Politikk

Massiv satsing for å bekjempe vold mot barn

KrF vil ha massiv satsing på tiltak for å bekjempe vold mot barn – og sikrer flertall for tiltakene sammen med de rødgrønne partiene.

- Ja, dette vil koste, men det er samtidig viktig å ta med seg av vold i nære relasjoner koster samfunnet enorme summer, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Olav Olsen

 • Robert Gjerde

De rødgrønne partiene, sammen med Venstre, varsler allerede nå sin tilslutning til en plan som vil forplikte regjering og storting over flere år med øremerkede midler.

Anders Anundsen Braastad, Audun

Etter det Aftenposten forstår har holdningen i regjeringspartiene så langt vært lunken. Justisminister Anders Anundsen (Frp) viste til Regjeringens egen tiltaksplan – «En god barndom varer livet ut» – i Stortingets spørretime nylig, da han ble spurt av Ropstad om han ville støtte KrFs forslag.

Bare gode intensjoner

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier Regjeringens tiltaksplan har mange gode intensjoner, men mangler forpliktelser.

Les også:

Les også

Fem grunner til at Anundsen og co. bør bry seg

— Vi håper regjeringspartiene kommer oss i møte. Nå forhandler vi i komiteen. Men for KrF er gjennomslag for en opptrappingsplan så viktig at vi selvsagt søker støtte der vi kan, sier Ropstad. Justiskomiteen avgir innstilling i saken 2. juni.

Samarbeidsavtalen mellom KrF og Venstre og Regjeringen åpner for at sentrumspartiene kan søke støtte hos opposisjonen hvis de ikke når frem overfor regjeringspartiene.

— Noen kommer til å bli drept

— «Alle» er enige om at noe må gjøres. Vi sa «aldri mer» etter Christoffer-saken. Likevel skjer det igjen. Vi vet at tusenvis av barn utsettes for vold og kommer til å bli utsatt for vold. Noen kommer også til å bli drept. Nå må det forpliktende handling til, sier Ropstad.

Les også:

Les også

Økte strafferammer redder ikke barn

Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at 5 prosent av befolkningen utsettes for alvorlig vold av sine foresatte i oppveksten. Konsekvensene for disse barna betegnes som svært alvorlige (se faktaboks).

Øremerking avgjørende

KrFs opptrappingsplan er laget etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse (1998–2008) som ga et markant løft i psykiatritilbudet i Norge.

— Evalueringen av psykiatriløftet, som ble fremmet av daværende helseminister Dagfinn Høybråten, viser at flere av målene ble nådd. Øremerking av midler var, ifølge evalueringen, en suksess som bidro til god måloppnåelse. Det må vi lære av, sier Ropstad.

— Derfor har vi et forslag om å styrke forebygging, avdekking, etterforskning og oppfølging av barna. - Dette vil koste milliarder. Har dere regnet på dette?

— Både og. Men dette er sektorovergripende. Det er Regjeringens utredningsapparat som er best i stand til å lage en opptrappingsplan og tallfeste den. Ja, dette vil koste, men det er samtidig viktig å ta med seg at vold i nære relasjoner koster samfunnet enorme summer. I tillegg kommer kostnader det enkelte offer bærer selv.

- Enorme konsekvenser

Lene Vågslid (Ap) sier Arbeiderpartiet i all hovedsak vil støtte KrFs forslag.

Lene Vågslid Arbeiderpartiet

— Ja, dette vil vi støtte. Mye av dette er en god oppfølging av det den rødgrønne regjeringen startet, bl.a. med justisminister Knut Storbergets etablering av barnehus.

Les også:

Les også

Stortinget bør ta regien i kampen mot familievold

Vågslid sier Ap ikke er glad i øremerkede midler.

— Men dette er et område som krever øremerkede midler. Det dreier seg om barn som utsettes for alvorlig kriminalitet, med enorme konsekvenser.

Også SV og Sp vil støtte KrF. Venstre er ikke representert i justiskomiteen, og har ennå ikke vurdert KrFs forslag.

Iselin Nybø Varfjell, Fredrik

— Men dette er vi veldig positive til, sier Iselin Nybø (V).

— Det er flott at KrF løfter dette frem. Vi vil med det første ta stilling til dette, sier hun.

Kirsti Bergstø (SV) sier SV støtter KrFs initiativ:

— Vold mot barn er en alvorlig kriminalitet som dessverre forekommer i langt større omfang enn de fleste orker å ta inn over seg.Det er et politisk ansvar at barn ivaretas nårvoksne utsetter barn for vold, omsorgssviktog overgrep i stedet for å gi dem trygghet.Derfor vil jeg berømme Krf for å ta et viktig initiativ.

— Forslagene som fremmes bygger videre på arbeid og satsninger som SV satt i gang da vi var i regjering. Det er svært viktig at dette arbeidet fortsetter med full tyngde. Voldsutsatte barn trenger politikere som våger, ikke venter. Derformåpartier som står på barnas side jobbe sammen.

 1. Les også

  Kronikk: Mot til å handle på barnas vegne

 2. Les også

  Sovende paragraf kan redde barn fra vold

 3. Les også

  Løft mot familievold kommer ikke av seg selv

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Vold mot barn
 2. Politikk

Vold mot barn

 1. NORGE

  Ny studie: 1 av 20 barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet

 2. NORGE

  Brudd på hodeskallen og brudd. For første gang er alvorlige voldssaker mot små barn gjennomgått systematisk.

 3. NORGE

  Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

 4. DEBATT

  Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

 5. NORGE

  Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

 6. NORGE

  Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av