjeringspartiene. Men partiets landsstyre brukte lang tid på å godkjenne resultatet.

Frp, her ved partileder Siv Jensen (foran), har fått gjennom store avgiftskutt i avgifter som påvirker grensehandelen. Det var ett av partiets fremste krav.

Saken vil bli oppdatert

Det bredte seg en nervøs stemning i Høyre etter hvert som tiden gikk tirsdag kveld. Den planlagte pressekonferansen klokken 19 ble utsatt. Det skyldes at Frps landsstyre trengte mye tid på å drøfte avtalen. Men etter et drøyt tre timer langt møte kom beskjeden om at et solid flertall i partiets landsstyre hadde godkjent avtalen. Det var altså ikke alle som var fornøyde med resultatet.

– Selv om vi har fått en god del gjennomslag, er vi ikke fornøyd med alt, sa Siv Jensen da avtalen ble presentert.

Hun la ikke skjul på at Frp ikke ønsket noen regjeringskrise nå midt under pandemien. Det har bidratt til at partiet subsidiært stemmer for budsjettforliket.

Store avgiftskutt

KrF og Venstre fikk opprettholdt målet om at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år, men de har gitt mye annet. I Venstre sukkes det over økt oljepengebruk.

Frp har blant annet fått gjennomslag for:

  • å kutte avgiftene med over 7 milliarder kroner neste år sammenlignet med regjeringens forslag. Samlet kuttes skatter og avgifter med 7,4 milliarder kroner.
  • 3,7 milliarder kroner i avgiftskutt på grensehandelsvarer: Avgiften på sjokolade og sukkervarer blir fjernet. Avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir halvert. Avgiften på snus blir redusert med 25 prosent. Avgiften på øl og vin går ned med 10 prosent.
  • 5000 kroner mer til enslige minstepensjonister og totalt 2 milliarder kroner mer til økte pensjoner i 2021.
  • nedsatt tak på helseutgifter, slik at man raskere får frikort enn regjeringen la opp til. Regjeringen foreslo en reform der man slår sammen to egenandelstak til ett. Regjeringen får gjennom reformen, men det ene nye taket er satt drøyt 700 kroner lavere enn det regjeringen foreslo. I stedet for at man må ha utgifter på 3183 kroner i for å få frikort neste år, blir taket satt til 2460 kroner.
  • 1,6 milliarder mer til samferdsel bl. a til vedlikehold og rassikring av fylkesveier og til bygging av Stads skipstunnel.
  • å redusere bompengebelastningen med over 2 milliarder kroner - 600 millioner mer enn regjeringen foreslo.
  • mer til politi og domstoler.
  • mer til å motvirke ensomhet blant eldre og penger nok til å bygge 1000 nye sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsboliger.
  • 128 millioner kroner til kjøp av helsetjenester hos private aktører.
  • å skrote regjeringens planlagte økning i engangsavgiften på personbiler, samt forslaget om økt krav til rekkevidde for engangsavgiften for hybridbiler.
Venstre-leder Guri Melby og Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad ventet i kulissene mens Siv Jensen fikk åpne pressekonferansen om budsjettenigheten mellom de fire borgerlige partiene.

Fikk ikke gjennomslag for bistandsforslag

Frp foreslår i sitt alternative budsjett et bistandsnivå på 0,7 prosent av BNI.

I praksis var konsekvensen av det et kutt på 11, 4 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Dette har KrF protestert heftig på, og Frp fikk ikke gjennomslag for dette.

Færre kvoteflyktninger, stort bistandkutt og lavere avgifter på grensehandel var noen av Frps fremste krav før forhandlingene. Selv om Frp ikke fikk gjennomslag for færre kvoteflyktninger, har partiet fått gjennom andre innstramminger på innvandringsfeltet: Det skal bli vanskeligere å få permanent opphold for asylsøkere.

– I sju år har Frp kjempet for å stramme inn innvandringspolitikken, ikke minst har vi kjempet for å heve kravet for å få permanent opphold fra tre til fem år. Dette gir to år ekstra med midlertidig opphold. Blir det trygt i hjemlandet, kan oppholdstillatelsen trekkes tilbake og flyktningene kan sendes hjem og være med på å bygge opp igjen landet sitt, sa Jensen.

FrP har også fått gjennomslag en innstramming i regelverket om familiegjenforening. Det blir slutt på at man kan hente ektefelle og annen familie til Norge mens man går på introduksjonsstønad. Man må nå skaffe seg arbeidsinntekt.

KrF måtte sluke billigere alkohol

– Det er en grunn til at det har tatt lang tid å bli enige, og det er fordi det har vært krevende og fordi dette er fire partier som alle slåss for sine viktigste hjertesaker, sier Høyre-leder Erna Solberg (H).

– Det er kjent at det er betydelig forskjell på Frp og KrF i alkoholpolitikken. Det er viktig for oss at hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast. Å kutte alkoholavgiftene med 10 prosent er ikke noe jeg er begeistret for, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Venstre-leder Guri Melby sier forhandlingene har vært konstruktive.

– For Venstre har det vært viktig å få til en enighet som tar oss gjennom krisen, men som også holder fast ved hovedtrekkene fra budsjettet fra oktober, sier hun.