Staten fortsetter å vokse - til tross for politisk mål om å stramme inn

Antallet ansatte i statsforvaltningen har økt mer enn i resten av samfunnet.

Regjeringskvartalet i Oslo sentrum er hjertet av statsforvaltningen.

Det kommer frem i en fersk rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

«Staten vokser», slår DFØ fast.

  • Fra 2017 til 2022 vokste statsforvaltningenstatsforvaltningenStatsforvaltningen i Norge er statens utøvende makt, det vil si Statsministerens kontor og departementene med deres underliggende virksomheter. De underliggende virksomhetene kalles forvaltningsorganer og inkluderer blant annet direktorater, tilsyn, statsforvalterne og kollegiale organer som styrer, råd og nemder samt forvaltningsbedrifter som Statsbygg. med 7,8 prosent - eller 12.674
    ansatte.
  • Til sammenligning økte det totale antallet sysselsatte i Norge med 6,5 prosent i samme
    periode.

Totalt har 13 av 16 departementsområder fått flere arbeidsforhold.

Det er særlig kunnskapssektoren som har vokst de senere årene. Fra 2017 til 2022, sto denne for ca. 70 prosent av veksten i antall ansatte i hele statsforvaltningen, kommer det frem i rapporten.

Den største veksten i denne sektoren er ved høgskolene og universitetene.

– Det finnes flere mulige forklaringer, men både strukturreformen og koronapandemien kan forklare deler av veksten, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

I rapporten viser det blant annet til at det ble bevilget 150 millioner kroner for at fagskoler, høyskoler og universiteter skulle lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter.

OsloMet oppgir som et eksempel at de ansatte 300 studentassistenter med disse pengene.

Erna Solbergs regjering, som satt fra 2013 til 2021, hadde et uttalt mål om om å kutte i byråkratiet.

Men som Aftenposten tidligere har omtalt, økte antallet ansatte i statsforvaltingen også under Solberg-regjeringen - dersom man justerte for omorganiseringer.