Politikk

Helga Pedersen ville hugge opp Murmansk i 2004

I 2004 ville fylkesordfører Helga Pedersen hugge opp krysseren Murmansk. I 2008 mener statsråd Helga Pedersen at forurensningsfaren ikke er dokumentert.

I oktober 2004 ga Helga Pedersen, som da var fylkesordfører i Finnmark, varm støtte til Hasvik-folkets kamp for å hugge opp og fjerne vraket. Den gang betegnet hun vraket i Sørvær som et «stort forsøplingsproblem», skriver Nordlys.

Avisen har kartlagt Helga Pedersen befatning med Murmansk-saken, også i de to årene hun var fylkesordfører i Finnmark. Gjennomgangen viser at hun den gang vurderte skipet som en alvorlig miljøtrussel. Pedersen mente at fjerning av det havarerte krigsskipet ville «ivareta sikkerheten i området».

Helga Pedersen viser en tafatt og handlingslammet holdning. Hele saken her bør bestå i å fjerne vraket.

Usikker

For å understreke at hun mente alvor, tilbød Helga Pedersen seg å delta i møter og drøfte saken med nasjonale myndigheter. Fire år senere er imidlertid fiskeri— og kystminister Pedersen usikker på om det er nødvendig å fjerne vraket.

– Vi må få brakt på det rene om mistanken om miljøfare medfører riktighet eller ikke, sier hun til Nordlys.

Nasjonalt ansvar

Pedersen understreker at hun som minister har et nasjonalt ansvar.

– Med den porteføljen jeg har, som er over 2.000 skipsvrak langs norskekysten, er det viktig at regjeringen bruker pengene der potensialet for forurensing er størst. Jeg er nødt til å se på behovene under ett, og det tror jeg folk i Finnmark har forståelse for.

– Slik saken står nå, foreligger det påstander om miljøfarlig avfall som ikke er dokumentert. Jeg kan ikke si at det er PCB eller andre miljøgifter om bord i skipet før min fagetat Kystverket har beskrevet dette, sier Pedersen.

Les også

  1. - Brukt i politisk spill

  2. Murmansk skal undersøkes «umiddelbart»

  3. Aarebrot: – Pedersen kan bli nødt å gå av

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk