Høyre vil ha Støre på banen om rapportbråket i Kommunaldepartementet

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsviks (Sp) beslutning om ikke å publisere en rapport departementet bestilte, møter kritikk fra flere hold. Høyre ber Støre svare.

Høyre ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svare på spørsmål om beslutningen til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om å ikke publisere en rapport om valgpåvirkning på Kommunaldepartementets nettsider.

Nationen skrev fredag at Gjelsvik ikke ville publisere rapporten fordi han mente funnene kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter.

Rapporten er i ettertid publisert på nettsidene til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som sto bak rapporten.

FFI mener beslutningen bryter med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning, åpenhet og offentlighet.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning, sa Sp-statsråden til avisen.

Hans begrunnelse sjokkerer Høyres tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som har levert skriftlige spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om saken.

– Ekstremt alvorlig

– Det er ekstremt alvorlig at den statsråden som har ansvar for valggjennomføring og å vurdere risikobildet opp mot norske valg, bare avfeier deler av en rapport hans eget departement selv har bestilt – fordi han ikke liker konklusjonen, sier hun til VG.

Søreide, som nå leder utenriks- og forsvarskomiteen, mener Gjelsviks begrunnelse for ikke å publisere, er «helt oppsiktsvekkende».

MDG: Uheldig signal

Også MDG reagerer sterkt på den manglende publiseringen.

– Det sender et uheldig signal om at vi egentlig ikke trenger forskning og økt innsikt i de farene som rapporten tar opp, sier fungerende partileder Arild Hemstad i MDG i en kommentar til NTB.

Les også

Rapport om uønsket valgpåvirkning blir ikke publisert – Gjelsvik får kritikk

Han peker på at utenlandsk påvirkning er blitt avslørt i flere sammenhenger, som brexit og USA-valget, og at verden og alle land opplever at det er økt fare for påvirknings- og etterretningsvirksomhet fra aktører som Russland og Kina.

– Vi trenger en regjering og statsråder som klarer å erkjenne at dette er et reelt problem. Det virker ikke som om Gjelsvik er den rette til å gjøre dette, sier han.

Venstre: Flytt ansvaret

Venstre mener statsministeren må vurdere å frata Gjelsvik ansvar for sikkerheten og gjennomføring av valg. På bakgrunn av det som har skjedd, bør det vurderes å flytte ansvaret til et annet departement og en annen statsråd, mener partiets stortingsrepresentant Grunde Almeland, som leder kulturkomiteen.

Han mener at statsråden åpenbart ikke forstår poenget med uavhengig forskning.

– Rapporten drøfter hvilke konsekvenser ulike scenarioer for påvirkning av norske valg kan ha og hvilket handlingsrom valgmyndighetene har til å forebygge og håndtere dem. Det er vanskelig å ha tiltro til at Gjelsvik tar trusselbildet som valggjennomføringen faktisk står overfor, på alvor, sier Almeland.

Han har nå sendt ham spørsmål i Stortinget der han ber kommunalministeren om å utdype beslutningen.

– Det er svært alvorlig at Gjelsvik ikke vil publisere en rapport bestilt av hans eget departement, tilsynelatende fordi det bryter med hans politiske syn, tilføyer Venstres Grunde Almeland.

Sent mandag ettermiddag, etter at denne saken ble publisert, ble det klart at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) likevel vil publisere rapporten.