-Vi har gjort en skikkelig jobb med å bekjempe fattigdom

Køen for å få gratis mat på Fattighuset blir lengre for hver uke, og folk sliter med å få pengene sine fra Nav. Men SV-leder Kristin Halvorsen mener partiet har gjort mye for å avskaffe fattigdom.

Fattigdommen er ikke avskaffet i Norge slik SV lovet før valget i 2005. -Vi har gjort mye, sier SV-leder Kristin Halvorsen i dag.
  • Solveig Ruudthomas Spence

SV gikk til valg i 2005 med et offensivt program for å avskaffe fattigdom i Norge.

«SVs mål er at fattigdommen skal avvikles i løpet av stortingsperioden», heter det i det partiprogrammet som gjelder ut 2009. Punktet var ett av ti utvalgte punkter i programmet som skulle stake ut en ny kurs for Norge. Men da Halvorsen på en pressekonferanse denne uken ramset opp hva SV hadde fått til i regjeringsposisjon, nevnte hun ikke fattigdomsbekjempelsen.

Halvorsen svarer slik på spørsmålet om hun er stolt av partiets innsats for å avskaffe fattigdommen i Norge.

–Jeg synes vi har gjort mye, men dette er et område som en stadig kommer til å ha utfordringer på – og mer nå som arbeidsledigheten øker enn da den var historisk lav. Så dette er et fokus vi må ha hele tiden. Vi har aldri trodd vi kunne sette punktum og si at nå finnes det ikke en eneste fattig i Norge, men vi har ment at det er det eneste anstendige målet en kan ha, sier hun.

–Har dere gjort nok?

–Vi har gjort mye, men neste periode gir oss en sjanse til å gjøre mer. Vi har tatt et stort løft i trygdeoppgjøret, vi har økt sosialhjelpssatsene, og vi har gjort store endringer i bostøtteordningen. Det har vært viktig. Men innsatsen dreier seg også om satsing på fellesgoder som skoler og barnehager. Vi ønsker å gå videre med nye grep for en mer rettferdig fordeling i neste periode.

7 kroner dagen.

–Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik tok selvkritikk på ikke å ha gjort nok for å bekjempe fattigdommen. Du vil altså ikke gjøre det?

–Vi har gjort en skikkelig jobb med å bekjempe fattigdom i denne perioden, og vi ønsker å fortsette den kampen. For den går aldri over, sier hun.

–Hvilket løft har hun gjort for sosialhjelpen? En økning på 7 kroner dagen. Jeg vet ikke hva du får for det, en tyggis? Er det et løft, spør Johanna Engen, styremedlem i Fattighuset.

Hun sier at fattigfolk er like fattige, og har like lite i lommeboken som før.

–Matkøene blir lengre for hver eneste dag. Vi sørger for at fattige folk ikke fryser, og ikke går sultne til sengs. Vi gjør jobben Regjeringen skulle gjort. Jeg fatter ikke hvilket løft Halvorsen har gjort, slutter Engen.

Forskningsleder Tone Fløtten ved Fafo sier at Regjeringen har gjort mye mot fattigdom, og at den har fulgt opp arbeidet Bondevik-regjeringen startet.

–Mitt ankepunkt er at de har overdreven tro på arbeidslinjen. Man klarer ikke å få alle over fattigdomsgrensen ved å følge arbeidslinjen. Man kommer ikke utenom økte overføringer til dem som ikke kommer i jobb, sier hun.

–Alle fattige kan ikke komme i jobb?

–Nei. Vi klarte ikke å få alle i jobb i den historiske oppgangstiden bak oss. Hvordan i all verden skal vi få det til nå? Halvorsen har helt rett i at det kommer til å bli vanskeligere i nedgangstider og krise, sier Fløtten.