MDG-lederen: – Vedum er ikke skikket til å være statsminister

Partiene på rødgrønn side som en Ap/Sp-regjering kan være avhengig av for å se dagens lys, reagerer sterkt på Trygve Slagsvold Vedums plan om et samarbeid med Høyre etter valget.

I et intervju med Aftenposten i helgen avslørte Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) sine planer for en Ap/Sp-regjering etter valget. Her er han sammen med leder av Senterungdommen i Åndalsnes, Sevrin Dahle Sæterøy, som ville ha en selfie med Sp-lederen.

Det var i et intervju i Aftenposten i helgen at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedums endelig lettet litt på sløret:

I en Ap/Sp-regjering etter valget til høsten vil han samarbeide med Høyre på tunge politikkområder som olje- og gass, innvandring og forsvar.

Mens han vil reversere flere av Solberg-regjeringens reformer med venstresiden på laget.

I intervjuet avslørte Vedum også at han har ambisjoner om å bli statsminister – selv om Ap blir større enn Sp i valget.

– Vedum shopper Frp-politikk

Arild Hermstad, fungerende leder i MDG, er overrasket over Vedums planer, men ikke sjokkert.

– Her avslører Vedum seg selv. Han har null problemer med miljøpolitikken til dagens regjering og han ønsker seg heller ikke noe grønt skifte. Og så vil han videreføre høyresidens innvandringspolitikk, sier Hermstad.

Han sier dette viser at Vedum ignorerer miljøsaken og at han ikke tar innover seg at videre norsk oljeleting truer tryggheten til dagens unge og til folk i hele landet.

– Sp gjør seg selv til garantisten mot en solidarisk klimapolitikk. Nå må Støre sette foten ned og velge samarbeidspartnere som setter klima og solidaritet først, sier han.

Arild Hermstad er fungerende MDG-leder.

Han mener Vedums «shopping av Frp-politikk» innebærer at en Ap/Sp-regjering vil bety «fortsatt lave skatter for de rikeste, videreføring av en uholdbar landbrukspolitikk og fortsatt billig forurensning og massive naturinngrep».

– Jeg mener Vedum ikke er skikket til å være statsminister, sier Hermstad.

Han sier MDG vil ha en regjering med Ap, MDG og SV.

– Ap må derfor velge miljø og omfordeling, fremfor Vedums populisme. Og hente støtte fra MDG, SV og Rødt og vrake Sp.

Han sier en Ap/Sp-regjering i praksis kan bli en «høyreregjering light med like usolidarisk miljøpolitikk som i dag».

– Det viser hvorfor alle som ønsker seg en solidarisk regjering på venstresiden, bør sørge for at Sp blir minst mulig og MDG størst mulig.

Hermstad vil ikke utelukke Sp-samarbeid

– Men du vet at Støre ikke velger bort Sp. Var det klokt av dere å velge et rødgrønt prosjekt før stortingsvalget?

– Ja, det tror jeg. Vi har vært tydelig på at Ap og SV er vår primære samarbeidspartnere. Vedums Sp er én utgave av Sp. Vi ser også en annen som vi samarbeider med mange steder, for eksempel i Vestland, sier Hermstad.

Han sier det derfor «ikke er utelukket» å samarbeide med Sp», selv om «Vedum nå kjører frem en Frp-light variant av sin politikk».

– Men kan MDG gi budsjettstøtte til en Ap/Sp-regjering som lager oljepolitikk sammen med Høyre?

– Vi vil være i opposisjon til en slik regjering. En eventuell budsjettstøtte er da neppe aktuell.

– Men hvis en slik regjering er avhengig av MDG for å få vedtatt et statsbudsjett, og dere stemmer nei, så kan det bane veien for en ny Solberg-regjering. Er det aktuelt å bidra til det?

– Det er jo en hypotetisk situasjon, men dersom en ny regjering har etablert seg uten noen avtale med MDG, og samtidig er avhengig av vår støtte i Stortinget, så vil vi sette hensynet til miljø over hensynet til fargen på regjering.

– Men kan det være mer grønn politikk å hente i et samarbeid med Venstre, KrF og H, enn med Sp og et Ap som også i klimapolitikken må ta hensyn til LO?

– Vi tror ikke det i denne omgang. Hvis Høyre hadde kuttet båndene til Frp, så hadde det vært en mulighet. Men Erna har sviktet i åtte år. Og jeg mener også at Høyres program er langt svakere på miljø enn Aps program.

– Nå slipper Trygve katta ut av sekken

Også SV-leder Audun Lysbakken synes Vedums avsløring av sine planer etter valget var drøy kost. Men han var ikke overrasket.

– Nå slipper Trygve katta ut av sekken. Dette bekrefter bare det vi har sagt hele tiden: At en topartiregjering vil være en sentrumsregjering, der hele hensikten er å gi høyresiden betydelig makt.

– Det er jo hele poenget med å holde SV utenfor, sier Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken i samtale med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Lysbakken mener Vedum nå har avslørt at han ikke vil ha en rødgrønn regjering, men en sentrumsregjering.

Han sier Vedum med dette avslører at han vil «bruke SVs velgere til å fjerne Høyre fra makten», for så etterpå likevel gi Høyre stor innflytelse.

Han sier Aftenpostens intervju med Vedum er et varsko til rødgrønne velgere om å gjøre et retningsvalg når de står inne i valglokalet:

– Jeg har ingenting imot at Sp er klar på innholdet i sin plan. Men vil du si nei til å gi Høyre innflytelse, så må du stemme SV.

– Vedum sier han godt kan bli statsminister, selv om Ap blir større enn Sp. Vil du ham som statsminister?

– Jeg er ikke så opptatt av den posisjonen. Men det er ikke naturlig for SV å peke på ham som statsminister, så lenge han ikke vil være statsminister for et rødgrønt alternativ.

Lysbakken sier Vedums ønske om et samarbeid med Høyre og Ap er «en oppskrift for et Norge som fortsatt skal mislykkes i klimapolitikken».

– Klimasaken og olje og gasspolitikken er viktige politikkområder for SV. Kan dere støtte en Ap/Sp-regjering med Vedum som statsminister etter dette?

– SV vil ha en rødgrønn regjering, ikke en sentrumsregjering. Vi vil fortsette å opptre samlende på rødgrønn side. Vi har hatt som mål å gi velgerne et rødgrønt prosjekt foran valget. Men når Sp sørger for at dette er uavklart, så må vi ha en ærlig diskusjon om retningen. Da er dette klargjørende.

– En Ap/Sp-regjering skal ha et statsbudsjett? Er dere med?

– Vi går til valg med en plan A, en regjering bestående av SV, Ap og Sp, der vi også er klar for samarbeid med MDG og Rødt. Så får vi diskutere etter valget hva vi gjør hvis det ikke skjer.

Lysbakken reagerer på at Vedum vil samarbeide med Høyre om forsvarspolitikken.

– Det er et signal som mange nok vil synes er underlig. Høyre har vært det partiet som konsekvent har stått i veien for en mer nasjonal orientering av forsvaret og en høyere prioritering av Nord-Norge. Vi har stått sammen med Sp om å gå imot nedleggelse av Andøya. Her gir Vedum et signal som bør uroe folk på Andøya og de som vil ha en nasjonal vending i forsvarspolitikken.