Nikolai Astrup: Under Sp ble det betydelig flere byråkrater

– Sp er mer opptatt av å konservere landet på Norgesglass enn å gi etater frihet til å omstille seg, svarer statsråd Nikolai Astrup på kritikken fra Sp om en mer «tungrodd stat».

– Under Sp ble det betydelig flere byråkrater, sier moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Leder i Sps programkomité, Marit Arnstad, kritiserte nylig Solberg-regjeringen for å la staten ese ut:

  • Antall direktorater har vokst fra 59 med 11 til 70 siden 2007.
  • Solberg-regjeringen har brukt milliarder på rådgivere, kommunikasjonstjenester og konsulentbruk. I 2019 ble det brukt 10,1 milliarder kroner. Vel 700 millioner kroner gikk til «kommunikasjonstjenester».
  • Avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reformen) pålegger statlige etater 0,5 prosent innsparing årlig. Samtidig pålegges de mer rapportering, kontroll og tilsyn.
  • Store summer sløses bort til «omdømmeundersøkelser».

– Ja, det er blitt noen flere direktorater. Men veksten i antall folk som jobber i departementene og direktoratene er betydelig lavere enn under den rødgrønne regjeringen. Vi har prioritert flere politifolk, lærere og sykepleiere. Det er en villet politikk.

– Under Sp ble det betydelig flere byråkrater, svarer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Under den rødgrønne regjeringen med Ap, Sp og SV i 2009–2013 økte antallet ansatte i direktoratene med 4,8 prosent (2 800 personer).

– Sp insisterer på å stå stille

Han betegner Sp som «Norges mest systemkonservative parti.»

– Sp insisterer på å stå stille. De har vært mot stort sett alle forslag om modernisering og fornyelse i offentlig sektor de siste 20 år:

– De er mot ABE-reformen, Nye Veier, jernbane-, kommune-, region- og politireformen, ny domsstolstruktur og endringer i skattekontorene. Ja, til og med post i butikk var Sp imot, sier han.

– Sp vil helst telle rådhus. Vi teller sykepleiere og lærere, og er mer opptatt av gode nærtjenester enn av avstanden til et rådhus innbyggerne sjelden besøker, sier Astrup.

– Vil ikke Sp lytte til folk?

Astrup mener at Sp må avklare konsekvensene av kutt i konsulentbruken. Han viser til at de fleste konsulentene er midlertidige og hyres til spesialiserte oppdrag som planlegging av veier og jernbane eller digitaliseringsprosjekt.

– Ønsker Sp færre veier og bane må de si det. Alternativet er flere ansatte i staten. Vi har skrudd opp tempoet på digitaliseringsprosjekter. Da er det behov for konsulenter der staten ikke har egen kompetanse, sier Astrup.

– Men milliardbeløp til kommunikasjon og omdømmeundersøkelser?

– Vi satser på innbyggerinvolvering i større prosjekter som vei og jernbane. Sp kan vel ikke mene at man skal lytte mindre til folk?

– Når det er sagt, er det alltid grunn til å vurdere nøye hvordan vi bruker skattebetalernes penger. Det er en kjent sak at også Sp-ordførere bruker penger på konsulenter. Så her snakker Sp med to tunger, sier Astrup.