Espen Barth Eide: MDGs klimapolitikk skaper ulikhet

Aps klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide avviser tidligere SV-leder Erik Solheims påstand om at valget står mellom «to visjonsløse alternativer».

– Vi skal bygge ned forskjellene mellom folk uten å øke det samlede skatte- og avgiftsnivået, sier Aps Espen Barth Eide (t.h.) sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi er ordentlig visjonære i programutkastet, sier Barth Eide.

Tidligere SV-statsråd Erik Solheim, i dag MDG-medlem, mener Ap stiller SV i «dødens posisjon» når de vil samarbeide med SV, men ikke MDG. Det er ikke Barth Eide enig i.

– Vi anerkjenner MDGs ekte engasjement for klima. Men du redder ikke klima hvis du bare sier klima: Du må se sammenhengen mellom klima, verdiskapning og rettferdig fordeling. Klimakampen må ikke bli en ulikhetsmaskin.

– Høyresiden, men også MDGs klimapolitikk, vil være ulikhetsskapende mellom folk og landsdeler, sier Eide.

– Hva er forskjellen på SV og MDGs klimapolitikk?

– Jeg tror det er tonen og formen. Det er viktig for oss å få frem at de som jobber i industrien i dag skal være blant våre fremste klimaløsere. Vi er opptatt av at de skal ha en sentral plass i en fornybar fremtid. Vi har fokus på en rettferdig politikk som kutter klima og skaper jobber. Vi har front mot både Høyre og MDG, som bommer litt på sammensetningen, svarer Eide.

– Men Ap og SV er rykende uenige også med Sp i synet på økt CO2-avgift?

– Jeg opplever at vi har mye til felles med både SV og Sp når det gjelder fordeling og rettferdig. Klimapolitikken må virke: Den må levere klimakutt. Men den må også ha et betydelig innslag av rettferdighet, mellom mennesker og geografisk mellom landsdeler.

– Visjonært og fremoverlent, sier Aps Espen Barth Eide om eget partiprogram.

Spagaten er borte

Erik Solheim mener valget står mellom «to visjonsløse alternativer», en Solberg- eller Støre-regjering. Barth Eide er – neppe overraskende – bare enig i at Solberg-regjeringen er visjonsløs:

– Ap har vært gjennom en veldig grundig og viktig reise de siste årene. Vi har tatt innover oss at verdens ser ganske annerledes ut enn før. Spagaten mellom industriarbeideren og klimaungdommen er langt på vei løst. De unge forstår at vi må gi svar på hva man skal leve av, og industriarbeideren har skjønt at verden er på vei mot en avkarbonisert fremtid som er fornybar og sirkulær, og at vi må omstille industrien vår i tråd med det, sier Eide.

Han peker på at Ap har korrigert kursen fra den første Stoltenberg-regjeringen.

– Vi har tatt et skritt til venstre hvis mer stat og mer vekt på klima er til venstre. Dette er visjonært. Det er retningsgivende. Og det burde Solheim anerkjenne, sier han.

Skal ny-industrialisere Norge

– Hva er Aps visjon for en ny rødgrønn regjering?

– Støre-regjeringen som tiltrer i september og skal gjenvelges i 2025, skal føre Norge inn i den fornybaralderen. Vi skal føre Norge gjennom en kraftig omstilling og ta inn over oss at toppårene i oljealderen nok ligger bak oss. Vi vil nyindustrialiserte Norge for 2020- årene med hydrogen, batteri, karbonfangst og lagring, havvind, gjenbruk og sirkulærøkonomi. Og vi skal elektrifisere alt som kan elektrifiseres.

– Når vi er ferdig skal ingen ting som kan gå på strøm, ikke gå på strøm, sier han.

Foran valget i 2005 jobbet nøkkelpersoner i Ap, SV og Sp i to år gjennom «Majorstua-kanalen» med å avklare posisjoner og meisle ut felles politikk.

I år finnes ingen slik kanal.

– Vi har ikke den typen prosesser som vi hadde før 2005. Men Ap-lederJonas Gahr Støre snakker ganske hyppig med de to Sp- og SV-lederen. Og vi snakker og skriver oss sammen der vi kan i Stortinget, sier Eide.

Det er heller ikke avklart om en rødgrønn regjering vil bestå av ett, to eller tre partier. Ap ønsker å danne regjering med Sp og SV som i 2005.

– Ap har gode erfaringer med å styre med Sp og SV. Det gjør vi gjerne igjen. Så må vi respektere at Sp er sier de ønsker topartisamarbeid med oss.

Nato og EØS ligger fast

Det eneste som er klart er at Ap krever alle partier må respektere at NATO-medlemskapet, EØS-avtalen og handlingsregelen for oljepengebruken må ligge til grunn for regjeringen.

– Ønsker du at de tre partiene kunne blitt enig om en bred, felles politisk plattform?

– Jeg er ikke uenig i at det kunne vært nyttig. Men vi kommer nok ikke til å oppleve pressekonferanser om felles politikk slik vi gjorde med Jens Stoltenberg før 2005.

Eide viser også til noen viktige forskjeller mellom de rødgrønne i 2005 og i dag:

– Den gang hadde Ap aldri styrt med annet parti. SV hadde aldri styrt i det hele tatt. Og Sp hadde ikke styrt med venstresiden. Alt det var grunnleggende nytt. Da måtte vi skape troverdighet for at det gikk an.

– Stoltenberg-regjeringen holdt i åtte år. Denne gang trenger vi ikke bevise at det er mulig, sier han.