Hevder Ola Borten Moe forsøkte å stoppe varsel mot rådgiveren sin i 2013

Tidligere Sp-rådgiver Ivar Vigdenes vedgår at det var han som sendte en upassende melding til tidligere leder i Natur og Ungdom, Silje Ask Lundberg. Ola Borten Moe skal ifølge Lundberg ha forsøkt å stoppe henne fra å varsle om hendelsen.

Tidligere leder i Natur og Ungdom,  Silje Ask Lundberg, jobber i dag i Naturvernforbundet. I en Facebook-melding forteller hun om et varsel hun kom med til Statsministerens kontor i 2013.

Tidligere leder i Natur og Ungdom, Silje Ask Lundberg, opplyser i en Facebook-post at hun i 2013 varslet Statsministerens kontor (SMK) mot upassende oppførsel og kommentar om at hun var «sexy» fra en politisk rådgiver.

«Det stemmer at jeg hadde en tone ovenfor Silje som jeg, når jeg ble gjort bevisst på dette, ser at jeg ikke burde ha hatt. Jeg tok kontakt med en gang og beklaget, og vi har ikke noe uoppgjort i dag. Jeg har ingen flere kommentarer», skriver Vigdenes i en SMS til Aftenposten onsdag ettermiddag.

Lundberg hevder at sjefen til Vigdenes, en statsråd, forsøkte å hindre henne i å varsle. Lundberg navngir ikke statsråden i Facebook-innlegget, men statsråden Vigdenes jobbet for i 2013 var altså Ola Borten Moe.

Borten Moe og Vigdenes har de siste ukene også vært gjenstand for mye omtale i forbindelse med at Liv Signe Navarsete i 2016 mottok en svært upassende messenger-melding. Begge deltok på den famøse hytteturen i Storlien i Sverige fra hvor messenger-meldingen med teksten «Vi har lyst på fitta di» ble sendt fra.

Det er fortsatt ikke avklart hvem som sendte meldingen til Navarsete. Onsdag ble det klart at politiet heller ikke vil etterforske saken.

«Vedkommende oppførte seg «i overkant uformell og flørtete». Det skriver Lundberg i et innlegg på Facebook i dag.

– Denne saken har nå kommet opp igjen og jeg er blitt kontaktet av media gjentatte ganger den siste uka, med spørsmål om hendelsen. Utover denne posten kommer jeg ikke til å kommentere saken, skriver hun.

Lundberg sier at hennes varsel i 2013 handlet først og fremst om «en politiker som ikke var bevisst sin egen rolle – og makt – i møte med en ungdomsorganisasjon, og at SMK burde gjøre noe for å sikre at dette ikke skjedde igjen.»

Skjedde før regjeringsskiftet

Ifølge den tidligere lederen i Natur og Ungdom skjedde episodene i perioden 2012/2013 - altså under den rødgrønne regjeringen.

På dette tidspunktet var Ivar Vigdenes politisk rådgiver for olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Lundberg skal ha varslet SMK via en stortingsrepresentant og ble lovet full anonymitet.

– Som leder i Natur og Ungdom møtte jeg ved flere møter og sammenkomster denne politikeren og oppfattet tonen som i overkant uformell og flørtete.

– Da jeg fikk en melding etter en TV-opptreden med en kommentar om at jeg var «sexy på tv», diskuterte vi i ledelsen i Natur og Ungdom om vi burde varsle SMK om dette, skriver hun.

Skal ha blitt oppringt av statsråden

Natur og Ungdom skal ha latt saken ligge frem til vedkommende gikk av, fordi de ikke ønsket spekulasjoner omkring sine motiver. Målet med varslingen var at «SMK skulle gi klar beskjed til regjeringsapparatet om hvordan man skulle omgås representanter fra ungdomsorganisasjoner.»

«Så vidt jeg vet, gikk det aldri ut noen slik melding fra SMK», skriver hun.

– Vi mente – og jeg mener fremdeles – at oppførselen jeg, som representant for en ungdomsorganisasjon, hadde møtt fra en i den politisk ledelse i et departement, ikke var akseptabel.

Saken tok en ny og alvorlig vending kort tid etter at varselet ble levert, ifølge Lundberg: Hun skriver at hun ble oppringt av statsråden i departementet der den politiske rådgiveren jobbet. Lundberg navngir ikke statsråden i innlegget, men statsråden Vigdenes jobbet for var altså Ola Borten Moe.

– I denne samtalen ble jeg fortalt at jeg overreagerte, at vedkommende bare så på oss som venner – og at jeg hadde handlet feil ved å varsle SMK, fordi jeg burde tatt dette direkte opp med vedkommende, hevder Lundberg.

– Mot slutten av samtalen ble det foreslått at jeg bare skulle droppe saken, noe jeg også gjorde. Like etter ringte vedkommende, beklaget og la seg flat, skriver hun.

– Er det riktig at du ringte henne og sa at hun overreagerte, Ola Borten Moe?

– Jeg tok opp dette med Ivar med en gang vi fikk melding om at dette var upassende. Han beklaget og tok selv initiativ til å ta kontakt for å beklage direkte. Saken ble håndtert så raskt jeg fikk kjennskap til den. Den tilbakemeldingen mener jeg også den som sa ifra fikk, svarer tidligere statsråd Ola Borten Moe i en sms til Aftenposten.

– Men stemmer det at du ringte og sa at hun overreagerte?

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning. Min hensikt var å ta dette på alvor og rydde opp så fort som mulig. Hvilket ble gjort, skriver Borten Moe i en sms.

– Aldri følt meg så liten og dum

Lundberg skriver at hun aldri har følt seg «så liten og dum som jeg gjorde i løpet av telefonsamtalen med statsråden», og at hun fryktet hun hadde overreagert.

– Så kom #metoo. Og det fikk meg til å skjønne at det ikke var jeg eller Natur og Ungdom som skulle føle oss dumme på grunn av det som hadde skjedd, fortsetter hun.

Ifølge Lundberg var det ingen anonymitet i håndteringen av varselet.

– SMK tok aldri kontakt med meg. Jeg har senere fått vite at partiapparatet aldri ble varslet om saken heller. I stedet ble den forsøkt løst på bakrommet, gjennom en telefonsamtale hvor jeg ble bedt om å droppe saken. Og det som hadde vært målet mitt – nemlig bevisstgjøring rundt maktforhold og roller i regjeringsapparatet, den kom ikke, forteller hun.

I januar i år tok hun kontakt med generalsekretæren i partiet. Det viste seg ifølge Lundberg at varslet ikke var blitt tatt videre til partiapparatet den gang.

– Varslingsapparatene må bli bedre enten det er i partier, eller ved statsministerens kontor. Jeg synes det er svært synd at det gikk såpass lang tid før det politiske Norge våknet. Så håper jeg også at et slik varsel i dag ville blitt møtt på en helt annen måte enn det jeg gjorde, slutter Lundberg som sier seg ferdig med saken etter at vedkommende har beklaget.

Erik Lahnstein: Kan ha mottatt en slik melding

Sps «mann» på SMK i 2013 var statssekretær Erik Lahnstein (sp). Han sier han ikke kan huske å hå fått et slikt varsel fra Lundberg, men han kan heller ikke utelukke det.

– Det var mye turbulens akkurat da rundt Vigdenes' og Borten Moes forhold til Navarsete. Jeg var personlig opptatt av ikke å være en del av noen side, fordi jeg hadde en jobb å ivareta på SMK for alle statsrådene og for partiet. Så hvis jeg fikk en slik henvendelse, noe jeg ikke kan erindre, så vil jeg tro at jeg hadde sendt den videre til dem med personalansvar ved SMK, stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen eller visestabssjef Rita Skjærvik og/eller til partiet, sier Lahnstein.

– Jeg er altså ikke i stand til å erindre at jeg har mottatt en slik melding. Men det er det er fem år siden, så jeg kan heller ikke utelukke at jeg har fått en slik henvendelse.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) bekrefter i en SMS til Aftenposten at Lundberg tok kontakt med SMK, men han vil ikke kalle det et varsel.

– Jeg fikk en henvendelse om en politisk rådgiver. Jeg fant det naturlig å be den aktuelle statsråden undersøke saken. Etter en tid meldte statsråden tilbake at saken var undersøkt, og at det etter statsrådens vurdering ikke var grunn for ytterligere tiltak. Ut fra denne tilbakemeldingen konkluderte jeg med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken, skriver Schjøtt-Pedersen i en tekstmelding.

Ifølge Schjøtt-Pedersen mottok han kun ett varsel i den tiden han var stabssjef på SMK.

– I løpet av tiden på SMK mottok jeg ett, og bare ett. Det ble håndtert umiddelbart. Vedkommende statssekretær varslet sin avgang i løpet av samme dag, skriver han i en SMS.

Navarsete: Burde blitt orientert

Sp-leder i 2013, Liv Signe Navarsete, mener hun burde ha blitt orientert varselet mot Vigdenes i 2013.

– Partilederen burde ha blitt orientert av SMK om et varsel mot en politisk medarbeider i eget parti. Slike rutiner håper jeg nå er på plass, slik at partileder kan bidra til å rydde opp. Det er ellers kjent at Ivar Vigdenes måtte trekke seg som politisk rådgiver i 2013 etter en helhetsvurdering, sier Navarsete til NTB.