38 politikere må betale mer i skatt etter pendlerboligsakene

Etter sakene om Stortingets pendlerboliger gikk Skatteetaten i gang med en kontroll av Stortinget og Statsministerens kontor. Nå har de gjort et vedtak.

11 saker handler om tilleggsskatt etter skatteetatens kontroll. Man får bare tilleggsskatt om manglende opplysninger har gitt deg en skattemessig fordel.

Etter Aftenpostens pendlerbolig-avsløringer i fjor gikk Skatteetaten i gang med en kontroll av Stortingets og Statsministerens kontors (SMK) pendlerboligsaker.

Den er nå avsluttet.

Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig, slår Skatteetaten fast.

Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker. Du får bare tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt deg noen skattemessig fordel.

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen.

Det er ennå ikke klart hvilke politikere som får endret skatten sin.

Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne. Det er totalt 38 politikere som må betale mer i skatt.

Skatteetaten har kontrollert 290 politiker-saker, men har kun gransket årene fra 2017 til 2020.

Aftenpostens avsløringer handlet blant annet om ulike måter politikere har ordnet seg med pendlerbolig.

Tre SV-politikere må betale mer i skatt

Kommunikasjonsansvarlig i SV, Siri Gjørtz, bekrefter at tre SV-politikere fått skattekrav, men at ingen av de har fått krav om tilleggsskatt.

Dette er Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås.

– Vi har ingen ytterligere kommentar før de har fått gått nøyere inn i brevet fra skatteetaten og vurdert veien videre.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er en av politikerne som er blitt ilagt økt skatt.

Stortinget: Fått krav på over en million kroner

Et annet tema i avsløringene har vært at Stortinget og SMK kan ha betalt for lite i arbeidsgiveravgift. Dette får de to institusjonene nå krav om fra skatteetaten.

Den totale summen skatteetaten vil kreve inn fra Stortinget, er på drøyt en million, nærmere bestemt 1.019.284 kroner.

38.815 kroner kommer på toppen av dette som en tilleggsskatt.

SMK opplyser at Skatteetaten mener de burde ha betalt i alt 195.889 kroner mer i arbeidsgiveravgift. SMK er ikke ilagt tilleggsskatt.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier at det er en alvorlig sak for Stortinget.

– Det som kommer nå er et endelig vedtak. Det må vi forholde oss til. Vi skal selvfølgelig gjøre opp for oss, sier Gharahkhani til Aftenposten.

Før Stortinget svarer Skatteetaten, skal det være et møte med de parlamentariske lederne. Deretter vil presidentskapet behandle skattekravet.

Støre: Har vært ganske personlige forhold

Tidligere har både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) kjempet mot skattekravene.

SMK vil ikke si om de kommer til å betale inn økt arbeidsgiveravgift etter dagens tiltak.

– Vi har i dag mottatt et 75 siders vedtak fra Skatteetaten. Skatteetatens vedtak er omfattende, med mange faktaopplysninger og vurderinger. Vi skal nå gå grundig gjennom dette, sier Anne Kristin Hjukse i SMK.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Aftenposten at han ikke kjenner identiteten til dem som har fått et skattekrav mot seg.

– Men jeg vet at i noen tilfeller er det ganske personlige og private forhold som kan ha vært berørt. Jeg ser at noen velger å stå frem med det. Andre kan ha andre årsaker.

– Kan du forstå at det kan skape mistillit blant folk?

– Det får vi ha respekt for. Det viktige nå er at skattemyndighetene har tatt tak i det og gått igjennom det grundig. Det viser at vi må ha håp om at disse uklarhetene opphører. Det er negativt for omdømmet til politikken at det reises spørsmål om ressurser er brukt på riktig måte. Og regelverket må bli så klart at slike situasjoner ikke oppstår igjen.

Tina Bru fikk et skattevarsel på grunn av en pendlerboligsak. Den er nå lagt bort av skatteetaten.

Tidligere i år ble det klart at Tina Bru (H) også hadde fått et varsel. Denne saken er nå lagt bort av skatteetaten, sier Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen.

Moxnes: – En skatteskandale

– Dette er en skatteskandale. Nå bekrefter Skatteetaten med vedtak at godt over én av ti stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer de siste årene har betalt for lite i skatt, på grunn av manglende fordelsbeskatning av pendlerboliger, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han er kritisk til holdningen som Stortinget og SMK har hatt til skatteetatens varsler og kaller den «aktivistisk».

– Nå må Stortinget og Statsministerens kontor klart og tydelig følge skattemyndighetenes vedtak. Jobben deres nå er å sørge for den oppryddingen som er helt nødvendig for å gjenoppbygge tilliten, sier Moxnes.

Aftenposten retter:

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Anette Trettebergstuen måtte betale tilleggsskatt. Det stemmer ikke. Hun må betale mer i skatt, men har ikke fått krav om tilleggsskatt.