Frp: - Den store endringen i alkoholpolitikken kommer ikke

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen vil likevel ikke være med på at KrF har fått for stor innflytelse i den nye regjeringens alkoholpolitikk.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen sier man ikke kan forvente seg en stor endring i alkoholpolitikken fremover.
  • Christine Spersrud Haug

«Regjeringen vil la Vinmonopolet holde åpent de samme dager som butikkene kan ha ølsalg» , lyder ett av punktene i den nylig fremlagte politiske plattformen til Siv Jensen og Erna Solberg.

Formuleringen innebærer i praksis at de dager det er mulig å kjøpe øl på butikken, skal det også være mulig å kjøpe vin på polet, opplyser Frps nestleder, Ketil Solvik-Olsen.

KrF er inneforstått med formuleringen under sonderingssamtalene, understreker han.

Aftenposten får det også bekreftet fra KrF, at de under sonderingene i Nydalen har akseptert at polet fra nå av skal være åpent også på Pinseaften.

— Åpner dette for at man kan utvide ølsalget, og dermed også åpningstidene på Vinmonopolet?

— Dette må vi komme tilbake til i samtaler med KrF. Vi ønsker i utgangspunktet at butikkene kan selge alkohol så lenge de holder åpent, slik at vi kan unngå gardinene. Men i vår avtale med Krf står det at hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast. Det vil derfor ikke bli store endringer, men heller justeringer innenfor rammene som allerede eksisterer.

- Ett forlik vi kan leve med

- Er Frp skuffet over at man ikke har klart å bli enige om en mer liberal alkoholpolitikk?

- Vi får ikke en veldig liberalisering. Når man skal samarbeide må man gi og ta, og vi får bort en del ting som vi synes er unødvendige reguleringer. Men den store endringen i alkoholpolitikken kommer ikke. Man vil se små forbedringer. Mange nordmenn er allerede relativt fornøyde med ordningen med Vinmonopol, og vi videreformidler en ording som har støtte blant folket. Det er ett forlik vi kan leve med.

- Åpner formuleringene i den politiske plattformen for økt liberalisering av alkoholpolitikken?

— I samarbeidsavtalen som ble inngått for å få et styringsdyktig Storting fikk Krf gjennomslag for sine synspunkter, og dette var vi klar over før de reelle forhandlingene fant sted.

Enighet internt

- Har KrF fått for stor innflytelse i den kommende regjeringens alkoholpolitikk?

— Nei, de har fått viktig innflytelse, og vi har måtte gi oss på noen ting. Vi har diskutert dette internt, og ingen har reagert på dette med alkoholpolitikken. Det er viktig for oss å ha et avklart flertall i Stortinget når vi skal diskutere de store sakene. Det er derfor ikke problematisk for oss å ha gitt litt ekstra i alkoholpolitikken. Det vi har gitt etter for har ikke smertet oss. Alt i alt har vi foretatt noen forbedringer som er bra, men de store slagene vil komme på andre politikkområder. Nå får vi dessuten en mulighet for å åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter.

- Hva innebærer dette, egentlig?

- Epledyrkere, for eksempel, kan få eget alkoholutsalg på gården sin. Dette vil styrke norske arbeidsplasser og distriktsnæringen. Småprodusenter får muligheten til å selge direkte til kundene. Det er ett skritt i riktig retning, og vi vil se et større mangfold og få flere norske produsenter på banen

- Så det blir ikke aktuelt med «Pol i butikk» de neste fire årene?

— Det må vi diskutere med Krf. Det er viktig å sørge for å ha pol-utsalg rundt omkring. Under Bondevik-regjeringen ble det åpnet flere pol, og det å kombinere pol og butikk er praktisk, men dette må vi diskutere med våre samarbeidspartnere. Så lenge Krf ikke opplever dette som en fullstendig frislipp, kan det bli en løsning noen steder.

- Tar det til etterretning

Les også

Her er regjeringsplattformen

Line Henriette Hjemdal, helsepolitisk talskvinne i Krf, sier til Aftenposten at de er fornøyd med alkoholpolitikken til den blåblå regjeringen slik den fremtilles i den nye politiske plattformen. Hun understreker likevel at partiet tar til etterretning at de nye regjeringspartiene utvider åpningstidene på Vinmonopolet.

— Vi har en klar politikk i en annen retning, og vi forutsetter at Høyre-Frp-regjeringen fører en restriktiv alkoholpolitikk på andre områder, sier hun.

Og legger til:

— I regjeringserklæringen som er lagt på bordet er det ingen liberalisering innenfor alkoholpolitikken med unntak av åpningstidene, og vi forventer at det ikke legges opp til en liberalisering. Det som preger erklæringen er det at de ønsker å hjelpe de med rusproblemer, lette overgangen mellom avrusning og rehabilitering og bedre bosituasjonen for de som er under rehabilitering, og på dette området har Frp tilslutning fra KrF.

— Disse sakene preger den politiske plattformen og det er KrF glade for.

Vil føre en solidarisk ruspolitikk

- Blir det aktuelt med «pol i butikk» for KrF de neste fire årene?

- Dette er spekulasjoner som ikke er av interesse, og som heller ikke nevnes noe sted i regjeringsplattformen. Det vil ikke denne regjeringen gå inn for, slik jeg leser dokumentet.

- Hvordan vil norsk alkoholpolitikk se ut dersom KrFfikk bestemme?

— Krf har ikke oppslutning til dette, men vi ønsker å føre en solidarisk ruspolitikk gjennom en nøkkelposisjon på Stortinget. Det skal de som sliter med rus og deres pårørende merke de neste fire årene, gjennom et aktivt samarbeid med idelle og frivillige lag og organisasjoner og i samarbeid med regjeringen.