Politikk

Her er Øystein Sundelins svar på kritikken mot ham fra et flertall i Oslo Høyres bystyregruppe

  • Robert Gjerde
    Journalist

«Hei,

Jeg føler behov for å kommentere dette, for dette bildet må nyanseres.

Jeg tar det punktvis:

1) Det er korrekt at jeg sendte ut e-post med forslag til ansettelse til gruppestyret søndag 13.desember. Det var basert på e-post til gruppestyret 23.11 og 30.11 om hvilke behov de ulike fraksjonene og heltidsombudene har og hva vi trenger. De fleste av gruppestyrets medlemmer svarte ut hvilke funksjoner/behov/støtte vi hadde behov for, og på bakgrunn av det skisserte jeg opp en stilling jeg mener vi har behov for. Etter et møte i gruppestyret ble vi dog enig om å utlyse stillingen, og det ble deretter gjort. Denne uken har Anne, Jeanette og jeg hatt intervjuer med kandidater og vi skulle hatt annengangsintervjuer i dag og på mandag. De er for ordens skyld nå kansellert i påvente av denne voteringen.

2) Da vi i høst skulle bytte fraksjonsleder i Kultur- og utdanning mente jeg at vi kunne gå tilbake til Forhandlingsutvalgets utgangspunkt fra oktober 2019 i påvente av valget i 2021 og med tanke på at vi kanskje ikke får full effekt slik samfunnet nå fungerer med hjemmekontor. Dette var den tilsvarende løsningen som Silje hadde etter konstitueringen i fjor. Gruppestyret endte med et forslag om 40% stilling, som gruppen deretter slo fast at skulle være 100%. For å balansere en lavere brøk enn hundre prosent la jeg til at jeg som gruppeleder i større grad skulle ta de store debattene på utdanningsfeltet. Dette tilbudet ble akseptert av Mehmet som fikk rollen, selv om jeg har forståelse for at han ønsket full stilling, og dette ble endret av gruppen.

3) Ved vurderingen av kandidater til fraksjonsledervervet var hele gruppestyret enig om hvem vi ønsket, men jeg understreket av vi ikke må passere noen som er naturlig å spørre først. Da vi byttet heltidsombud sist, da Saida gikk ut, var det et flere som ble spurt, men som av ulike grunner ikke ble kandidat. En av kandidatene problematiserte at jeg mente stillingen var begrenset til tiden Saida var statssekretær, fordi hun ønsket å komme tilbake etter å ha levert i den jobben. Siden gruppestyret var enige om hvem vi ønsket som kandidat mente jeg det ikke var grunn til å spørre andre kandidater om de ville ha rollen. Og det sa jeg også til gruppestyret. Og jeg sa også at jeg ikke hadde spurt flere enn Mehmet som vi innstilte.

4) Når sant skal sies fikk jeg ingen mulighet til å diskutere med Venstre mellom konstitueringen i 2019 og da Oslo Høyre sendte ut pressemelding som ble sendt på NRK Radio. Denne forhandlingen, og evt lovnader til Venstre, ble på dette tidspunktet gjort av tidligere gruppeleder. Det var forhandlingsutvalget som innstilte til gruppen og det var tidligere gruppeleder som holdt i diskusjonen med de andre borgerlige partiene. Rett fra vårt konstituerende møte drog jeg til et intervju hos NRK. Jeg hadde håpet jeg fikk tid til å snakke med Venstre, som ønsket vervet som leder i Byutviklingsutvalget, men dette hadde tross alt forhandlingsutvalget og gruppen bestemt, jeg hadde ikke noe forhandlingsrom med Venstre på det tidspunktet.

5) I sammensetningen av Forliksrådet var kjønnsfordeling en grunn, ikke hovedgrunnen, men jeg valgte å ikke redegjøre for hele prosessen og alle vurderingene som ble lagt. Jeg var snarere ganske fornøyd med at Høyre hadde fått bedre uttelling enn det så ut som i første runde, men enigheten med rød blokk om fremgangsmåten i valget sikret Høyre 1 dommer ekstra.

6) Ja, dagene i politikken endrer seg raskt. Noen befaringer har jeg måtte velge bort, og heller dratt ut til på egen hånd. At jeg da spør, men absolutt ikke krever, andre i fraksjonene ser jeg på som helt naturlig og noe jeg håper alle andre gjør også hvis de plutselig blir forhindret fra oppdrag.

7) La meg avslutningsvis nevne, at jeg er svært lei meg for at vi har havnet i denne situasjonen. Mitt hode har fra konstitueringen i 2019 vært på én ting: Å vinne kommunevalget i 2023. Alt annet er egentlig sekundært.

Håper dere vil lese gjennom disse punktene og tar de med dere i vurderingen.

Vennlig hilsen

Øystein»

Les mer om

  1. Oslo
  2. Høyre (H)
  3. Bystyret