Politikk

Hans Kristian Amundsen sier opp som leder av Aps sekretariat på Stortinget

Hans Kristian Amundsen sier opp som leder av Aps sekretariat på Stortinget for å «løse opp i en fastlåst situasjon» med Kjersti Stenseng, skriver Amundsen i et innlegg i Nordlys.

Hans Kristian Amundsen har sagt opp stillingen som leder av Aps sekretariat på Stortinget.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
Hans Kristian Amundsen har sagt opp stillingen som leder av Aps sekretariat på Stortinget.

Amundsen fratrer stillingen mandag, samme dag som partiets ekstraordinære landsstyremøte. Rådgiver Snorre Wikstrøm er konstituert som leder av sekretariatet. Avgangen hans skjer to dager etter at to rådgivere sa opp sine stillinger i stortingsgruppen.

– Jeg er takknemlig for å ha fått jobbe med sentrale spørsmål i Arbeiderpartiet siden 2011, først i regjering og de siste fire årene på Stortinget. Nå slutter jeg for å bidra til at partiet kan legge strid bak seg og samles om de viktige politiske oppgavene som venter, sier Amundsen i en pressemelding søndag kveld.

Bredside i en artikkel i Nordlys

Men i et innlegg i Nordlys med tittelen utdyper han hvorfor han sier opp:

«Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene. Det tjener ingen hensikt å fordele skyld og uskyld for at det er blitt slik. Jeg håper bare at det nå kan bli klima for et tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen av sekretariatet på Stortinget og ledelsen av partikontoret på Youngstorget,» skriver han.

Og fortsetter:

«Jeg skriver åpent om dette fordi et av to budskap fra meg til Gardermoen handler om åpenhet. Vi har dessverre etterlatt et inntrykk av mangel på åpenhet om varslersakene. Det er dumt, og det taper vi som parti på. Se bare på norsk idrett. Drevet fra skanse til skanse har ledelsen i den flotte bevegelsen tapt tillit som åpenbart har skadet idrettens renomme.»

Kritisk til manglende åpenhet

Amundsen kritiserer i innlegget manglende åpenhet i varslersakene:

«Åpenhet biter ikke. Tvert imot: åpenhet bygger lojalitet og gjør organisasjonen trygg og sterk.»

«Mitt andre budskap handler om kultur. Jeg er uenig med dem som med bred pensel maler en ukultur i Arbeiderpartiet. Det store flertallet er hardt arbeidende og lojale mot våre verdier. Det er disse som nå med autoritet sier stopp i sosiale medier,» skriver han.

– Det var en bredside?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Jeg er forsonende. Jeg ser på det som samler og ikke det som splitter, sier Amundsen til Aftenposten.

Han sier at han skal starte for seg selv og ønsker å skrive og analysere mer.

– Når tok du avgjørelsen?

– I dag, men den har modnet over tid.

– Hadde du gått av uten varslerbråket?

– Det vet jeg ikke, men nå er det er jo det som har utløst dette. Men jeg forlater denne jobben med lav puls, sier Amundsen som avslutter sitt innlegg i sin gamle avis med at han mener at Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre er den beste duoen til å lede Ap videre.

  • Hadia Tajik: Jeg er ikke en taus potteplante til pynt
Amundsen begrunner forholdet til partisekretær Kjersti Stenseng som en av grunnene til at han sier opp som leder av partiets sekretariat på Stortinget.

Kort takk fra Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer via sin pressetalsperson Camilla Ryste at han i kveld ikke har anledning til å kommentere Amundsens avgang utover den pressemeldingen han har sendt ut.

Der heter det:

– Jeg vil takke Hans Kristian Amundsen for hans lange innsats for partiet, som statssekretær, som leder av sekretariatet i Stortinget og som en viktig medarbeider for meg.

Oppgjør med ryktene

Amundsen skriver også at han den siste tiden er blitt utsatt for «rykter og usannheter», og viser til at han de siste dagene har fått flere henvendelser fra medier som har fått tips om at det foreligger varslersaker mot han.

– Vi er ikke er tjent med å jakte på «skyldige» hverken i den ene eller andre leiren etter de siste ukenes opprivende hendelser. For min del vil jeg blankt tilgi den eller de som har satt ut ryktene om meg, skriver han.

Intern strid

Det har vært et anstrengt forhold mellom Amundsen og partisekretær Kjersti Stenseng i forbindelse med varslersakene i Ap.

Stenseng vil ikke kommentere Amundsens avgang, opplyser Tale Jordbakke, Stensengs pressekontakt.

I tillegg har det åpenbart vært spenninger mellom Amundsen og Anniken Huitfeldt som leder Aps kvinnenettverk. Totalt har 11 rådgivere sluttet i Aps stortingsgruppe. Noen av dem som følge av nedbemanning etter det dårlige valgresultatet, andre av politiske grunner.

Det er dårlig ledelse og håndteringen av flere saker i forbindelse med valgkampen, uroen i staben og spesielt håndteringen av varslingssakene mot Giske som skal ligge bak konflikten.

Flere av varslerne har på sin side fremhevet Amundsen som en god støtte i en vanskelig periode. Det er Stenseng som har hatt ansvaret for varslingssakene i partiet sammen med partileder Jonas Gahr Støre.

At Stenseng og Amundsens ulike roller og innfallsvinkler til varslersakene, kan forklare en del av konflikten, har en kilde nær Ap-ledelsen fortalt Aftenposten.

Det gikk så langt at Stenseng, uten Støres viten, før jul gikk åpent ut og kritiserte Amundsen i sentralstyret, et høyst spesielt øyeblikk i partiets historie.

Kamp mellom Youngstorget og Stortinget

Splittelsen mellom de ansatte på Stortinget og partikontoret har boblet til overflaten. Fredag rykket klubblederen ved partikontoret, Jan Thore Marthinsen, ut og refset stortingsgruppens ansatte for å fremme kritiske synspunkter i mediene fremfor å ta det internt. Tidligere er rådgiverkorpset i stortingsgruppen blitt beskyldt for å lekke til mediene.

Amundsen var i flere år statssekretær hos statsminister Jens Stoltenberg og etter valget i 2013 har han ledet sekretariatet i Aps stortingsgruppe. Han er tidligere journalist og var blant annet sjefredaktør i Nordlys.

Les mer om

  1. Varslersaken i Ap
  2. Stortinget
  3. Arbeiderpartiet (Ap)
  4. Seksuell trakassering
  5. Jonas Gahr Støre