SV-lederen: Skattesirkus fra Høyre og NHO. Krever mer skatteøkning fra regjeringen.

SV krever hardere skattlegging av formuer, aksjer og millioninntekter for å redde Støre-regjeringens statsbudsjett.

SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) krever større skatteskjerpelser enn finansminister Trygve Slagsvold Vedum foreslår i statsbudsjettet.

Skatteskjerpelser blir en sentral i høstens budsjettforhandlinger. SV-leder Audun Lysbakken starter med å slå tilbake mot kritikken av regjeringens forslag.

– Det er veldig viktig å slå tilbake mot den voldsomme klagesangen fra NHO og høyresiden. De får det til å se ut som om et skattesjokk mot kapitaleiere og næringsliv.

– Det er bare tull, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Støre-regjeringen har definert SV som «foretrukken partner». Det betyr at Ap og Sp ønsker å skaffe flertall for statsbudsjettet gjennom forhandlinger med SV.

«Etter valget i 2021 har SV havnet i en avgjørende posisjon i Stortinget. Velgerne våre har nå muligheten til å få uttelling, til å flytte på makt og forandre Norge», skriver SV på hjemmesiden.

Den posisjonen vil SV-lederen bruke til å forsterke omfordeling og klimatiltak.

– I riktig retning

– Varsler statsbudsjettet en rødgrønn dreining fra Støre-regjeringen?

– Det er et budsjett som går i i riktig retning når det gjelder fordeling. Det gleder oss at vi får det første budsjettet på mange år som har mer rettferdig fordeling som mål. Så mener vi at det ikke er rettferdig nok, og ikke grønt nok, sier Lysbakken.

Ifølge ham må statsbudsjettet «gi større håndsrekning til folk som sliter med prisøkningene». Og det innebærer at Norge ikke i rute til å nå klimamålene, mener SV.

Han viser til at «den klart største del av skatteøkningene kommer fra kraftbransjen med 35 milliarder kroner». Den er i hovedsak er kommunalt og fylkeskommunalt eid.

Bedriftene må betale seks milliarder i avgift på de høyeste inntektene. To milliarder kroner tas inn på formue og to milliarder kroner i utbytte.

– Det er ikke sant at det er en stor skatteøkning for de med de store inntekter og store formuer. For en inntekt opp mot to millioner kroner er skatteøkningen på to hundrelapper i måneden. Det er er beskjedne skatteøkninger.

– Dette er sirkus fra høyresiden. Det viser først og fremst viser en utrolig prioritering av hvem de har omsorg for i en tid som der så tøff for så mange. Bildet som skapes av skatteøkningene er bare ikke riktig, mener Lysbakken.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det ser ut som SV og regjeringen ikke tar inn over seg at statens ekstrainntekter i et budsjett faktisk er ekstrakostnader for bedriftene. Han sier NHO er bekymret for konsekvensene budsjettet vil ha.

– Flere prosjekter er allerede stanset eller lagt på is på grunn av regjeringens skattegrep. Tenker SV fortsatt dette er tull?

Krever kraftig omfordeling

SV mener økonomien gir rom for «kraftig omfordeling til å finansiere tiltak for de som sliter med dyrtiden». SV blinker spesielt ut minstepensjonister, barnefamilier, studenter og andre som har det tøft nå.

Og partiet kritiserer at regjeringen vil bruke 43,8 milliarder kroner på bistand neste år. Det er langt under målet om 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI).

Budsjettforslaget innebærer en økning på 2,5 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett for 2022, men tilsvarer kun 0,75 prosent av anslått BNI.

Får å nå målet om 1 prosent av BNI måtte regjeringen ha plusset ytterligere 14,3 milliarder kroner på budsjettet.

– Derfor handler det nå om å skattlegge de største formuer, aksjer og millioninntekter hardere, mener Lysbakken.

Vil forhandle om oljeskattepakken

Uenighet om utslipp, olje- og gass var en viktig årsak til at SV forlot regjeringsforhandlingene i Hurdal i fjor høst. I forhandlingene om statsbudsjettet for 2022 fikk SV utsatt 26. konsesjonsrunde i ett år. Det innebar at nye, umodne felt ikke ble åpnet for leting og utvinning av olje og gass.

SVs klimatalsperson Lars Haltbrekken blinket nylig ut fem saker som blir viktige for partiet:

  • Redusere eller fjerne den gunstige oljeskattepakken som ble utformet under koronakrisen.
  • Forhindre utbygging av Wisting-feltet
  • Stans i leting i TFO-områder (tildeling i forhåndsdefinerte områder). I motsetning til de nummererte konsesjonsrundene, som tar for seg umodne deler av sokkelen, handler de årlige TFO-rundene om leting på modne deler av sokkelen som allerede er åpnet.
  • Sette nye grenser for leting etter olje og gass

– Det er gledelig at regjeringen åpner for forhandlinger om oljeskattepakken som de tidligere har avvist. Det oppfatter jeg som en erkjennelse av det den elleville oljeskattepaken var feil, sier SV-lederen.

Ap: Tidenes mest omfordelende budsjett

Aps finanstalsperson og sjefforhandler Eigil Knutsen er ikke enig i at det puslete skatteøkninger.

– Det er kanskje er tidenes mest omfordelende statsbudsjett. Vi henter inn penger fra de som har tjent veldig mye penger på strømkrisene og fra skattekuttene under Solberg-regjeringen. Og fordeler de tilbake til folk med lavere og midlere inntekter, sier han.

Regjeringen har kommet SV et stykke i møte ved å stramme inn oljeskattepakken. Men Knutsen legger ikke skjul på at Ap og Sp står langt fra SV i spørsmål om klima og energi.

– Det er en fundamental uenighet mellom Ap og Sp på den ene siden og SV på den andre siden om olje- og gasspolitikken, sier han.