SV åpner for hybridkabler. Sp sier blankt nei. I vår må de finne en løsning.

SV åpner for å støtte hybridkabler, men stiller klare krav. Striden om kablene og faren for høyere strømpriser blir en av vårens heteste saker.

Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski i SV er åpen for hybridkabler.

Solberg-regjeringen la frem energimeldingen i juni. Den skulle være et «veikart til omstilling» og handler om vilkårene for kraftproduksjon og energiressurser som havvind, vindkraft på land og hydrogen.

Et voksende stridstema er de såkalte hybridkablene. Disse kablene kobler fremtidige havvindanlegg til det norske og europeiske strømmarkedet.

Striden står om energi fra havvind utelukkende skal benyttes på plattformene og innenlands i Norge, eller om man også skal åpne for krafteksport til Europa.

Støre-regjeringen er ikke fornøyd med meldingen og har varslet en tilleggsmelding før påske. Da vil diskusjonen om havvind, elektrifisering og hybridkablene komme for fullt.

I Hurdals-plattformen sier regjeringen nei til nye kraftkabler til utlandet i denne stortingsperioden. Samtidig vil den «legge til rette for en storstilt satsing på havvind».

Disse formuleringene varsler en konflikt mellom Ap og Sp. Mens Ap mener hybridkabler fra havvindanlegg ikke omfattes av formuleringen i Hurdalsplattformen, er Sp uenig.

SV lander mellom de to regjeringspartiene:

– Vi sier hverken kategorisk ja eller nei. Vi er åpen for hybridkabler, men SV stiller noen klare krav: Hybridkabler må bidra til å kutte utslipp, vi må ha offentlig eierskap og de må være med å sikre fortsatt lav pris for norske forbrukere og industri, sier SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken i Stortinget tidligere denne uken.

– Kjempeoppgave

De sier at «vi står foran en kjempeoppgave med å kutte klimagasser.» Mens regjeringens mål er 55 prosent kutt innen 2030, vil SV kutte 70 prosent av utslippene basert på 1990-nivået.

–Skal vi få til dette, kan vi ikke la den største forurenseren gå fri: Oljeselskapene har økt sine utslipp mest, og slipper ut mest. Vi er nødt til å gjøre noe med utslippene i oljesektoren hvis Norge skal ta ansvar og innfri forpliktelsene, sier partiets finanstalsperson Kari E. Kaski.

Ifølge SV-erne har Norge bare to muligheter til å innfri forpliktelsene i Parisavtalen:

Elektrifisere deler av sokkelen. Dette betyr at man skal bytte ut kraften oljeplattformene må ha. I dag brukes gass til å skape denne kraften. SV vil gjøre det med havvind.

Hvis man ikke vil elektrifisere sokkelen mener SV at noen oljefelt må stenges. De mener dette er nødvendig om Norge skal nå klimamålene.

– Det finnes ingen annen måte å gjøre det på. Vi har bare de to valgene. Vi etterlyser ærlighet, sier Haltbrekken.

– Kan ikke la oljeselskapene slippe unna

At Norges forpliktelse kan innfris ved å stramme inn ytterligere overfor bilister og flytrafikken og la oljeselskapene slippe unna, mener de er virkelighetsfjern teori.

– De som er mot å kutte utslippene fra oljeselskapene må vise hvordan de har tenkt å innfri Norges forpliktelser, utfordrer de.

– Hva er dere uenige med Ap-Sp-regjeringen om?

– Vi ønsker større utslippskutt for oljeselskapene. Og vi frykter at det går for tregt med satsingen på havvind med den sittende regjeringen, sier de.

Over striden om elektrifisering ruver også spørsmålet om utbygging av nye olje- og gassfelt. Der går hovedskillet mellom SV og regjeringen.

– Vi fortsatt er uenige om klimamålene for oljeindustrien. Vi ønsker at større kutt skal tas i oljeindustrien. Det er rettferdig og vil avlaste kuttene på fastlandet. Bygger vi ut nye felt, øker vi utslippene og gjør oppgaven vanskeligere, sier de.

Sp: Vil øke strømprisene

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad lukker døren for hybridkabler som partiet mener vil øke strømprisene ytterligere.

– Sp er imot en hybridkabel fordi vi trenger kraften fra havvind til land i Norge. Slik at vi kan styrke vår egen kraftbalanse og fordi en slik hybridkabel i seg selv vil øke strømprisen til folk og industri i Norge, sier Arnstad.

SVs syn på bruk av havvind til elektrifisering av oljeinstallasjoner synes hun «interessant og viktige å jobbe med videre.»

– Dessverre har ikke Høyre i sin energimelding gått i dybden på denne problemstillingen og det forsinker prosessen. Når det gjelder oljepolitikken i sin helhet er det vel kjent at Sp og SV har en noe ulik inngang til dette, sier Marit Arnstad.