Politikk

Regjeringen øker pensjonen til dem som er rikest og tjener mest

Hver enkelt pensjonist i parforhold har dobbelt så høy inntekt som en enslig minstepensjonist. Likevel er det pensjonistparene Regjeringen vil gi ekstra milliarder kroner til.

 • Solveig Ruud
  Journalist

Regjeringen går inn for å bruke 2,7 milliarder kroner i året for at pensjonistpar skal få økte pensjoner. Når ordningen er gjennomført fullt ut i 2017, vil hver av pensjonistene i et par få 4000 kroner ekstra – altså 8000 kroner mer tilsammen.

På topp og bunn av inntektsstigen

Tall fra Statistisk sentralbyrås inntekts— og skattestatistikk fra 2013 viser imidlertid det er forholdsvis stor forskjell på inntekter og formue mellom parene som skal få disse pengene og en gruppe som ikke får noe: enslige minstepensjonister.

Og det er de som ikke får noe, som desidert har minst fra før.

Enslige minstepensjonister hadde i 2013 i gjennomsnitt en inntekt etter skatt på knapt 195.000 kroner. Par der eldste person er 67 år eller eldre, hadde en samlet inntekt etter skatt på 557.000 kroner.

Pensjonist.pdf

Innbakt i disse tallene er en rekke inntekter i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Det kan være pensjoner fra arbeidsgiver og renter fra banksparing.

Billigere å bo to sammen

Når inntektene for enkeltpersoner i parforhold skal sammenlignes med inntektene for en enslig, er det vanlig å justere for besparelser man følger av at to deler utgiftene i en husholdning. Å dele den samlede inntekten for et par i to, vil derfor undervurdere hvor god råd paret egentlig har, sammenlignet med den som bor alene. Bruker man EUs metode for å justere inntektene, tilsier regnestykket at en samlet inntekt på 557.000 kroner pr. par kan sammenlignes med to individuelle inntekter på 370.000 kroner.

Med denne metoden for å beregne besparelsene ved å bo sammen, viser SSB-tallene, at hver enkelt i et pensjonistpar har nesten dobbelt så mye penger å bruke som den enslige minstepensjonisten.

Irrelevant, mener Frp

Det er Frp som har kjempet frem forslaget om å redusere avkortingen av pensjonen og gi pensjonistpar mer. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik gir uttrykk for at hverken tall over inntekt eller formue er særlige relevante i denne sammenhengen.

— Det er ikke dette saken dreier seg om, sier han og påpeker at ingen stiller spørsmål om hvorvidt en syk eller arbeidsledig skal få mindre støtte fra Nav selv om vedkommende er gift.

Nesvik poengterer at man har andre virkemidler for å heve minstepensjonen, men at saken om avkorting dreier seg om at hvert enkeltindivid skal ha sin pensjon.

Les også:

Les også

Syv grunner til at Frp kan få gjennom et dyrt pensjonsforslag de andre partiene er imot

50 prosent større formue

SSBs tall viser også at en person i et par i gjennomsnitt har rundt 50.000 kroner mer enn en enslig minstepensjonist i banken. Da er gjennomsnittstall for par delt i to – slik det er vanlige å gjøre når man sammenligner formue mellom enslige og par.

Hvis man inkluderer annen såkalt finanskapital, som for eksempel aksjer og penger i forskjellige fond, er finansformuen pr. person hos pensjonistparet rundt 50 prosent høyere enn hos den enslige minstepensjonisten.

Regnet pr. person i pensjonistparet hadde de i 2013 en gjennomsnittlig finansformue nær 790.000 kroner. Enslige minstepensjonister hadde i gjennomsnitt 522.000 i finansformue.

Les også

Thomas Boe Hornburg om pensjon: "Frps forslag er feil politikk på galt tidspunkt"

Treffer ikke helt

Par som er omfattet av disse tallene vil ikke samsvare helt med dem som får økt pensjonen etter Regjeringens forslag. I noen av SSB-parene vil den ene for eksempel være vanlig yrkesaktiv uten pensjonsinntekt. Paret vil derfor ikke umiddelbart være omfattet av Regjeringens forslag.

Men på den annen side er det etter pensjonsreformen 2011 mulig å ha full jobb og ta ut pensjon fra 62 år samtidig. De fleste som gjør dette vil være mellom 62 og 67 år, og de vil i disse årene ha en høy inntekt fordi de tar ut sin opptjente pensjon tidlig. Det drar i retning av at parene som faktisk får økt pensjon etter Regjeringens forslag vil ha en høyere inntekt enn parene i SSBs tall.

Pensjonsspørsmål er svært viktig for Frp. Her kan du se hva som skjedde med årets trygdeoppgjør:

Les også

 1. Frp-statsråd vil ikke gjøre som Frp sier

 2. Høyretopp frykter Frps oppførsel vil svekke trygdeoppgjøret

 3. Sandberg slår tilbake mot dobbeltspill-anklagene

 4. Solberg og Jensen nekter å svare om Frps hemmelige notat

 5. Carl I. Hagen er utålmodig for Frps pensjonistløfte til 2,6 milliarder

 6. Pensjonistforbundet raser mot «grisetakling» fra Frp

Les mer om

 1. Politikk
 2. Pensjon