Disse veiene skal prioriteres de neste årene

Statens vegvesen ber Samferdselsdepartementet prioritere E134 Oslofjordforbindelsen høyest mellom 2023 og 2027.

Et ganske vanlig syn ved Oslofjordtunnelen. Nå står en tunnel nummer to øverst på ønskelista til Statens vegvesen. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslofjordtunnelen er kjent for å være stengt ganske ofte på grunn av uhell og motortrøbbel i de bratte bakkene. Et nytt løp er planlagt for å bedre framkommeligheten. Prosjektet er ventet å koste 5,83 milliarder kroner.

Videre på lista følger E134 Røldal – Seljestad i Vestland (3,34 milliarder kroner), E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland (10,27 milliarder kroner) og E16 Hylland – Slæen i Vestland (1,64 milliarder kroner) på listen. Disse fire veiprosjektene anser Vegvesenet for å være helt klare for oppstart.

– Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Tirsdag la Vegvesenet fram sine porteføljeprioriteringer for perioden 2023 til 2027 til Samferdselsdepartementet, hvor det gjøres anbefalinger til rekkefølgen av store veiprosjekter.

Nytte og virkninger

Listen inneholder 20 store veiprosjekter over hele landet i prioritert rekkefølge. De blir vurdert ut ifra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Alle de 20 prosjektene har en samlet prislapp på rundt 150 milliarder kroner.

Dette er første gang Statens vegvesen har laget en slik oversikt over veiprosjekter i Nasjonal transportplan i prioritert rekkefølge. Det er gjort på oppdrag fra departementet.

I tillegg til prosjektene som nå er prioritert, har også Vegvesenet en liste over andre aktuelle veiprosjekter som koster mellom 200 millioner kroner og én milliard kroner.

– Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland.

Gul og rød «modenhet»

De neste 14 prosjektene er markert som gule i prioriteringslista. Det vil si at Vegvesenet ikke anser dem som like «modne» som de fire øverste.

Her finner man blant annet E39 Ådland – Svegatjørn i Vestland, populært kalt Hordfast, som har den desidert største prislappen blant de 20 prosjektene. Kostnadsprognosen for Hordfast ligger på 41,93 milliarder kroner. Prosjektet skal sørge for en ferjefri forbindelse på E39 mellom Os og Stord.

De to siste prosjektene på listen er markert som røde. Det gjelder Rv 36 Skjelsvik – Skyggestein i Vestfold og Telemark, og Rv. 19 Moss.

– Viktigere enn noensinne

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter at han har mottatt anbefalingene fra Vegvesenet.

– Selv om signalene er tydelige på at det kan bli mindre penger til samferdsel framover enn det som var tenkt, skal det bygges en rekke nye veier framover. Men den økonomiske situasjonen Norge står i, gjør det viktigere enn noensinne å få mest mulig samferdsel for pengene, sier han.

Det er til syvende og sist politikerne på Stortinget som bestemmer hvilke veiprosjekt som skal bygges og hva de skal koste. Den såkalte porteføljestyringen, som Vegvesenet nå har lagt fram, skal oppdateres hvert år.

– Det er vi politikere som gjør de endelige valgene, men denne metoden gjør det lettere for oss å velge å sette i gang de prosjektene som vil gi mest tilbake til samfunnet. Gode faglige råd er alltid viktig, men det er særlig viktig nå som vi ser at vi vil måtte prioritere hardere framover, sier samferdselsministeren.