Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

Et omfattende nytt statlig regelverk for fartsgrenser på sjøen trådte i kraft fra og med 1. januar i år. Enkelte skilt kan dermed være utdatert.

Det er all grunn til å sjekke fartsgrensen om du skal kjøre båt i år. Mange steder er det blitt endringer.

Den nye forskriften fra Kystverket innebærer at 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner oppheves.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk gjerne kartet som viser regulering av fart for næringsfartøy, og kartet som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

De som ferdes i båt, må være særlig nøye med å sjekke hvorvidt de befinner seg i kommunalt eller statlig farvann. Der kan det nemlig være store forskjeller på fartsgrensene, slik dette eksempelkartet viser:

Dette eksemplet fra Lovdata viser hvordan området utenfor en havn kan være delt inn i henholdsvis kommunalt og statlig farvann.

Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy, mens det er kommunene selv som regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde.

Sjøfartsdirektoratet varsler om at sjøfarende i en periode frem mot våren kan oppleve at skiltene som viser fartsgrensen, ikke er korrekte.

– Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

De nye statlige fartsreguleringene finner man på Lovdata.

Kommunale fartsgrenser må man finne hos kommunene.