Politikk

Ingen koronahjelp til 32.000 langtidsledige. Sosialhjelp blir siste tilbud.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim har gjeninnført ordningen som setter en grense på to år for å motta dagpenger. Foto: HEIKO JUNGE

Bedrifter, frilansere og arbeidstagere som mistet inntekter, oppdrag og jobb på grunn av koronaen får støtte fra statskassen. Men folk som var ledige før 12. mars skyves over på sosialhjelp.

  • Thomas Spence

Staten har gjennom ulike krisepakker kompensert permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere for lønns- og inntektstap som følge av pandemien.

De som allerede var arbeidsledige 12. mars da regjeringen stengte ned Norge, fikk ikke forhøyet dagpengesats som nye ledige.

De fikk én koronagave: De som nådde grensen på to år for å motta dagpenger, skulle ikke miste ytelsen mens koronakrisen utfoldet seg.

Men fra 1. november er gaven trukket tilbake og gamle regler gjeninnført.

Nå mister langtidsledige retten til dagpenger etter to år selv om konkurransen om jobbene er blitt mye tøffere.

Rødts leder Bjørnar Moxnes mener det er «helt uforståelig at regjeringen begynner å kaste ut langtidsledige av dagpengeordningen.»

– Man fratar dem dagpenger selv om regjeringen i sitt eget budsjett erkjenner at denne gruppen får det ekstra vanskelig med å komme tilbake i jobb nå fordi konkurransen er hardere enn noen gang. De som mistet jobben før krisen stiller helt bakerst i køen, sier Moxnes.

Sosialhjelp siste mulighet

Han viser til at Nav-sjefen selv har påpekt at terskelen for å komme tilbake i jobb nå blir høyere.

Rødt har fått en oversikt fra Arbeids- og sosialdepartementet over hvor mange langtidsledige som pr. i dag ligger an til å miste dagpengene det neste året.

Frem til neste årsskifte vil 32.154 langtidsledige miste retten til dagpenger. Hver måned vil mellom 1.500 og 3.800 ledige miste dagpengene.

Når dagpengene opphører, er sosialhjelp siste mulighet for offentlig stønad.

– For å kvalifisere til sosialhjelp må du tømme kontoen, låne penger og selge det du har av verdier. Samtidig mister du muligheten til å øke kompetansen. Det er en urimelig dobbeltstraff for denne gruppen.

– Hva skal denne gruppen leve av når det knapt er jobber å få, spør Moxnes.

– Ikke planer om å forlenge grensen

Statssekretær Vegard Einan sier at selv om det fortsatt er svært mange arbeidsledige, er Norge i en helt annen situasjon nå enn i vår.

– Mange er tilbake i jobb, og antall arbeidssøkere fortsetter å gå ned. Vi går tilbake til en del av de normale reglene vi har på dagpenger. Det gjelder også maksgrensen. Vi har ikke planer om å forlenge den ytterligere pr. nå, sier Einan.

Rødt har fremmet forslag i Stortinget som pålegger regjeringen å legge frem tiltak som gir bedre inntektssikring for mottagere av dagpenger og arbeidsavklaringspenger som har nådd maksimal stønadsperiode. Voteringen skjer torsdag.

I innstillingen fra komiteen viser Ap, SV og Sp til at de har fremmet lignende forslag i sine alternative statsbudsjett.

– Hva skal de langtidsledige leve av, spør Rødts leder Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Representantene fra Høyre, Frp og KrF viser i innstillingen til en rekke midlertidige utvidelser i dagpengereglene.

«Nå har aktiviteten i økonomien tatt seg opp, og ledigheten har kommet vesentlig raskere ned enn forventet før sommeren. Selv om antallet nye stillinger er lavere, er det flere steder stort behov for arbeidskraft», skriver de.

Regjeringspartiene viser også til forskning som «viser at langvarig ledighet øker sannsynligheten for å falle varig ut av arbeidsmarkedet, og økt kompensasjonsgrad ved mottak av dagpenger reduserer søkeaktiviteten blant de arbeidsledige.»

Høyre, Frp og KrF skriver også «dagpengeordningen må gi gode incentiver til å søke jobb». Med andre ord: For gode ordninger kan motvirke aktiv jobbsøking.

«Skape mer og inkludere flere»

Statssekretær Einan sier at regjeringen legger til rette for å skape mer og inkludere flere.

– Derfor styrker vi innsatsen for utsatte grupper. Vi foreslår blant annet å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak med 825 millioner kroner i 2021. Regjeringen har også gjort det mulig å kombinere dagpenger og utdanning slik at man kan fylle på med kompetanse, sier han.

Les mer om

  1. Bjørnar Moxnes
  2. Koronaviruset
  3. Jobb