Politikk

Skjerper reglene for barnetrygd i utlandet

Regjeringen strammer inn retten til barnetrygd ved opphold i utlandet. Grensen reduseres fra seks til tre måneder, som for kontantstøtte.

Selv om det sikkert er hyggelig og nyttig å besøke familie eller være på en lang ferie, hemmer det integreringen og barnas mulighet til å lære norsk, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Her er hun på en pressekonferanse i januar.
  • Ntb

— Vi har fått konkrete henvendelser fra skoler som er bekymret for elever med langvarig skolefravær. Selv om det sikkert er hyggelig og nyttig å besøke familie eller være på en lang ferie, hemmer det integreringen og barnas mulighet til å lære norsk, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB.

Forslaget har vært ute på høring og blir vedtatt i statsråd fredag. Regjeringen tar sikte på at reglene trer i kraft fra 1. juli. Nordmenn som jobber og studerer i utlandet, er unntatt fra bestemmelsene.

  • Synes du barnetrygden er lav: Den har stått på stedet hvil siden 1996

Bekymret

Frp-lederen sier det er grunn til å være bekymret for elever som på grunn av utenlandsopphold ikke får den undervisningen de har krav på. Hun viser til at KS, Politidirektoratet og flere kommuner har pekt på langtidsfravær som et problem.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) deler bekymringen.

— Innstrammingen i retten til barnetrygd er et godt virkemiddel for å redusere skolefraværet, sier hun.

Ordinær barnetrygd er 970 kroner per barn i måneden. Regjeringens forslag innebærer at en familie vil få 2.910 kroner mindre utbetalt enn i dag.

Ikke mange

Selv om summen er forholdsvis beskjeden, tror Jensen omleggingen vil ha mer enn en symbolsk effekt.

— Ja, det tror jeg absolutt. Dette er ikke et problem som omfatter mange elever, men det er alvorlig for de det gjelder.

Hun viser til at det høsten 2014 var 197 elever som ikke møtte til skolestart, og som heller ikke var møtt fram innen oktober.

— I skoleåret 2013-14 var det i Oslo alene 84 elever med et ugyldig fravær på 30 dager eller mer. 70 elever hadde vært borte i mer enn 50 dager, sier Frp-lederen.

Kan bli mer

Regjeringen har åpnet for å kutte i kontantytelser til EØS-borgere som oppholder seg utenfor Norges grenser. EØS-regelverket har vanskeliggjort arbeidet, men nå øyner finansministeren håp om gjennombrudd.

Bakgrunnen er EUs bestrebelser på å hindre Storbritannia å bryte ut av EU. I samtalene har EU for første gang åpnet for at et medlemsland kan prisjustere velferdsytelser som utbetales utenlands, som kontantstøtte og barnetrygd.

— Vi jobber med saken og har intensivert arbeidet som følge av de store migrasjonsstrømmene. Signalene fra EU er særdeles relevante i så måte, sier Jensen til NTB.

I 2012 gikk om lag 7 milliarder av totalt 386 milliarder kroner i kontantytelser til mottakere i utlandet. Det tilsvarer under 2 prosent. Det aller meste var alderspensjon og uføretrygd. Ifølge velferdsforsker Aksel Hatland fikk 1.019 barn i utlandet norsk barnetrygd i 2012. De mottok til sammen 11 millioner kroner.

(NTB)


Intressert i politikk? Da kan du høre Aftenpodden. Denne uken diskuterer kulturredaktør Sarah Sørheim og politisk redaktør Trine Eilertsen Kari Jaquesson-striden. De har helt ulike forhold til 8. mars. Abonner på podkasten via RSS-feed med denne, eller lytt herfra med ett klikk:

Les mer om

  1. Politikk
  2. Siv Jensen
  3. Barnetrygd