Politikk

Viken Ap: 97 stemmer mot 3 stemmer for oppløsning av Viken

Etter flere ukers hard debatt vedtok representantskapet i Viken Ap lørdag oppløsning av omstridte Viken. Statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna snudde etter sterk motstand i eget fylke.

Martin Kolberg mener Viken-debatten har vært sterk og nødvendig.
  • Thomas Spence

Med vedtaket slår Ap siste spiker i kisten for den to år gamle Viken-regionen. 24. februar vil fylkestinget i Viken vedta å søke Stortinget om oppløsning med stemmer fra Ap, Sp, SV, Frp og Rødt.

– Det har vært forskjellige meninger og sterk debatt. Det mener jeg er nødvendig og bra i slike saker, åpnet Ap-veteranen Martin Kolberg, leder i Buskerud Ap, dagens debatt.

Han sa at «Viken er for stor og for uensartet.»

– Det vil bli svært vanskelig å forene de respektive kulturene på en slagkraftig og god måte, mener Kolberg.

Han understreket at meningsutveksling var nødvendig «for å sikre legitimiteten i det vedtaket representantskapet skal gjøre». Og at det er like legitimt å være for oppløsning som å ønske å videreføre den omstridte regionen.

Representantskapsmøte i Viken Arbeiderparti møttes klokken 12.00 med bare ett punkt på dagsordenen: Skal omstridte Viken videreføres eller oppløses?

På forhånd sto stikkord som strid om kostnader, valgkamp-løfter og påstander om at Akershus Ap egentlig var mest opptatt av å sikre egne posisjoner, sentralt. Etter halvannen times debatt var svaret gitt.

Statsråder involvert

Allerede torsdag ble samarbeidsutvalget for Akershus, Buskerud og Østfold Ap enig om å oppløse Viken med 1,2 millioner innbyggere. Det skal skje fra og med 1. januar 2024.

Høyres kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, mener oppløsning «handler om troen på at morgendagens utfordringer løses av fortidens løsninger.»

– Høyres utgangspunkt er to forvaltningsnivåer, stat og kommune. Men når vi først har én stor fylkeskommune som i Viken, er det ingen grunn til å erstatte den med tre nye fylkeskommuner og tre nye fylkesadministrasjoner.

- Reverseringen vil kunne koste opp mot en halv milliard, og tjenester og kompetansemiljøer vil bli svekket. Det viktigste for innbyggerne i Viken er at ressursene heller brukes på å sørge for at flere fullfører skolen og bygge ut vei og kollektivtransport, sier Kapur.

Det som gjensto foruten den formelle avstemningen, var eventuell oppvask og forklaring fra ledelsen i Akershus Ap om hvorfor de til manges store overraskelse gikk inn for videreføring.

I styret for Akershus Ap sitter de to statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna og statssekretær Halvard Ingebrigtsen. Det gjorde at det ble en betent sak ikke bare i Viken, men som også kunne få betydning for samarbeidsklimaet i Ap-Sp regjeringen.

Sterk motstand fra Buskerud og Østfold, men også internt i Akershus, gjorde at fylkesstyret snudde.

– Oppløsning av Viken blir ikke mer logisk av at staten betaler, sier Anniken Huitfeldt, leder i Akershus Ap.

Politikerlønninger

Huitfeldt, utenriksminister og leder i Akershus Ap, la vekt på at «mest mulig penger må brukes på tjenester til folk» og ikke til administrasjon og politikerlønninger.

– Vårt primærstandpunkt er jo kjent. Vi ønsker ikke å oppløse Viken. Grunnen til at oppslutningen om Viken er så stor, er at vår identitet til fylket ikke er så sterk som for eksempel i Østfold, åpnet hun.

Huitfeldt utdypet standpunktet med at saken handler om at «videregående skole og kollektivtrafikk skal organiseres på best mulig måte.» Og at oppløsning «blir ikke mer logisk av at staten betaler.»

– Det er godt dokumentert i rapporten fra fylkesadministrasjonen, sa Huitfeldt, som understreket at Akershus Ap ikke lovet oppløsning i valgkampen.

– Så har jeg respekt for at andre har kommet med andre løfter. Min mening er at det er galt å påtvinge to mindre fylker å være sammenslått med Akershus når motstanden er så stor. Jeg oppfatter at den omforente linjen har stor støtte i Akershus, sa Huitfeldt.

Ingen oppvask

Debatten viste at tross den enstemmige innstillingen er det ikke enighet om konsekvensene av oppløsning. Flere representanter fra Akerhus mener fortsatt at det mest fornuftige er å «reparere» Viken.

Thilde M. Børsum fra Akershus sa det slik:

- Penger anvendt på tjenester er bedre anvendt enn penger brukt på logo og på å flytte skilt, sa hun.

Men noen stor politisk oppvask ble det uansett ikke. Motstanden er så stor i alle tre fylker at delegatene er enig om en ting: Nå var tiden kommet for å avslutte debatten.

Elendige meningsmålinger for Arbeiderpartiet inviterer heller ikke til å fortsette den interne striden for åpen scene.

– Dette er Ap på det beste, sa Siri Martinsen, leder i Østfold Ap.

Les mer om

  1. Viken
  2. Martin Kolberg
  3. Akershus
  4. Østfold
  5. Buskerud