Ap-ordførere anklager egen regjering for «alvorlig tillitsbrudd»

Ap-toppene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand ber statsministeren bruke makten mot Sp og stanse oppsplitting av Kristiansand.

Kristiansands Ap-ordfører, Jan Oddvar Skisland, har storbyene i ryggen når han ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stanse oppsplittingen av Kristiansand.

«Nå er nok nok. KS og KS' storbynettverk anbefaler på det sterkeste at regjeringen ikke nok en gang overprøver lokalt fattede vedtak.»

Det skriver storbynettverket i en uttalelse. Ordførerne mener det vil være «et alvorlig tillitsbrudd» om regjeringen tvinger gjennom at nye Kristiansand kommune skal deles opp.

Brevet er signert av samtlige ordførere og byrådsledere i KS’ storbynettverk:

  • Jan Oddvar Skisland (Ap), ordfører i Kristiansand.
  • Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.
  • Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim.
  • Rune Bakervik (Ap), byrådsleder i Bergen.
  • Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger.
  • Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø.
  • Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum.
  • Monica Myrvold Berg (Ap), ordfører i Drammen.
Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), har undertegnet oppropet.

– Krystallklare

– Vi er veldig tydelige på at vi ikke finner oss i å bli overkjørt. Størsteparten av det politiske miljøet er krystallklare på at lokaldemokratiet ikke skal overkjøres, sier Kristiansands ordfører, Jan Oddvar Skisland (Ap).

Et stort flertall i bystyret ønsker at den nye storkommunen Kristiansand skal bestå. De vil derfor ikke gjennomføre noen folkeavstemning.

Men regjeringen går videre med planene om å la innbyggerne i de gamle kommunene Søgne og Songdalen avgjøre om de skal bryte ut.

Fredag sendte regjeringen ut pressemelding om en lovendring. Forslaget går ut på at Kommunaldepartementet skal kunne gjennomføre høringer blant innbyggerne i saker om endring av kommunenes grenser.

− Jeg registrerer at spørsmålet om hvor vidt departementet kan høre innbyggerne, er blitt debattert, både mellom politikere og jurister. Jeg mener det er ryddig og klokt med et tydelig hjemmelsgrunnlag, slik at en slipper slike diskusjoner i fremtiden, skriver kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i pressemeldingen.

Departementet legger opp til digitale avstemninger i gamle Søgne og Songdalen kommune.

– Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, skriver Gjelsvik.

Kristiansand vil arrangere en egen folkeavstemning i gamle Kristiansand kommune hvis Gjelsvik presser gjennom planen om en folkeavstemning blant innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen.

– En oppsplitting vil ha store konsekvenser økonomisk og ressursmessig også for gamle Kristiansand. Det vil koste minst 400 millioner kroner når 10.000 ansatte og en organisasjon som nettopp har bygget seg sammen, plutselig skal få andre arbeidsoppgaver og ansvar, sier Skisland.

– Menneskelige kostnader

De syv ordførerne og byrådsledere i landets største byer sendte også i juni en sterk oppfordring til regjeringen om å snu.

Nå følger de opp med oppsiktsvekkende sterk ordbruk:

– De økonomiske og menneskelige kostnadene vil være store ved en delingsprosess, og det er svært vanskelig å argumentere for at en deling av Kristiansand kommune er fremtidsrettet.

– Det er vanskelig å finne passende ord for byrden regjeringen legger på Kristiansands innbyggere, ansatte, pasienter, skoleelever og andre, heter det videre.

Tung valgkamp

Ordfører Skisland legger ikke skjul på at det blir «veldig tungt» for Ap å drive valgkamp i år.

– Det er veldig ødeleggende. Vi har vært veldig tydelige på at dette ønsker vi ikke. Det står til og med i Hurdalsplattformen. Vi ber om at Sp legger denne saken død og respekterer lokale vedtak, sier han.

Saken engasjerer lokalpolitikere i hele landet og legger seg på toppen av alle andre problemer Støre-regjeringen sliter med akkurat nå. Mens regjeringen leter etter løsning, ligger andre Ap-topper lavt:

– Jeg viser til ditt spørsmål om kommentar fra Raymond Johansen vedrørende storby-uttalelsen om Kristiansand. Johansen har ingen ytterligere kommentarer til dette nå, skriver Hege Ulstein, taleskriver og spesialrådgiver kommunikasjon i Oslo kommune.

Høyre: Støre må lytte

Høyres kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, har en krystallklar beskjed til regjeringen:

– Dette er en klar ordre til Støre, og nå må han lytte. Ellers vil tid og ressurser som skal brukes på å utvikle gode tjenester, ende opp med å bli sløst bort på oppdeling.